Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
paa det Norske Theaters Stiftelsesdag den 2. Januar 1852
(Fremsagt af Mad. Bruun)
  Versetype:stikisk blankvers
  Rimskjema:x|X
  Metrisk formel:bi '10|'11
xTo Aar er’ svundne siden første Gang10
XDa Hjemmets Toner her fra Scenen hørtes.11
XDa gik en uvis Tvivlen gjennem Folket11
xVed Tanken om den unge norske Kunst,10
X5Som skulde prøve sine spæde Vinger,11
xOg kun hos Faa var Haabet uden Frygt.10
x Og hvor naturligt at det saadan var!10
XVi vandre Alle jo i Vanens Lænker,11
xOg ængstes altid for at bryde dem;10
X10Det Gamle kjende vi, dets Feil, dets Fortrin11
xSig præge jo saa dybt i vort Begreb,10
xAt Tingen knapt kan tænkes uden dem.10
xNaar saa en nyfødt Tanke dukker op10
XOg styrer fremad paa en ukjendt Bane11
x15Og byder Folket følge sig paa den,10
xDa ængstes vi, og Mangen lyder ei10
X Ideens Kald, men ryster taus med Ho’det11
XOg holder ved det Gamle, som han kjender.11
xMen Tvivlens Tid hos Folket er forbi,10
X20Ideens Ret erkjendes af os Alle,11
xDog høilig feiler Den, der tror at nu10
XHar Folket gjort, hvad det formaar at gjøre,11
xAt nu maa Kunsten gaa ved egen Hjælp;10
X Thi denne Tid vil ei, og kan ei komme;11
x25Med Kunsten maa og Folket fremad gaa,10
XThi ellers staar den som en fremmed Plante11
xHvis Kræfter Ingen kjender og forstaar.10
xOg er vor Kunst ei endnu ung og ny?10
XEt Barn i Svøbet maa den endnu kaldes.11
x30Ti Aar behøved Alexander jo10
x Til at erobre Verden, og han var10
XEn Helt i Virk’ligheden; vi kun ere11
XPaa Scenen stundom Helte og Heltinder,11
xOg det desværre, vil kun lidt forslaa!10
X35Thi vi har og en Verden at erobre,11
x En Verden, der er altfor stor og fjern10
XTil at den tages kan foruden Møie.11
xOg hvad var vel vor unge Kunst fra først?10
XEn Bondegut, der vandred ud fra Hjemmet,11
X40Den stille Fjeldbygd, hvor hans Fædre leved’, –11
xOg sattes midt i Livets Hvirvel ind;10
xDe Billeder, som her forbi ham gik,10
XDem skulde han for Folkets Øie stille,11
xSaaledes som han selv opfatted dem;10
X45Og hvo vil undres om han stundom feiled11
xOg ikke altid fatted hvad han saa,10
xHan var jo ung og uerfaren end,10
XOg bragte med sig kun en ærlig Vilje;11
XMen den vil han bevare i det Længste,11
X50Med den han virke vil saa godt han mægter,11
xI freidig Tro paa Folkets Kjærlighed.10
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her