Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
I Anledning af Kapt., Mekanikus P. Steenstrup’s 54aarige Fødselsdag
den 29de November 1861
  Versetype:strofisk strofegruppe Gubben Noach variant
  Rimskjema:A A b C C D D b
  Metrisk formel:bi 4 4 5 6 6 4 4 5
A Odelbaaret, 
ASølverhaaret 
bpryder daadrig Mand. 
CLyn i Aand og Øie, 
C5– Gave fra det Høie; – 
DKraftens Leder 
D Værket freder, 
b Steenstrup vil og kan!  
   
AHeld og Hygge 
A10 stedse bygge 
bGubben et Paulun. 
CAarene kan svinde; 
Caldrig dog Hans Minde! – 
DStorbedrifter 
D15 Saga rister – 
b Steenstrup kjender Hun. 
   
A Vi som sjunge 
Aere unge 
barbeidsføre Folk. 
C20Ærefrygt vi nære 
Cfor den gode, kjære 
DKraftens Leder, 
DVærkets Freder, 
bKundskabs ædle Tolk. 
   
A25Alle Dage 
AVi ledsage 
b Steenstrup hjerteglad. 
CTraf vi ikkun Smagen, 
Cnaar paa Fødselsdagen 
D30høit vi sjunger 
Dog der runger 
bfor Ham et Hurra! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her