Du er her:
Måneskinsvandring efter et bal
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Måneskinsvandring efter et bal
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:bi 16 16
ATys, hvor stille! – hist fra salen lyder glæden ikke længer, 
Aingen stemme, ingen tone gennem nattens stille trænger. 
   
ALangt i vester kaster månen snart det sidste blik henover 
Ajorden, som i glemselsdrømme under sneens liljer sover. 
   
A5 Endt er ballet; men i tanken ser jeg end iblandt de hvide 
Askikkelser, som svæve gjennem rækkerne, en let sylphide. 
   
ASnart er månen dalet, da skal søvnens arme mig omfatte, 
Ada kan sjælen glide frit drømmens hav med mindets skatte. 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her