Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Studentersamfundets Fest
den 13de Januar 1863
(Mel. «For Norge, Kjæmpers Fødeland»)
  Versetype:strofisk strofegruppe kjæmpers-fødeland-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c c B
  Metrisk formel:bi ('8 '7)² '8 '8 '8 '7
aVi sov i Nuet, sov os smaa, – 
BOg drømte os saa store; 
aMen Morgnens Vind skar Taagen graa, 
BOg Dagen kom tilorde. 
c5Og Nordens Syn, som nys var lukt, 
c Jog Mindets døde Drøm paaflugt, 
cOg der blev Liv ved Sund, i Bugt, 
BOg Liv langs alle Fjorde. 
   
aVi, Sønner af det norske Fjell, 
B10Som Grandfolk sør ved Sundet – 
aDet vaagne Norden – skjønner vel, 
BForlænge har vi blundet. 
cTil Drøm er Natt, til Daad er Dag, 
cTil Sejr i Kamp er hejst vort Flag, 
c15Saa vist, som Værget hvast i Slag  
BHar først sin Gjerning fundet. 
   
a For god er Løvemankens Ragg 
BTil Kjælderliv at friste, 
aSom Gyldenpynt paa støvet Plagg 
B20Udover Mindets Kiste. 
c Den rystes skal til Værn og Held 
c For Brødre tre fra Sund og Fjell; – 
cSe, derfor skal vort Lag ikveld 
BEj tære Mindets Niste. 
   
a25Nej, udad, fremad vil vi se, 
BTilhavs i Dagens Bulder, 
aSom Aandens Adelsbrødre tre, 
BMed Korset paa vor Skulder. 
cVort Maal er et forjættet Land; 
c30Alt højner sig dets fagre Strand. – 
c Øg Sejl! Dit Minde, Nordens Mand, 
BEr Korset paa din Skulder! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her