Du er her:
Nordens Signaler
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Nordens Signaler
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a a) | (A A) | (Aa Aa)
  Metrisk formel:bi+ ('8 '8) | ('9 '9)
Aa I Wien stod et Slag mellem Diplomaterne.∪-∪∪∪-∪∪-∪-∪∪
AaPå Nordslesvigs Sletter ramtes Soldaterne.∪-∪∪-∪-∪∪-∪∪
   
ABedre Soldater Du aldrig finder,-∪∪-∪∪-∪-∪
Aend hin blødende Rad af Mænd og Kvinder.∪∪-∪∪-∪-∪-∪
   
A5 To hundrede Tusend trufne i Brystet;∪-∪∪-∪-∪∪-∪
Ato hundrede Tusend i Dødskval krystet.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
ADer maatte de ligge, med Døden drages∪-∪∪-∪∪-∪-∪
A en otte Aars Nat, som ej end vil dages.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
AEn otte Aars Folkenat, uforbundne∪-∪∪-∪-∪∪-∪
A10de ligger derude og bli’r ikke fundne.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
aHvor var Danmarks Drenge i al den Tid?∪∪-∪-∪∪-∪-
aI Flok om en Fane rød og hvid.∪-∪∪-∪-∪-
   
ADet var ikke Danebrog, stormudslaget.∪-∪∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪-∪
ADe stod under Ambulance-Flaget.∪-∪∪-∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪-∪
   
A15De stod ikke klædte i Hadets Vaaben.∪-∪∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪-∪
ADen Højre var sværdløs, den Venstre aaben.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
AMen Vejen var stængt; bajonetombæltet∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Afra Øst og til Vest var Slagmarks-Feltet.∪-∪∪-∪-∪-∪
   
a Det røde Kors paa den hvide Grund∪-∪-∪∪-∪-
a20fik ikke køle den Saaredes Mund.∪-∪-∪∪-∪∪-
   
ADet gabende Dødshugg blev ikke svalet; –∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Ader var ingen Fremkomst for Frelsens-Signalet.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-∪
   
AOg dog holdt de ud, de danske Drenge,∪-∪∪-∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪-∪
Ataalmodigt, parat, hver Mand oven Senge.∪-∪∪-∪-∪∪-∪
   
a25Da lød et myndigt Kommando-Ord:∪-∪-∪∪-∪-
a«Retræt, Ambulance; helt om; mod Nord!∪-∪∪-∪∪-∪-
   
AStik Flagdugen ind i Tornystrets Hjørne;∪-∪∪-∪∪-∪-∪
AI forstyrrer de kredsende sorte Ørne.∪∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
Aa De springende Løver skal logre med Halerne.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
Aa30De vaagende Mænd skal forandre Signalerne!»∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
   
ADer raader ej Tvivl; en Skald har fortalt det, –∪-∪∪-∪-∪∪-∪
Aog gamle Grundtvig og Gud har befalt det. ∪-∪-∪∪-∪∪-∪
   
aGodt! Altsaa Retræt. Til Forsoningsfest!∪-∪∪-∪∪-∪-
aPaa Tribunen staar Pangermanismens Præst.∪∪-∪∪-∪∪-∪-
   
A35 De nye Brødre, med Brystet mod Brystet,∪-∪-∪∪-∪∪-∪
Aholder hverandre og Glasset omkrystet. -∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
aAlle Lamper er tændte; vor otteaars-Drøm∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
adriver lettende af paa en Festtales Strøm.∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
   
A Musiken bølger og Røgelsen dufter.∪-∪-∪∪-∪∪-∪
A40Det Vordende stort gjennem Sindene lufter.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Hvad plumrer Musiken? Et rallende Skrig. ∪-∪∪-∪∪-∪∪-
aHvad lumrer i Røgelsen? Duft af Lig.∪-∪∪-∪∪-∪-
   
A Et Pust fra Sydvest strøg lindt gjennem Luften.∪-∪∪-∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪∪-∪
ADet bar til os baade Skriget og Duften.∪-∪∪-∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪∪-∪
   
A45Stem højere i, saa døves det over!∪-∪∪-∪-∪∪-∪
A Den Døende sømmer sig bedst, at han sover.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AHans Skrig vil nok standse, naar ej det blir ændset.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A Et Pust fra Nord, saa er Luften renset. –∪-∪-∪∪-∪-∪
   
  Avvikende metrikk: bi++ 10 10 
AaDer er Omslag ivente! Klem paa med Talerne!∪∪-∪∪-∪∪-∪-∪∪
Aa50 Vejrhanen paa Fløjen har forandret Signalerne.-∪∪∪-∪∪∪-∪∪-∪∪
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her