Du er her:
Gutten i Blaabærmyren
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Gutten i Blaabærmyren
  Versetype:strofisk strofegruppe Heinestrofe
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)²
ADybt under Aasens Skraaning∪-∪-∪-∪
bLigger en Blaabærmyr;-∪∪-∪-
A Eghornet har sig en Vaaning-∪∪-∪∪-∪
bHøiest i Liens Fyr.-∪∪-∪-
   
A5 Det seer saa satirisk deroppe∪-∪∪-∪∪-∪
bPaa Livet ved Fyrrens Fod,∪-∪∪-∪-
AOg smiler til Blomstens Knoppe,∪-∪∪-∪-∪
bDer dufte rundt om dens Rod.∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-
   
ADet leer med sin skjelmske Mine,∪-∪∪-∪-∪
b10(Fornuftigt det er paa en Viis);∪-∪∪-∪∪-
A En Smaagut gaar med sin Tine∪-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
bI Myren blandt Blaabærriis.∪-∪∪-∪-
   
ADer bugne de mørkeblaae Tuer,∪-∪∪-∪∪-∪
bDe vinke ham fjern og nær;∪-∪∪-∪-
A15Med Fryd han omkring sig skuer∪-∪∪-∪-∪
bOg plukker de modne Bær.∪-∪∪-∪-
   
ADa kommer en pyntelig Skytte,∪-∪∪-∪∪-∪
b«Ah!» tænker han, «hvilken Idyl!»∪-∪∪-∪∪-
ASaa glemmer han Jagt og Bytte∪-∪∪-∪-∪
b20Og standser for Guttens Skyld.∪-∪∪-∪-
   
ADet er vist en Jæger fra Byen,∪-∪∪-∪∪-∪
bThi der er Poeternes Hjem, –∪-∪∪-∪∪-
AHan hæver sit Blik mod Skyen∪-∪∪-∪-∪
bOg ta’er saa sin Lommebog frem.∪-∪∪-∪∪-
   
A25Nu er han begeistret i Aanden,∪-∪∪-∪∪-∪
bNu skriver han immervæk!∪-∪∪-∪-
ADet Arbeid gaar rask fra Haanden;∪-∪∪-∪-∪
bHan maler med bløde Træk:∪-∪∪-∪-
   
A«Blandt Myrens bugnende Tuer∪-∪-∪∪-∪
b30En smilende Smaadreng staar,∪-∪∪-∪-
AHans Kinder af Sundhed luer,∪-∪∪-∪-∪
bOmbølget af gyldne Haar.»∪-∪∪-∪-
   
A «Han nikker til Liens Linnéer,∪-∪∪-∪∪-∪
bØmt hilse de ham igjen,∪-∪∪-∪-
A35(I Granenes dunkle Alleer∪-∪∪-∪∪-∪
bHver Blomst er hans gode Ven.)»∪-∪∪-∪-
   
A «Glad er han som Skovens Sanger,∪-∪∪-∪-∪
bDer flagrer fra Gren til Gren;∪-∪∪-∪-
APaa Blomster hans Sti er svanger,∪-∪∪-∪-∪
b40Han plukker dem Een for Een!»∪-∪∪-∪-
   
ASit Abespil Eghornet driver∪-∪∪-∪∪-∪
bOg smiler saa smaat derved;∪-∪∪-∪-
ADet seer nok hvad Digteren skriver, –∪-∪∪-∪∪-∪
bMen Skjelmen veed bedre Besked.∪-∪∪-∪∪-
   
A45Den veed nok at Guttens Tanker∪-∪∪-∪-∪
bEi fængsles af Blomstens Glød,∪-∪∪-∪-
ADen seer nok, at Bær han sanker, –∪-∪∪-∪-∪
bMen tvungen dertil af Nød.∪-∪∪-∪-
   
ADen saa ham i Morgenstunden∪-∪∪-∪-∪
b50At søge saa tit herhen;∪-∪∪-∪-
AMen aldrig han blaa om Munden∪-∪∪-∪-∪
bGik bort ifra Myren igjen.∪-∪∪-∪∪-
   
ADen veed, at hvad her han høster∪-∪∪-∪-∪
bDet bær’ han til Byen ned,∪-∪∪-∪-
A55Og bringer sin syge Søster∪-∪∪-∪-∪
bEn Kringle at kvæge sig ved!∪-∪∪-∪∪-
   

Brynjolf Bjarme

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her