Du er her:
Til lille Eldrid!
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
28. April 1896
Til lille Eldrid!
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi++ '8 '8
aGid dit liv må føje sig som et digt∪∪-∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪-∪∪-
aom den store forsoning mellem lykke og pligt.∪∪-∪∪-∪∪∪-∪∪-
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her