Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Hr. Skuespiller A. H. Isachsens og Jomfru Janny Grips Bryllupsfest
den 10de November 1853
Mel. I Rosenlund under Sagas Hal
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)² (c D)²
  Metrisk formel:bi+ reg ('8 '7)² ('8 '7)²
aFor Herrens Alter med Haand og Mund∪-∪-∪∪-∪-
BEt helligt Løfte er givet,∪-∪-∪∪-∪
aSom knytter sammen fra denne Stund∪-∪-∪∪-∪-
BTo Unges Gang gjennem Livet, –∪-∪-∪∪-∪
c5 I Fryd og Sorg det staaer ved Magt∪-∪-∪-∪-
DTil Dødens Klokker kime;∪-∪-∪-∪
cThi er der Alvorsfylde lagt∪-∪-∪-∪-
DI denne glade Time.∪-∪-∪-∪
   
a Der vinker Eder en dobbelt Sti∪-∪-∪∪-∪-
B10 Paa Eders Vandring hernede, –∪-∪-∪∪-∪
aMen husk, naar To staa hinanden bi,∪-∪-∪∪-∪-
BDet letter Veien at træde;∪-∪-∪∪-∪
cDet er den Magt, som Kjærlighed∪-∪-∪-∪-
DAf Himlen fik til Eie,∪-∪-∪-∪
c15Og den vil styrke Eders Fjed∪-∪-∪-∪-
D Og jævne Eders Veie.∪-∪-∪-∪
   
aTag da paa Veien vort Ønske med∪-∪-∪∪-∪-
BOm lyse, vaarlige Dage,∪-∪-∪∪-∪
aDa vil I eengang i Aftnens Fred∪-∪-∪∪-∪-
B20Forynget skue tilbage.∪-∪-∪∪-∪
c Jer sammenknytter Kjæder to∪-∪-∪-∪-
DPaa Banen, I skal vandre;∪-∪-∪-∪
cThi dobbelt viet blev I jo:∪-∪-∪-∪-
DTil Kunsten og hverandre!∪-∪-∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her