Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Hil Sangen!
Ved den femte store Sangerfest
Bergen 14.17. Juni 1863
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² ('7 '6)²
A Længst taug de norske Tunger,∪-∪-∪-∪
bLig Fuglen stur og sky;∪-∪-∪-
ANu frigjort Sangen runger∪-∪-∪-∪
bFra Fjord og Bygd og By.∪-∪-∪-
C5 Langs Led i lyse Sommer∪-∪-∪-∪
d Gaar Sangens Sønners Lag, –∪-∪-∪-
CForan som Mærke flommer∪-∪-∪-∪
dFagre Kvinders Flag.-∪-∪-
   
AForvist en Løftets Evne∪-∪-∪-∪
b10I Bergensfærden bor, –∪-∪-∪-
AI Vikens Sønners Stævne∪-∪-∪-∪
bMed dem fra Trondhjemsfjord:∪-∪-∪-
CDen Fugl, som Farten vover∪-∪-∪-∪
d Rundt Lindesnæs og Stat,∪-∪-∪-
C15Han naaer vel engang over∪-∪-∪-∪
d Kjøl og Kattegat.-∪-∪-
   
A Ja, unge Norges Røster∪-∪-∪-∪
bSkal runge lydt engang∪-∪-∪-
ABlandt dem fra Sør og Øster∪-∪-∪-∪
b20I Nordens Trefoldsklang; –∪-∪-∪-
CDa nævnes skal med Ære,∪-∪-∪-∪
d Hvo Tanken tog i Favn, –∪-∪-∪-
CMen fremst skal Tonen bære∪-∪-∪-∪
dGamle Bergens Navn!-∪-∪-
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her