Du er her:
Ledigt Logis
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ledigt Logis
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² c c D D
  Metrisk formel:bi (7 8)² 7 7 8 8
aLille Pige! har du Lyst 
BI en trofast Barm at flytte? 
aSee, jeg har et luunt og lyst  
BKammer i mit Hjertes Hytte, – 
c5Men jeg lever der saa trist 
cOg saa eensomt, – troer forvist, 
DAt der inden Stuens Vægge 
DFindes Plads nok til os begge! 
   
aVistnok titter indom Dør 
B10En passant saa mangen liden 
aPige; men Visiten gjør 
BStuen tommere kun siden. 
cHar hun neiet til Farvel, 
cTakket venligt for ikvæld, 
D15Er hun glemt og dog – Besøget 
DHar min Kjedsomhed forøget. 
   
aNei, det gaaer ei længer an, 
BDet betragter jeg som givet! 
aHar du Lyst, flyt ind paastand, 
B20Slut Contract med mig for Livet. 
cLeien enes vi nok om, 
cKom blot, lille Pige! kom, – 
D Lad dog Solen, før den daler, 
DSee os som Contubernaler. 
   
a25Stuen er vist ingen Sal, 
BHvor et Selskabs Klynger larme, 
aDen er simpel, sommersval, 
BSavner dog ei Vintervarme, – 
cHist paa Væggen er kuns et 
c30Billed, – det er mit Portræt, 
DGaaer du med, en venlig liden 
DEngel maler jeg ved Siden. 
   
aDa skal Stuen pudses om, – 
BDer skal ryddes op derinde, 
a35Da vil jeg ei trist og tom 
BLænger Hjertets Hybel finde; 
cAlt skal smile søndagsligt, 
cLivet glide som et Digt, 
DFrede skal jeg om din Lykke 
D40Som mit Kammers bedste Smykke! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her