Du er her:
Maaneskinsfart paa Havet
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Maaneskinsfart paa Havet
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C D D C
  Metrisk formel:tri ('12 '11)² '12 '12 '12 '12
AFuldmaanen skinner; – henover den vide-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bSlumrende Havflade breder sig mildt-∪∪-∪∪-∪∪-
AI magisk Fortoning de glinsende, blide∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bMaanelysstrømme, mens alting er stilt;-∪∪-∪∪-∪∪-
C5Mens Nathimlens Stjerne i Dybet sig bader∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DOg Lysningen funkler fra Bølge til Bølge;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D– Let glider min Snekke paa Voven – den følge∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CDe dejlige, maanebeskinnede Rader. –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AHist inde, hvor Birkenes Grene sig strække∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
b10Fortroligen ludende ud over Sø, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ADer hvilte jeg nys under løvrige Dække,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bDer er det saa tyst, – o, der kunde jeg dø, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
CDer kunde jeg slumre bag Gravhøjen rolig,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer kunde Bølgen i Stormnatten kvæde-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D15Der kunde Havdybets Aander jo græde,-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CFylde med længselsfuld Klage min Bolig. –-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A– Dog nej, – det er trykkende lummert ved Stranden! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bUd maa jeg paa Bølgerne langt ifra Land.∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ADer vifter Havvinden kjøligt om Panden-∪∪-∪∪-∪∪-∪
b20Der vil jeg slukke den Længselens Brand,-∪∪-∪∪-∪∪-
CSom nager mit Hjærte, – o der er det stille,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer strækker sig Havsletten slumrende, øde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer følger mig ingen, undtagen de Døde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CHvis Øjne saa sælsomt i Voverne spille. –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A25 Tror du maaske, det er Stjerner som blinke-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bI Dybet hist nede med taareslørt Glans?∪-∪∪-∪∪-∪∪-
AHa, ser du, de komme, de svinde, de vinke∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
b Og hvirvle sig vildt i den mystiske Dans? –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
CDer vilde jeg sikkerlig føle mig hjemme, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D30Der kunde jeg slukke hver knugende Smerte,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer stille hver Kval, som mit Indre fortærte! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CJa, der er det herligt, der kunde jeg glemme! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her