Du er her:
Naturens Stemme
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Naturens Stemme
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:tri- '12 '12
ADer vandred en Digter saa ensom i Skoven∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
AOg lytted til Grantoppens Susen foroven.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AHan satte sig ned mellem Blomsternes Klynge,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADa syntes ham, Bækken begyndte at synge.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A5Og dæmpet kvad Trosten bag løvrige Grene,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
AKort sagt, musikalsk var den hele Scene.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
ADet smeltede Alt saa harmonisk tilsammen,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADa steg i hans Indre Begeistrings-Flammen.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
AKnapt kunde han holde Pegasen itømme,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A10Da hvisked en Stemme, det lød som i Drømme!∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A Det lød som en dæmpet hendøende Klage,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
AEn bævende Gjenklang fra halvglemte Dage!∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
ADet lød som en Røst fra Naturens Indre,∪-∪∪-∪∪-∪-∪
A(Og virkelig var det ei meer eller mindre!)∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A15 «Gaa», lød det, «du Menneskebarn som sidder∪-∪∪-∪∪-∪-∪
AI Skoven og lytter til Fuglens Kvidder! ∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
ADu vil kun belure din drømmende Moder,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A(Saa skriver du siden elegiske Oder!)∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AGaa, siig dine Brødre de taug, naar de vidste∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A20Hvad Kval eders Moder derover maa friste!» ∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
ADer gaaer jo et Sagn om en Moder, hvis Kvæde∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ALød hvergang hun vugged sin slumrende Spæde.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A Og siden saa lærte hun Barnet at lalle∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADe venlige Viser, først een, saa dem alle.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A25Den Lille sang end med sin barnlige Stemme∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADa Moderen slumred i Gravhallens Gjemme.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AOg hvergang han nynned det velkjendte Kvæde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADa drømte hun saligt om Himmelens Glæde. ∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A Dog, alt som han voxte, forglemte han Sangen,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A30Han kvad vel endnu, men forvandsket var Klangen.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AOg hvergang han nynned det fremmede Kvæde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADa hørtes hans Moder i Graven at græde.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A Saa sad og Naturen ved Digterens Leie,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
AOg skjænked ham kjærligt hans dyreste Eie.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A35Hun sang for ham indtil han lærte at lalle ∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADe venlige Viser, først een, saa dem alle.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
ANaar stundom han nynner det barnlige Kvæde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ADa smiler Naturen med moderlig Glæde.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AMen slaaer han Accorder, som Verden ham lærte,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A40Da sukker hun dybt i unævnelig Smærte!∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   

H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her