Du er her:
[Hr. Stabell]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Illustrasjon av tre menn, muligens av Ibsen.
[Hr. Stabell]
  Versetype:strofisk strofe folkevisevers
  Rimskjema:(x A)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)²
x Hr. Stabell stander i Thingets Sal∪-∪-∪∪-∪-
Afor Bøndernes Sag at stride,∪-∪∪-∪-∪
xde Kjæmper fra Bygderne videnom∪-∪∪-∪∪-∪-
A mon stille sig ved hans Side.∪-∪∪-∪-∪
   
x5Der stride de Alle, som de kan bedst,∪-∪∪-∪∪-∪-
Ade stride med Pen og med Tunge,∪-∪∪-∪∪-∪
xde Talere tordne saa drabeligt –∪-∪∪-∪∪-∪-
Afor Statsraadets Øren det runger. ∪-∪∪-∪∪-∪
   
x De Embedsmænd falde paa sine Knæ∪-∪∪-∪-∪∪-
A10og Statsraadet paa sin Ende,∪-∪∪-∪-∪
xsaa bede de Alle heel ynkeligt∪-∪∪-∪∪-∪-
A«Gud fri os fra den Elende.»∪-∪-∪∪-∪
   
xDa rykke de Bønder i Marken frem,∪-∪∪-∪∪-∪-
AHr Stabell i deres Spidse –∪-∪∪-∪-∪
x15han holder en Tale vel spækket med Ord∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Aog hvisker afsides til Visse.∪-∪∪-∪∪-∪
   
xHan smiler med sine sødeste Smiil,∪-∪-∪∪-∪∪-
A(men hemmeligt kan Du vide!)∪-∪∪-∪-∪
x og Visse smile til ham igjen∪-∪-∪∪-∪-
A20og hviske: «See det kan vi lide!»∪-∪∪-∪∪-∪
   
x«Den Bøn skal vorde mangfoldig og stor;∪-∪-∪∪-∪∪-
Athi Hyrden veed Du jo glædes∪-∪-∪∪-∪
xsaa inderligt, naar det vildfarende Faar∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Ai Ørkenen atter opledes.»∪-∪∪-∪∪-∪
   
x25Hr. Stabell, han er en forslagen Fyr,∪-∪∪-∪∪-∪-
Ahan har sig en dobbelt Tunge –∪-∪∪-∪-∪
xden ene hvisker saa sagtelig,∪-∪-∪∪-∪-
Aden anden heel lifligt mon sjunge.∪-∪∪-∪∪-∪
   
xDen sjunger saa lifligt som Fugl paa Green,∪-∪∪-∪∪-∪-
A30De Bønder sig fryde saa saare,∪-∪∪-∪∪-∪
xGud give, at ei deres Glæde maa∪-∪∪-∪∪-∪-
Aforvandles i Hast til Taare.∪-∪∪-∪-∪
   
xThi Alting i Verden omskiftes jo;∪-∪∪-∪∪-∪-
Atit vorder til Kjærlighed Hadet.∪-∪∪-∪∪-∪
x35Som kongelig Arbeidshest see vi vel snart∪-∪∪-∪∪-∪∪-
AHr. Stabell i Morgenbladet.∪-∪∪-∪-∪
   
xDa drage de Bønder vel hjem igjen,∪-∪∪-∪∪-∪-
Ada maa de med Sorg bekjende,∪-∪∪-∪∪-∪
xat daarligt det er at stole paa dem,∪-∪∪-∪-∪∪-
A40som Kappen for Vinden mon vende.∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her