Du er her:
Resignation
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Resignation
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi (8 7)²
AEr de Glimt fra Sjælens Dunkle, 
bDer igjennem Mulmet brød, 
AOg som Lynblink monne funkle 
bKun til evig Glemsel født?  
   
A5Var forgjæves al min Higen, 
bVar min Drøm kun et Fantom, 
AEr mig nægtet Sjælens Stigen 
bVar min Digten kold og tom? –  
   
ATier da I Undertoner! – 
b10Kan jeg eder ei forstaa, – 
ALad mig da blandt Millioner 
bLeve glemt og glemt forgaa! – – 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her