Du er her:
[Epilog]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Epilog]
[ved skuespiller Buchers benefice på Det Norske Theater 14. Januar 1861]
  Versetype:strofisk strofegruppe Nibelungenstrofe kortvers
  Rimskjema:(X a)² (X b)²
  Metrisk formel:bi+- ('7 '6)² ('7 '6)²
X Paa dette Sted jeg engang∪-∪-∪-∪
aSom Fremmed traadte frem;∪-∪-∪-
X Mig skilte Fjord og Fjelde∪-∪-∪-∪
aFra Frænder og fra Hjem.∪-∪-∪-
X5Saa hjerteklemt jeg nærmed∪-∪-∪-∪
bMig Scenens snævre Rand;∪-∪-∪-
XThi kloge Øine vogted∪-∪-∪-∪
bPaa den ukjendte Mand.-∪--∪-
   
XDa var det trangt herinde∪-∪-∪-∪
a10Og lavt under Tag,∪--∪-
XOg Tanken i sin Famlen∪-∪-∪-∪
aLed vel mangt et Nederlag;-∪-∪-∪-
XMen ud af de kloge Øine∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
bLyste Mildhedens Skjær;-∪--∪-
B15Ei længe som en Fremmed∪-∪-∪-∪
bStod den Fremmede her.-∪--∪-
   
XHer raktes mig Vennehænder∪-∪∪-∪-∪
aTil Pagt, som end bestaar,∪-∪-∪-
XHer blev det mig saa hjemligt∪-∪-∪-∪
a20 Som i min Moders Gaard –∪-∪-∪-
XDa følte jeg Ungdomskræfter, –∪-∪∪-∪-∪
bJeg vilde, jeg skulde frem!∪-∪∪-∪-
XDet blev mig en hellig Gjerning∪-∪∪-∪-∪
bAt hædre mit Nybyggerhjem. –∪-∪∪-∪∪-
   
X25 Nu er det lyst herinde,∪-∪-∪-∪
aOg høit under Tag. –∪--∪-
XOg Tiden peger fremad∪-∪-∪-∪
aMod en gryende Dag;-∪--∪-
XMen hvo er den, som glemmer∪-∪-∪-∪
b30Sin fattige Barndomstid,∪-∪∪-∪-
XDa Huset maatte støttes∪-∪-∪-∪
bVed Barnehaandens Flid!∪-∪-∪-
   
XOg rives den gamle Stue,∪-∪∪-∪-∪
aOg reiser sig af dens Grus∪-∪∪-∪-
X35En bedre Bygning i Dagen,∪-∪-∪∪-∪
aEt lysere, høiere Hus; –∪-∪∪-∪∪-
XDa er det kvægsom Tanke∪-∪-∪-∪
bGjennem Tidens Trang og Meen:-∪-∪-∪-
XJeg ogsaa var med at lægge∪-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
b40Til Værket en enkelt Sten.∪-∪∪-∪-
   
XHav Tak da for Styrkedrikken,∪-∪∪-∪-∪
aMig raktes i Kjærlighed!∪-∪∪-∪-
XTak for hvert lysende Minde,-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
aJeg tager i Livet med!∪-∪∪-∪-
X45Tro skal jeg hige og virke,-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
bGaar det end sent og smaat,-∪--∪-
XFrem mod Ideens Kirke,∪-∪-∪-∪ & -∪∪-∪-∪
bOp imod Tankens Slot!-∪--∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her