Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten paa Klingenberg
den 2den September 1861
Mel. Herr Peder kasted Runer
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:1: A A (X b)², 2: C C x
  Metrisk formel:1: bi 11 11 (7 6)², 2: bi+ reg 8 8 3 -∪-∪∪-∪-∪/-∪-∪∪-∪-∪/-∪-
ADer drog en disig Dæmring over Fjeldet; 
ADen bar det Bud: Snart Mørkets Magt er fældet. 
X Men Folket saa idrømme 
bEt fjernt Morganasyn, 
X5Et Slot med Spir og Tinde 
bHøjt over Aasens Bryn. 
   
COver Hav maa dog Snekken fare, 
CFor at naa til det solskinsklare 
xTankens Slot. 
   
A10Dog hist og her imellem mørke Graner 
ADe vise Mænd har Syn, hvor Folket aner; 
XDen lange Fimbulsvinter 
bMed Drømmes Døs forsvandt, – 
XDa var det Norges Majdag 
b15Lys over Landet randt: 
   
CFagrest Syn var at se paa Fjeldet, – 
CDer laa og lyste i Straalevældet 
xTankens Slot. 
   
A Ja, det var Folkedrømmen, livsensbundet, 
A20Med Folkesind og Idrætshænder grundet! 
XSaa rejstes frit et Lidskjalf 
bPaa Borgens høje Tind, 
XOg Odins kloge Fugle 
bFløj derfra ud og ind. 
   
C25 Bygger Aanden dog end ihærdigt, 
CAldrig saa du paa Jorden færdigt  
xTankens Slot. 
   
ADet er som Kirken, rejst af Stridsmænd bolde; 
A Hvad Dagen bygger, bryder Nattens Trolde. 
X30Op da, du unge Fylking, – 
bStaa tro paa Nattevagt, 
XOg værg om Tempelhallen, 
b Med Lysets Aand i Pagt. 
   
CEngang taarner sig Spir og Tinde, 
C35Da skal Søjler og Buer binde 
xTankens Slot. 
   
AHil da vort Lidskjalf, Sædet i det Høje, 
AMed Langsynsvidder for det stærke Øje. 
XDerfra er Broer spændte, 
b40Som aldrig brydes af, 
XVidt over Rummets Ørken 
bOg over Tidens Hav. 
   
CDerfra vidnes skal lydt for Jorden: 
CFagert bygget staar højt i Norden 
x45Tankens Slot. 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her