Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Studentersamfundets Halvhundredeaarsfest
2den Oktober 1863
Mel. Hur länge skal i Norden
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(X a)² (X b)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² ('7 '6)²
XVort Samfund har en Saga∪-∪-∪-∪
aLig Norges Sønner flest:∪-∪-∪-
X I Ringhed blev det fostret,∪-∪-∪-∪
aOg Nød var daglig Gjæst; –∪-∪-∪-
X5 Det stred, som Nordmand strider∪-∪-∪-∪
bFor Liv sin længste Dag, –∪-∪-∪-
XMed Selvhjælps Styrkebelte,∪-∪-∪-∪
b Under fattigt Tag.-∪-∪-
   
XVort Samfund har en Saga∪-∪-∪-∪
a10Hver Normands Saga lig:∪-∪-∪-
XDet ejer Mindeguldet,∪-∪-∪-∪
aErindringsskatten rig,∪-∪-∪-
XI Friheds Morgen fostret,∪-∪-∪-∪
bI Storværkstider døbt, –∪-∪-∪-
X15I Folketankens Billed∪-∪-∪-∪
bMejslet ud og støbt.-∪-∪-
   
X Da Frihedskraften flommed∪-∪-∪-∪
aRundt Land i vildest Trods,∪-∪-∪-
XHvor svulmed Aand og Arme∪-∪-∪-∪
a20Ubændigt, som blandt os?∪-∪-∪-
XMen da saa Klarheds Dæmring∪-∪-∪-∪
b Forjog den vilde Rus,∪-∪-∪-
X Faldt og det første Dagskjær∪-∪-∪-∪
bPaa Studentens Hus.-∪-∪-
   
X25Gaa foran! Det er Kravet.∪-∪-∪-∪
aGaa foran al din Tid!∪-∪-∪-
XGaa foran, hvor det gjælder,∪-∪-∪-∪
aI Norges Ungdoms Strid!∪-∪-∪-
XSkjønt femtiaarig Gubbe,∪-∪-∪-∪
b30Du er jo ung endnu, –∪-∪-∪-
XDu har af Iduns Æbler∪-∪-∪-∪
bTusind fagre, Du!-∪-∪-
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her