Du er her:
I Natten
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
I Natten
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² c c D D
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)² '6 '6 '7 '7
ASlumrer bag Nattens Dække-∪∪-∪-∪
bNaturen i Glemselsdrøm,∪-∪∪-∪-
ADa ruster Sjælen sin Snekke∪-∪-∪∪-∪ & -∪∪-∪∪-∪
btil Fart paa Erindringens Strøm;∪-∪∪-∪∪-
c5den bæres vemodigt-tyst∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-
clangsmed den blomstrende Kyst-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-
Ddid, hvor den kjølige Vove-∪∪-∪∪-∪
Ddølges af skyggende Skove.-∪∪-∪∪-∪
   
ASe, da stiger en Trøster-∪-∪∪-∪
b10venligt i Snekken ombord,-∪∪-∪∪-
Ada bæver fra kjendte Røster∪-∪∪-∪-∪
ben smeltende Molaccord; ∪-∪∪-∪-
cmed lindrende Harmoni∪-∪∪-∪-
cden vifter min Sjæl forbi;∪-∪∪-∪-
D15saa hilse fortroligt de fage∪-∪∪-∪∪-∪
DMinder med drømmende Klage.∪-∪∪-∪∪-∪
   
A Rør dog ei Fortids blanke-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
bVove med Livets Pust, –-∪∪-∪-
Asikkert en Nuets Tanke-∪∪-∪-∪
b20vilde min Verden knust;-∪∪-∪-
cErindringens Natfiol∪-∪∪-∪-
c vil lukkes af Dagens Sol, –∪-∪∪-∪∪-
Dak den udfoldes saa gjerne-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
Dunder den vinkende Stjerne!-∪∪-∪∪-∪
   
A25Saa glid da, min Sjæl, paa lette∪-∪∪-∪-∪
bStrømme mod Mindets Bred;-∪∪-∪-
Ader kan du stille flette-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
bBlommer i Nattens Fred; –-∪∪-∪-
chvor herligt i Drømmen igjen∪-∪∪-∪∪-
c30at favne hvert Minde som Ven,∪-∪∪-∪∪-
Dja, herligt sin Længsel at følge∪-∪∪-∪∪-∪
Dhenover Erindringens Bølge.∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her