Du er her:
Dødningeballet
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Dødningeballet
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² (c d)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)² ('6 '6)²
AHenover den Kirkegaard øde∪-∪∪-∪∪-∪
bHar Natten sin Vinge udbredt; –∪-∪∪-∪∪-
ASaa roligt der slumrer de Døde,∪-∪∪-∪∪-∪
bEn Slummer, som brydes ei let; –∪-∪∪-∪∪-
c5Og sælsomt i Maanens Glands∪-∪∪-∪-
dMon glimte den Marmelsteen,∪-∪∪-∪-
cSom, prydet med taarevædt Krands,∪-∪∪-∪∪-
dBedækker den Dødes Been.∪-∪∪-∪-
   
AMen brydes hiint Gravens Stille∪-∪∪-∪-∪
b10Af Midnattens dumpe Slag, –∪-∪∪-∪-
ADa, hvis du kun lytte vilde,∪-∪∪-∪-∪
bDu hørte en Tummel svag, –∪-∪∪-∪-
cOg altsom det nærmer sig,∪-∪∪-∪-
dDa drønner det meer og meer, – –∪-∪∪-∪-
c15Og Vandreren korser sig ∪-∪∪-∪-
dOg gyser, skjønt Intet han seer!∪-∪∪-∪∪-
   
ADa aabnes de sjunkne Grave∪-∪∪-∪-∪
bOg hver en mosklædt Steen,∪-∪-∪-
A Og frem af de Boliger lave∪-∪∪-∪∪-∪
b20Saa tause de Dødninger treen.∪-∪∪-∪∪-
cSaa klappred ved hvert et Trin∪-∪∪-∪-
dDe morskne Knokkelbeen;∪-∪-∪-
cMen Kappen, det hvide Liin,∪-∪∪-∪-
dDen skinner som Sneen reen.∪-∪∪-∪-
   
A25De gribe hverandres Hænder∪-∪∪-∪-∪
bOg samles som til en Fest.∪-∪∪-∪-
AEn Lygtmand som Lampe brænder,∪-∪∪-∪-∪
bHvert Benrad er velkommen Gjæst, –∪-∪∪-∪∪-
cHver fatter sin Naboes Haand∪-∪∪-∪(∪)-
d30Og dandser saa vildt i Ring; –∪-∪∪-∪-
cHa, maaske en Fyrstes Aand∪-∪∪-∪-
dMed Betlerens farer omkring.∪-∪∪-∪∪-
   
ATro ei, Musikanter der mangler∪-∪∪-∪∪-∪
bVed et saa kosteligt Bal:∪-∪-∪∪-
A35Et Beenrad med Knokler rangler,∪-∪∪-∪-∪
bEn Anden en Hjerneskal∪-∪∪-∪-
cSom Tromme færdigt mon slaa,∪-∪-∪∪-
dDet klinger som vilde Suk∪-∪∪-∪-
cFra bristende Hjerters Vraa, –∪-∪∪-∪-
d40See, det er de Dødes Musik! ∪-∪∪-∪∪-
   
AOm smuldrende Gravmonumenter∪-∪∪-∪∪-∪
bDe dandse saa lystigen rundt;∪-∪∪-∪∪-
AMen Gravene atter dem venter, ∪-∪∪-∪∪-∪
bEn Time er kun dem forundt.∪-∪∪-∪∪-
c45– Tilende er Ballet, de gav;∪-∪∪-∪∪-
dThi huult lyder Klokkens Slag,∪-∪∪-∪-
cOg dybt i den rolige Grav∪-∪∪-∪∪-
dDe slumre til yderste Dag! – –∪-∪∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her