Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Hilsen til hans Kongelige Høihed Vicekongen
Fremsagt af Mad. Brun ved Theatrets Festforestilling
Tirsdagen den 22de Juli 1856
  Versetype:strofisk femfotsjambisk sonettgruppe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi '10|'11
A I vor Erindrings-Krands fra svundne Dage 
bDer staaer en Blomst med fagert Farveskjær, 
bSaa vaarlig-frisk, saa duftende den er, 
ASkjøndt den sprang ud for tyve Aar tilbage. 
   
A5Og Blomsten er de minderige Dage, 
bDa Oscar engang stod iblandt os her 
bSom Norges Fremtidshaab, og blev os kjær, 
AMens hine Høitidstimer svandt saa fage. 
   
COg da han atter monne hjemad stævne, 
d10Da drog han som en Helt fra Seiersfærd 
EMed Folkets hele Kjærlighed som Bytte; 
   
dDet er en Vinding som har Vægt og Værd, 
COg Faa kun fik, som han, den rige Evne 
EAt komme, see, og Troskabs Baand at knytte. 
   
A15 Og da han atter stod i Slottets Sale 
bSaa var ei derfor Baandet løst og glemt; 
bDer var et Minde i hans Hjerte gjemt, 
ADet vidned’ kraftigt han i Daad og Tale. 
   
A Han vidned’ høit at hid til vore Dale 
b20Saa tidt hans Tanke stævned’, festligt stemt; 
bThi Kongehjertet, sorgfuldt og beklemt, 
AKan dog ved Folkets Bryst sig bedst husvale. 
   
cOg Kongebarnet, lyttende og tyst, 
DStod ved hans Side medens han fortalte 
c25Om Sommerfarten til den fjerne Kyst; 
   
cOg mangt et Billed, vinkende og lyst, 
DSom Eventyr i Barnets Sjæl sig malte 
cOg fyldte længselsrigt dets unge Bryst. 
   
a Nu, Kongesøn! Du stander her som Mand, 
B30Og Folkets Jubel Dig imøde klinger; 
BModtag da og den Hilsen her vi bringer, 
aDen er et Velkomstord fra Fjeld og Strand. 
   
aDen er en Hyldest, hjertelig og sand, – 
BEi en, som Pligten over Læben tvinger, 
B35Men en, som kræver Ordets stærke Vinger 
aFor lydt at juble med det hele Land. 
   
c I den er lagt vor Kjærlighed, vort Haab, 
cI den er lagt vor Tro paa Aandens Daab, 
DDer har Dig adlet til Din høie Gjerning. 
   
D40 Og hvordan Tidens skjæbnesvangre Tærning 
EEnd falde kan, – vi føle og vi vide: 
EPaa Dig tør Nordens Brødrestammer lide! 
   
A Vær hilset Kongesøn! Du har forstaaet 
bHver Tidens Trang, hvert Krav i Folkets Bryst; 
A45Det rige Sædefrø, Din Æt har saaet, 
bVed Dig skal modnes til en gylden Høst.  
   
b Og derfor see vi op til Dig med Lyst; 
AEn dristig Sjæl til Dig i Arv er gaaet, – 
bOg vinker Pligten Dig til Vaabendyst, 
A50Da har Du ei forgjæves Sværdet faaet! 
   
CKlart har Du fattet Nordens største Tanke, 
dDen Aand, hvori er lagt vort bedste Liv, 
EDen Blomst, hvori vor Fremtids Frø vi eier. 
   
dOg kjækt, som Manden værner om sin Viv, 
C55Saa vil Du værne om den fagre Ranke, 
EOg føre den til Modenhedens Seier! 
   
A Og om end mangen Alvorsstund Dig venter 
BPaa Fremtidsbanen op mod Maalets Tinde, 
BDet vil dog ei Din stærke Vilje binde, – 
A60Thi rig er Lønnen, som Du engang henter; 
   
AEn bedre Løn, end kolde Monumenter, – 
BErindringstræet, som er sluttet inde 
BI Folkets Barm, i Tidens friske Minde, 
AOg hvor i Frugtens Guld Dit Navn sig prenter. 
   
C65 Modtag da, Fyrste! som en Røst fra Folket, 
CDen Velkomsthilsen, som er her Dig tolket, 
dOg som vi freidigt lægge for Dig ned. 
   
EVort bedste Ønske følge Dine Veie, 
EDu Arving til det kongelige Eie, 
d70 Til Nordens Troner og dets Kjærlighed! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her