Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
  
TIL HERR PROM!
 
  Versetype:strofisk strofe fireslagsrekke
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:bi+ '9 '9
ALæg af for iaften røgningens vane;∪-∪∪-∪-∪∪-∪
Abetænk, De er gæsternes eneste hane.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her