Du er her:
Chor
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Chor
[ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15. oktober 1851]
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:a a B B c c D D
  Metrisk formel:bi 7 7 8 8 7 7 8 8
aLægger du dit Øre til 
aFolkets Bryst, forvist du vil 
Bhøre Toner dybe, fulde, 
Bsom naar Havets Bølger rulle. 
c5Lytter du i Nattens Stund, 
clyder Suk fra Elvens Bund. 
DVandrer du i Skov og Lunde, 
Dhvisker det fra tusind Munde. 
   
a Triner du i Mindets Hal, 
a10o, forvist du høre skal 
Blængselsfulde Vemodstoner, 
Bsom en Gjenklang først forsoner. 
c Fryd og Ve fra Folkets Bryst, 
cAlnaturens milde Røst, 
D15Mindets dybe Alvorsstemme 
Dmaa du lytte til og gjemme. 
   
aDu maa klæde dem i Digt 
aog i Toner fuldt og rigt; – 
Bførst i Kunstens Moderarme 
B20finde de sin Livsens Varme; 
cthi i Kunsten er der lagt 
cdenne stærke Undermagt, 
Dsom forsone kan og lindre, 
Dhvad der gjærer i vort Indre. 
   
a25Men paa Nordens Klippegrund 
atrives hjemlig Plante kun. 
BDog vi vogte maa og værne 
B troligt om den spæde Kjærne. 
cO, da vil den foldes ud 
c30til et Træ med grønne Skud; 
Dunder Løvets svale Skygge 
Dville Kunstens Alfer bygge! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her