Du er her:
Til Ungarn
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Ungarn
  Versetype:strofisk strofegruppe runometer
  Rimskjema:A A B B
  Metrisk formel:bi 16 16 16 16
AKampen drønner ikke længer huult fra Magyarerlandet! 
AIfra Valen dumpe Sukke med en Dødens Klage blandet 
BGjennem Nattens Stille bringe Budet vemodsfuldt og dæmpet: 
BMagyaren er ei meer; hans sidste store Strid er kjæmpet! – 
   
A5Frihedshelteskarer segned for Barbarers vilde Horder; 
APaa Ruinen Tyranniet staar igjen som Frihedsmorder. 
BFryder eder, purpur-smykkede Monarker! Atter feired 
BMagten sin Triumph – paany er Frihedsflammen jo beseiret! 
   
AArme Land! O, dine Sønners bedste Hjerteblod er rundet, 
A10Dog de ædle faldne Helte har en Martyrkrone vundet. 
BSee, Europas Haab med dine kjække Kjæmpers Lig du jorder 
B– Snarlig det fortabte Land maaske et andet Polen vorder. 
   
ADog bag Trældomsnatten straale vil en herlig Morgenrøde, – 
ADa skal dine Frihedshelte reise sig ifra de Døde. 
B15Slutte sig til dem, som segned kjæmpende ved Weichsels Bredder 
BOg til dem, som fra Skafottet Tysklands Grund med Blodstænk væder. 
   
AJa, naar kjækt de unge Slægter hævnende mod Thronen farer 
ASom en Høstorkan og styrter Tyranniets Grundpillarer, – 
BDa skal Magyarernavnet stolt ved sine Heltes Hæder 
B20Som et vakkert Løsen tordne fra de seirende Geleder! – 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her