Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Studenternes Hilsen til Hans Majestæt Kong Carl
den 5te Oktober 1859
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
A Aandens Hird, den higende, den unge, 
bHilser Norges Drot! 
ABrand i Bringe lokker Kvad paa Tunge, 
bAvler Laat og Slaat. 
C5 Derfor kommer vi i Flok og Følge, 
dGjæster Dig med Kvad, 
dRister paa Studentens Mindeblad 
CRuner, som ei Tidens Tand skal dølge. 
   
A Arven har Du efter Oskar taget, 
b10Taget Arv og Gjeld 
AEfter ham, som heiste Treletsflaget 
bOver Norges Fjeld. 
CKongearven vil Du tro bevare, 
dDen er rig og stor, 
d15Rummer Folkets Kjærlighed i Nord. 
CKongegjælden vil Du engang klare! 
   
A Du vil klare den og aldrig glemme 
bOskars stærke Ord: 
A«Strid har ei blandt Nordens Stammer hjemme; 
b20 Der kun Brødre boer!» 
CKun med Frimands Ret og Frimands Evne, 
dPaa sin Odelsgrund, 
dKan de samlet staa i Fredens Stund, 
CSom i Stridens store Vigridstævne! 
   
A25 Gaa da foran, Konge, vi skal følge 
bFlagets løste Dug! 
AVore Brødre bagom Berg og Bølge 
bHar den samme Hug. 
CSee, paa Dig er Nordens Øie rettet; 
d30 Din er Daaden nu, – 
d Vort er Haabet: Aldrig svigter Du 
CHvad Dit Kongeord har os forgjættet! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her