Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Hs. Maj. Kongens Fest paa Kroningsdagen for Christiania Garnisons Underofficierer og Menige
(Mel. For Norge, Kjæmpers Fødeland)
  Versetype:strofisk strofegruppe kjæmpers-fødeland-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c c B
  Metrisk formel:bi ('8 '7)² '8 '8 '8 '7
aNu skinner Kronens Gyldenrand 
BOm norske Kongens Pande; 
aNu er der Højtid over Land, 
BI Bygd som langsmed Strande. 
c5Og er han fjernet fra os end, 
cHan mindes højt blandt sine Mænd; 
cThi Kongen er Soldatens Ven, 
BDet skal han stedse sande. 
   
a Der bagom Grændsefjeldet bor 
B10Vor gjæve svenske Frænde; 
a Om Staalet hans gaar mangt et Ord; 
BVi ved hvor det kan brænde. 
c Han staar, som Gubben, stærk og fast; 
cMen vi har Ungguts hede Hast: 
c15 Slaar vi to sammen, slaar vi hvast, 
BDet skal vor Uven kjende! 
   
a Ja, gjælder det engang for Nord 
BMod fremmed Vold at stride, 
aDa gaar vi frem i Kongens Spor, 
B20Med Svensken ved vor Side. 
c Det blir en Kroningsfest paany: 
cEn Kongering af Hædersry 
cSkal klar om Kongens Pande gry, 
BSom Dag ved Sommertide! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her