Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Festen paa Klingenberg
17de Mai 1858
Mel. «Høiest løfter jeg nu Guldpokalen»
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
ANorske Broder, lad dit Kvæde klinge 
bFagert over Fjeld; 
ALad din Frihedsjubel frit sig svinge 
bI den lyse Kvæld! 
C5Lad din glade Festsang være viet 
dTil et Mindechor 
dOver dem, som har din Odelsjord 
CGjennem Trængslers tunge Strid befriet! 
   
AMen et helligt Løfte lad tillige 
b10Lægges i dit Kvad: 
ALøftet om at øge og berige 
bDine Minders Rad, – 
CLøftet, stærk at staa, som Stav i Gjærde, 
dOm den Arv du fik, – 
d15Vogte den med Aandens klare Blik, 
CVakkert værge den mod Voldsmænds Sværde! 
   
A Ja, med Gjerning skal du hædre Gaven, 
bBringe Bud i Nord 
AAt den gyldne Sæd fra Fortidshaven 
b20Frisk paa Fjeldet gror! 
C Hil da Norges fagre Foraarsstævne! 
dI dets Frihed see 
dEi et pyntet, rodløst Maitræ, 
CMen en frodig Gran med Fremtidsevne! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her