Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Halvhundredeaars-Festen i Selskabet Christian Augusts Venner
1858
(Mel. Vift stolt paa Codans Bølger)
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² ('7 '6)²
AMed draget Ufredsværge, 
bForladt men uforsagt, 
AVed Kyst og Grænsebjerge 
b Stod Norges Mænd paa Vagt; 
C5 Der brast vel mangen Pande, 
dDer rødmed Hjemmets Jord 
CI Stævnet mod vor Grande, 
dDen gjæve svenske Broer. 
   
A Men Himlen har det villet 
b10At Norden skal bestaa; 
AThi var der blandt os stillet 
bEn Styresmand, som Faa; – 
CHans Hædersnavn skal bæres 
dHvor norske Hjerter slaar; 
C15Hans Værk, den Folkekjæres, 
dVar Nordens Fremtidsvaar. 
   
A Og derfor her i Laget 
bVi vier ham vor Sang! 
AHer stod han dengang Braget 
b20Fra Frændestriden klang; – 
CNu veed de vrede Frænder 
dAt Enighed gjør stærk; 
C Thi bør det sig hans Venner  
dAt prise høit hans Værk. 
   
A25Men meer end det sig sømmer 
bDen Ædles Vennelag; 
AEn Løftets Skaal vi tømmer 
bFor Soningsværkets Sag. 
CDe norske Rifler ramme 
d30Vel grant, som før, i Dyst, – 
CMen ei, os selv tilskamme, 
d Det gjæve Frændebryst! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her