Du er her:
Atter en Vise
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Atter en Vise
  Versetype:strofisk strofe halvert Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(X a)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)²
XOg det var nu Hr. Motius, 
ahan var en høilærd Mand; 
Xsaa klog var ingen anden 
ai hele Norges Land. 
   
X5Ei Huggen eller Stikken 
aham voldte mindste Meen; 
Xhan havde sig en Pande 
aaf haarden Flintesteen. 
   
XHan havde sig et Pantser 
a10af haarden Oxehud; 
Xpaa det bed ingen Landse, 
apaa det bed intet Spjud. 
   
XOg det var nu Hr. Lærke, 
ahan veed at gjøre Vei; 
X15han vog den lede Lindorm, 
amen Motius vog han ei. 
   
XThi han er reent usaarlig 
aaf Sværd og Pileskud; 
Xhan har en egen Maade 
a20at gaa i Striden ud. 
   
X Han rokkes ei af Pletten, 
ahan seer sig ei omkring; 
Xhan dreier sig bestandig 
ai en juridisk Ring. 
   
X25Thi han er, hvad man kalder 
aen Overbeviisningsmand,bi+ ∪-∪∪-∪-
Xog staar mod alle Vaaben 
asom Gaasen imod Vand. 
   
X«Da Bønderne Dig kaared, 
a30da dreied Du Dig snilt, 
Xja ved din Svendeprøve 
ahar Du Dig kløgtigt stilt.» 
   
XMen der er lange Tider 
aimellem nu og da; 
X35har han end skiftet Mening, 
ahan er ei falden fra. 
   
XThi han er, hvad man kalder 
aen Overbeviisningsmand;bi+ ∪-∪∪-∪-
Xheel let fra Fugl en saadan 
a40til Fisk omskabes kan. 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her