Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
[ved en privat oppførelse av Hostrups Soldaterløjer julen 1855]
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi 7|8
aJulen var fra gammel Tid 
BViet ind til Spøg og Glæde, 
aHverdagslivets travle Slid 
B Tidens Byrder, Dagens Hede, 
c5Er i Julen alt forglemt, – 
cSindet er til Løier stemt; 
DLøier helst man da vil nyde, 
DDerfor Løier her vi byde. 
   
aMen at disse Løier her 
B10Netop er «Soldaterløier» 
aDeri en Betydning er, – 
BOg hvis Eder det fornøier, 
c Skal i Korthed jeg omtrent 
cMelde hvordan det er ment; 
D15Meningen er klar som Dagen, – 
DUden Omsvøb da til Sagen: 
   
aTiden, som vi lever i, 
BEr en krigersk Periode, 
aDeri ligger Grunden, hvi 
B20Nu Soldaten er i Mode; 
C Dog, – ei blot et Forts Beskydning, 
dEi Manøvrer hid og did, – 
COgsaa Tankelivets Brydning 
dVel fortjener Navn af Strid. 
   
a25 Veteraner og Rekrutter 
BEr hver Sjæl trindt om paa Jord; 
aEn til Amors Hær sig slutter, 
BEn til Musers Fane svor; 
CJa, selv Damerne der givet 
C30Blev et krigersk Kald i Livet, – 
DDeres Valplads er ei svanger 
DJust med Lig, men dog med – Fanger. 
   
aMen den Lære som der kan 
BI Soldaterløier findes, 
a35Er: at ikke Stridens Mand 
BBør af Livets Alvor bindes, 
cJuleglad, til Lyst og Skjemt, 
cBør vor Tanke være stemt; – 
D Ikkun der, hvor Glæden trives, 
D40Kan Soldaterløier gives! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her