Du er her:
Erindringskilden
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Erindringskilden
1849
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)²
aEn Pigelil sidder i Aftenstund,∪-∪∪-∪∪-∪-
BStirrer i Bækkens Vove,-∪∪-∪-∪
aOg nede, hist i den dybe Grund∪-∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪-
BSig spejle de dunkle Skove.∪-∪∪-∪-∪
   
a5Hun stirrer og stirrer med Vemodssmiil∪-∪∪-∪∪-∪-
BRet som om hun noget savned’;∪-∪∪-∪-∪
aMen Bølgen flygter i munter Iil∪-∪-∪∪-∪-
BAf løvrige Bredder omfavnet.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aSaa sad hun i skyldfri Barndom tit, –∪-∪∪-∪-∪-
B10Da saa hun et Billed paa Bunden:∪-∪∪-∪∪-∪
aEn Yngling, der vinkede, smilende blidt, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BForlængst er Synet forsvunden. –∪-∪-∪∪-∪
   
aAk, nu er hun stor, og hvor ofte end∪-∪∪-∪∪-∪-
BHun mindes sin Barndoms Dage,∪-∪∪-∪-∪
a15 Den aldrig, aldrig dog kommer igen,∪-∪-∪∪-∪∪-
BEj vende dens Syner tilbage.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aDog sidder hun ofte ved Kildens Bred,∪-∪∪-∪∪-∪-
BTaarebedugget er Kinden; –-∪∪-∪∪-∪
aLystelig trille de Vover afsted,-∪∪-∪∪-∪∪-
B20Let kruser dem Aftenvinden. –∪-∪∪-∪-∪
   
a Da kaster Maanen et sælsomt Skjær∪-∪-∪∪-∪-
BHist fra den hvælvede Bue; –∪-∪-∪∪-∪
aHun stirrer i Voven og tykkes der∪-∪∪-∪∪-∪-
BEndnu hiint Billed at skue! – –∪-∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her