Du er her:
[Skjær min Pen]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Skjær min Pen]
  Versetype:stikisk
  Rimskjema:r r | R R
  Metrisk formel:bi++ '3|'4|'5|'7
a Skjær min Pen,-∪-
asiger Gundersen.∪∪-∪-
BJeg har ikke Stunder,∪-∪∪-∪
Bsiger Gunder.∪∪-∪
C5Er det dit Alvor?∪-∪-∪
Csiger Halvor.∪∪-∪
DDe maa værs’go’ komme og spise,∪∪-∪-∪∪-∪
Dsiger Anne Lise.∪∪-∪-∪
ERetterne er just ikke fine,-∪∪∪-∪∪-∪
E10siger Anne Thomine.∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her