Du er her:
Hastværkslinjer
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Hastværkslinjer
til H. Ø. Blom
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi 7|8
a Brand i Taget, Nød for Dør, 
BVækker mangen døsig Evne, 
aManer den, som blunded før, 
BTil det store vaagne Stævne. 
c5 Gamle Garnisonskumpan, 
DOgsaa Dig Signalet vakte 
DOp fra Brixen, hvor Du strakte 
cDig som knækket Vindfaldsgran. 
   
aNød for Døren, Brand i Tag, 
B10Blæser Liv i dorske Dyder; 
aFarens store Fællessag 
B Gjør til Helt Cafféens Skryder;  
cSelv den gamle Graa paa Stald 
cVrinsker ved Trompetens Skrald; 
D15Ogsaa Du bandt Sværd ved Side, 
DOgsaa Du vil ud at stride! 
   
  Avvikende metrikk: 7 8 8 7 9 7 7 9 
a Den blev kaldt paa Dansk en Fløs, 
B Der ifjor bar ud slig Fabel: 
BAt din gamle rustne Sabel 
a20Endnu sad i Slidren løs. 
cAk hvor lang, hvor lang en Næse dog 
dVil ei nu de Godtfolk faa, 
dSom har sagt at længst Du laa 
cLiig paa Prent i Thues Læsebog! 
   
a25Men saa vist hin Snak var gal, 
BRygtefuglene forfløine, – 
BSeer vi nu med aabne Øine 
aDu er vakt og – national. 
cThi saa norske Næveslag, 
D30Slige spræke Rygtagsfagter 
cFra den gamle gode Dag, 
DKun en ægte Nordmand magter. 
   
A Dybt i Dal, hvor Daaden blunder, 
bSad Du stur i lange Aar; 
b35Nu Bersærkermod Du faar, 
A Klikker med din Muskedunder!  
CLidt Amunition tilbage 
dHar Du og for Nuets Strid: 
C Krudt fra Gammelostens Dage, 
d40 Skraa fra Akvavitens Tid. 
   
a «Torsk» og «Slusk», og hvad som bedst, 
BBuldrer broget gjennem Braget; 
aAk, jeg tænkte sidste Rest 
BKnalded i Campbellerslaget. 
c45Trods Protesten, før jeg gav, 
D«Stimen» dog i Fjorden føiter; 
cThi i Morgenbladets Hav 
DSeer man Narrehvalen sprøiter. 
   
aHa, ifald vor unge Lejr 
B50Havde slig en Bjørkebejner 
BFremst i Flok hvor Pile regner, – 
aDa var sikker nok vor Sejr! 
cDerfra vore Klager nu! 
DSorgen vil man finde billig, 
c55Ved at see en Mand, som Du, 
D Hverve sig til dansk Frivillig. 
   
aGid den blive Dig til Gavn, 
BKampen hist i Fiendens Kjæde! 
BGid de lønne Dig dernede 
a60I vort norske Kjøbenhavn!  
C Solden, som Du har ivente, 
C Tør vel længe staa paa Rente, – 
DBare dog, før Aar er omme, 
D Dannebrogen maatte komme! – – 
   
a65 Et blev glemt, da sidst jeg skrev, 
BNemlig Noget om Hr: Comus, 
BSom af Smagens Major domus 
aHjem i Norge nægtet blev. 
CNu er den Ting overflødig: 
d70Fra din Digtergrubes Schakt 
dHar Du selv for Dagen bragt 
CComisk Gulderts attenlødig. 
   
ASom von Tybo Du behændigt 
b Om Dig selv og Brabant sang; 
A75 Mester Gert Du gav anstændigt, – 
bDerom mer en anden Gang; 
C Viddets Læg i Versets Hoser  
CSlunken er, men græske Gloser – 
D Degnens Alpha, Beta, Gamma – 
D80Har hos Plebs man ingen Skam a’! 
   
A Hanegal Dig huer ilde, 
bDet kan være Mening i; 
A Hanegal i Nattens Stille 
bRummer dog sin Profeti. 
C85Derfor bedst, var Satsen slettet; 
CThi saa vist som i Parkettet 
D Smagskapun tør reise Hale, 
DTør paa Scenen Hanen gale! – – 
   
A Selv Du slidt har Norskhedsvamsen, 
b90Som med Haan Du slænger væk! 
AMindes Du hin Kamp med Bamsen, 
bMalt med djerve Sagatræk? 
C Der var Ordlag, fulde, runde; – 
CLæg Du dem i danske Munde, 
d95Prøv det blot, og Du kan tro, 
dBamsen blir «en Oldenso». 
   
A Den var norsk, din brune Bamse, 
b Veier vel en Hærmand op; 
ADerfor lad om Liv os gramse 
b100Udfor Stup i Spring og Hop. 
CVogt Dig blot for Myren, Kjære, 
dHold dog Peltsen blank og reen; 
dFølge lad, som Kampens Meen, 
C Revet Skind men uskadt Ære! 
   
A105Længe vil Du ei forblindet 
bRase mod dit eget Folk; 
AFolkelivet, Folkemindet 
bHar sit Krav paa Dig som Tolk! 
CHeller end at hyle Rama- 
d110 Skriget mod vor unge Stat, – 
CSjung for Scenen ud et Drama, 
d Som en dobbelt Renegat! 
   

Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her