Du er her:
[Deviser]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Deviser]
  
FRØKEN SMITH
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi 5 5
aKære frøken Smith, – 
avær tilfreds med lidt! 
   
  
FRØKEN KREBS
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi++ '8 '4
a Sæbe af honning bydes frøken Krebs-∪∪-∪-∪∪∪-
aaf en bi og en hveps.∪∪-∪∪-
   
  
FRØKEN BAADE
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:tri '12 '12
A Ryg kun, men hold Dem mod følgerne tapper, 
Aog vogt Dem i livet for alskens attrapper. 
   
  
FRØKEN SCHEEL
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi++ '8 '4
aTo halve flasker udgør en hel; –∪-∪-∪-∪∪-
avelbekomme, frøken Scheel!∪∪-∪∪∪-
   
  
FRØKEN THOMMESEN
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi++ '6 '8
aHermed sendes frøken Thommesen en kurv, –∪∪-∪∪∪-∪∪∪-
adog ikke fra nogen erotisk spurv.∪-∪-∪∪∪-∪-
   
  
HERR PROM
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:tri '5 '5
aLad bundten gå om, 
a polytechniker Prom! 
   
  
HERR LARSEN
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi+ '8 '4
aBenyt til eget og kunstens held∪-∪-∪∪-∪-
a vedlagte model!∪-∪∪-
   
  
HERR KRONBERG
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:tri '11 '11
ADet dufter som « Frühling» når De åbner Korken; – 
Adet stammer fra hende som svæver på stor ken. 
   
  
HERR BULL
 
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a
  Metrisk formel:bi+ '8 '4
aEn yngling attrår ej sølv eller guld; –∪-∪-∪∪-∪∪-
abrug stålet, herr Bull! –∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her