Du er her:
En ny Vise om den tappre Hr. Ulrik
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
En ny Vise om den tappre Hr. Ulrik
(Mel. Hr. Sinklar drog etc.)
  Versetype:strofisk strofe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)²
aHr. Ulrik drog viden om Norges Land∪-∪∪-∪∪-∪-
Bfor Brændeviinssagen at stride, –∪-∪∪-∪∪-∪
ahan kjæmpede tappert for «Livets Vand»,∪-∪∪-∪∪-∪-
Bhvor han kom i Verden vide.∪-∪∪-∪-∪
   
a5Han var sig en Brændeviinskontrollør,∪-∪∪-∪∪-∪-
Bhan havde ikke sin Lige,∪-∪-∪∪-∪
ahvor han kom hen i Nor eller Sør,∪-∪-∪-∪∪-
BAlle for ham monne vige.-∪∪-∪∪-∪
   
aHan havde en Lugt saa skarp og fiin,∪-∪∪-∪-∪-
B10at næsten den var utrolig;∪-∪∪-∪-∪
a fornam han blot Duften af Brændeviin∪-∪∪-∪∪-∪-
Bsaa blev han i Sindet urolig.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Han foer da afsted som en Støverhund,∪-∪∪-∪∪-∪-
Bog snarlig var han i Sporet;∪-∪-∪∪-∪
a15naar Flasken vandred fra Mund til Mund,∪-∪-∪∪-∪-
Bhan sad som en Nisse under Bordet.∪-∪∪-∪∪∪-∪
   
aHan speided i hver en lønlig Vraa,∪-∪∪-∪-∪-
Bdrog alt Mistænksomt for Dagen,∪-∪-∪∪-∪
aog var det aldrig saa Lidt han saa,∪-∪-∪∪-∪-
B20snart fik han dog Lys i Sagen.∪-∪∪-∪-∪
   
aDa stod han frem som en Hævnens Mand,∪-∪-∪∪-∪-
Btrak Synderen frem for Dommen;∪-∪∪-∪-∪
aog atter drog han viden om Land∪-∪-∪-∪∪-
Bmed god Profit udi Lommen.∪-∪-∪∪-∪
   
a25Saa drog han længe i sit lovlige Kald,∪-∪-∪∪∪-∪∪-
Bsom Viking paa Brændeviinstogter;∪-∪∪-∪∪-∪
amen store Herrer staae meest for Fald,∪-∪-∪∪-∪-
Bthi «Ondskaben» paa dem jo vogter.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aDer kom en drabelig Mand til vor By,∪-∪-∪∪-∪∪-
B30han kaldtes Lærken den Tappre,∪-∪-∪∪-∪
ahan trivedes bedst under Skjoldegny,∪-∪∪-∪∪-∪-
BKontrollørerne vilde han kapre.∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
aHan rustede ud sin Snekke god,∪-∪∪-∪-∪-
Bdens Mage var ei at finde;∪-∪∪-∪-∪
a35hans Klinge vilde da drikke Blod,∪-∪-∪-∪-
Bthi hug han om sig iblinde.∪-∪-∪∪-∪
   
aHr. Ulrik var ogsaa en tapper Ka’l,∪-∪∪-∪∪-∪-
Bhan havde og Sværd ved Side;∪-∪∪-∪∪-∪
a «Lad see, min drabelig’ Dyrendal,∪-∪-∪∪-∪-
B40om du nu kan hugge og bide.»∪∪-∪-∪∪-∪
   
a De sloges i Dage, de sloges i tre∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Balt udi de store Blade.∪-∪∪-∪-∪
aHr. Ulrik skulde efter Byttet see,∪-∪-∪∪∪-∪-
Bda var han ei blandt de Glade.∪-∪-∪∪-∪
   
a45Han havde faaet sine skjære Bank,∪-∪-∪∪-∪-
Bfor Lærken er gram i Striden,∪-∪∪-∪-∪
a«Lad gaa», tænkte Ulrik, «den lille Skavank∪-∪∪-∪∪-∪∪-
B forvinder jeg vel med Tiden».∪-∪∪-∪-∪
   
aSnart er vel Krigen tilendebragt;∪-∪-∪∪-∪-
B50slig Rasen kan længe ei vare;∪-∪∪-∪∪-∪
asaa gaaer han vel atter paa Brændeviinsjagt –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
B Vorherre hver Synder bevare!∪-∪∪-∪∪-∪
   
aSnart er ei Smugbrænden meer i Gang,∪-∪-∪∪-∪-
Bhver Kjedel gaar med i Vasken,∪-∪∪-∪-∪
a55Hr. Ulrik faar da vel snarlig Rang∪-∪-∪∪-∪-
Bsom Ridder af Brændeviinsflasken!∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her