Du er her:
Ved Havet
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ved Havet
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:tri ('6 '5)² ('6 '5)²
ASkummende Bølge-∪∪-∪
bMed kamplysten Hu!∪-∪∪-
AHvo mægter dig følge?∪-∪∪-∪
bHvor stævner du nu?∪-∪∪-
C5Hvo mægter vel hæmme∪-∪∪-∪
dDin stormende Hast?∪-∪∪-
CHvo dig at tæmme,-∪∪-∪
dAt holde dig fast?∪-∪∪-
   
A Lig Yngling i vilde∪-∪∪-∪
b10Stormfulde Dyst-∪∪-
AMod Klippen at spille∪-∪∪-∪
bVar stedse din Lyst,∪-∪∪-
CDog midt i din Striden,∪-∪∪-∪
dMidt i din Harm,-∪∪-
C15Den Søblomme liden∪-∪∪-∪
dDig vinker til Barm!∪-∪∪-
   
AAk, flygtig er Stunden, –∪-∪∪-∪
bDin Storhed som den! –∪-∪∪-
ADin Kraft er forsvunden,∪-∪∪-∪
b20Da synker du hen!∪-∪∪-
CSee Grave dig vente∪-∪∪-∪
dI Klippernes Rift, –∪-∪∪-
CHa, Bølge! saa endte∪-∪∪-∪
dDin Drøm om Bedrift!∪-∪∪-
   
A25 O! bland kun din Klage∪-∪∪-∪
bMed Brændingens Sang! –∪-∪∪-
AHvad er vel tilbage? –∪-∪∪-∪
bEj Mindet engang! –∪-∪∪-
CThi mens i dets Himmel∪-∪∪-∪
d30Du drømmer dig gjemt,∪-∪∪-
CI Bølgernes Vrimmel∪-∪∪-∪
dDu længst er forglemt! – –∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her