Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Hr. Capt. Edward Sontum og Jfr. Susanna Bruun paa deres Bryllupsdag
den 27de Februar 1855
Mel: «Aa kjøre Vatten aa kjøre Veed»
  Versetype:strofisk strofegruppe å-kjøre-vatten-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c d d X
  Metrisk formel:1: bi++ reg ('8 '7)² '8 '8 '4 '4 '7 & '2: bi+ reg ('8 '9)² '10 '10 '4 '4 '9
aPokalen syder af Vinens Ild,∪-∪-∪∪-∪-
BMens Barmen svulmer høit af Glæde,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aOg Venneklyngen fæster Tanken til1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
BDen Fremtidsbane I skal træde;1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
c5Gid Held og Lykke hos de unge To1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cTil Livets sidste Dag maa fæste Bo, –1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dGid deres Bryst-∪∪-
dBanke med Lyst-∪∪-
XSaa tit de Bryllupsdagen mindes!1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   
a10 Dog medens her i vor glade Kreds∪-∪-∪∪-∪-
BDet unge Brudepar vi hylder,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
a Der er i Verden, – langt herfra – etsteds,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
BSom samme Høitidsfryd opfylder;1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
cDer er en Venneklynge, kjær og tro,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
c15Som ønsker Lykke for de unge To, –1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dSee, ifra dem-∪∪-
dBringe vi frem-∪∪-
XPaa Sangens Vinger en Hilsen!∪-∪-∪∪-∪
   
a Og nu til Slutning et Hurra da∪-∪-∪∪-∪-
B20Fra Venner, nære og fjerne; –∪-∪-∪∪-∪
aGid Herrens Øine vil med Velbehag 1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
B Om Parrets Bryllupspagt værne!∪-∪-∪∪-∪
cGid gode Engle maa ledsage dem1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
c Igjennem Livet til et bedre Hjem;1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
a25Men indtil da:-∪∪-
aHurra! Hurra!-∪∪-
XFor Brudeparret høit skal lyde!1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her