Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Festen paa Klingenberg
17de Mai 1861
  Versetype:strofisk strofegruppe kjæmpers-fødeland-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c c B
  Metrisk formel:bi ('8 '7)² '8 '8 '8 '7
a Vi er et Folk, vort Land er frit! 
BSaa lød i Sang og Tale 
aEn Livsensjubel stærkt og vidt 
BUdover Norges Dale. 
c5Med Smerte født, i Trængsler svøbt, 
cMed Frimænds hvasse Ordlag døbt, 
c I Løvens høie Billed støbt, 
BBrød Norges Aand sin Dvale. 
   
aMen ve dig, norske Mand, ifald 
B10Du sløvt dig lukker inde 
aBag Væggen i din Fortidshal, 
BMed Drømme om dit Minde. 
cEnd har du mangt et Slag at slaa, 
cEnd mangen Trængslens Vej at gaa, 
c15End mangt et Sejrens Maal at naa, 
BFør Hvilen tør dig finde! 
   
a Fri er du først, naar Aandens Flag 
B Tør foldes frit fra Stangen, – 
aNaar Fædres fagre Tonelag 
B20Tør tordne gjennem Sangen. 
cFri er du først, naar Aasens Bryn, 
cNaar Vaardags Guld, naar Høstkvælds Lyn, 
c Gaar frem for Tanke, som for Syn, 
BI Hjemmets Lys fra Vangen. 
   
a25Fri er du først naar Nordens Hegn 
BI Syd staar rejst og fredet, – 
aMens mørskne Tiders Trældomstegn 
BI Øst er slængt bag Ledet. 
cFri er du først med hele Nord! 
c30Thi ve den Mand, der kun har Ord  
cTil Hjælp i Nøden for sin Bro’r; – 
BHans Glemselsgrav staa redet! 
   
aSaa værg din Odel uforsagt, 
BOm Horn og Faner kalde, – 
a35Og hold ved Varden Nattevagt, 
BI Fjeldets Sønner alle! 
cSpeid over Grændsen viden ud, 
cFra Dal til Dal bær Baalets Bud; 
cFor Frimand kjæmper Friheds Gud, – 
B40Hans Sag kan aldrig falde! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her