Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ianledning Hr. Skibsfører Jan Andersens og Jomfru M. B. Campbells Bryllupsfest
den 25de September 1856
(Mel. «Vift stolt paa Codans Bølger»)
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² ('7 '6)²
ANaar Storm og vilde Bølger 
bOmsuser Snekkens Stavn, 
ANaar Uveirsskyen dølger 
bI Mulm den fjerne Havn – 
C5Da staaer den kjække Seiler 
dDog tryg ved Skudens Roer; 
CEn Magt, som aldrig feiler, 
dHan har jo med ombord! 
   
ADet er den lille Naal, som 
b10Mod Norden viser frem, – 
ADet gaadefulde Staal, som 
bHam sikkert leder hjem; 
CSee, derfor kjækt han evner 
dAd Havets Harm at lee, – 
C15Han veed, at did han stævner 
dDer findes Ly og Læ! 
   
A Men dybt i Mandens Hjerte, 
bI Kvindens ligerviis – 
ADen guddomstændte Kjærte 
b20Fortjener samme Priis; – 
CNaar Livets vilde Vover 
dVil knuge dig i Favn – 
C Den bærer dig didover 
dTil Lykkens trygge Havn! 
   
A25Den lyser som en Stjerne, – 
bOg som Compassets Naal 
ADen peger mod det Fjerne, 
bOg viser dig dit Maal – 
CThi Held hver Mand og Kvinde, 
d30Som har den med ombord – 
CFrem vil I sikkert finde, 
dDidfrem, hvor Lykken boer! 
   
AOg derfor vil vi tømme 
bEt Bæger ud for dem 
A35Som skal paa Livets Strømme 
bForenet styre frem! 
CEt Hurra for de Tvende! 
dTøm ud til sidste Drag! 
CJa, Held for ham og hende  
d40Til Livets sidste Dag! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her