Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Festen til Fædrenes Minde
13de Januar 1858
(Mel. «Vift stolt paa Codans Bølge»)
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² ('7 '6)²
AI Folkemindets Lande 
bEr mangen skyfuld Egn; 
ADer Runestene stande 
bMed varselfulde Tegn; 
C5Derfra vi vel fornemmer, 
dI Saga som i Sang, 
CEn Hær af spredte Stemmer, – 
dMen ingen Enhedsklang.  
   
ADog, vinder Aandens Brydning 
b10Til Maalet frem i Nord, 
ADa finde vi Betydning 
bI Mindets spredte Ord; 
C Og er først Skaldens Lue 
dPaany i Folket vakt, – 
C15Bag Døgnets Dunst vi skue 
d Det Deltes Frændepagt. 
   
A Thi Klarsyn for det Svundne 
bEr Slægtens første Trang, 
AIfald det Aandsforbundne 
b20Skal vorde Et engang, – 
C Ifald den fjerne Torden, 
dSom Treklang stærk og fri, 
CSkal bære Bud i Norden 
dOm Mindets Poesi. 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her