Du er her:
Om øvrige tekster (varia)
Materialet er ordnet kronologisk og etter kategori (dedikasjoner, fotografier, hilsener, kontrakter, konvolutter, kunst, kvitteringer, regnskap, signaturer og diverse). Noe av materialet er gjengitt som tekst og/eller bilde, det øvrige er bare oppført i oversikter. Dette skyldes dels at det ikke er hensiktsmessig å gjengi alt materialet skriftlig (f.eks. signaturer og regnestykker), dels at arbeidet med materialet ikke er ferdigstilt ennå. Ordningen av materialet gir imidlertid en god oversikt, samt informasjon om hvor de enkelte tekstene befinner seg, slik at de kan søkes opp og besiktiges om ønskelig. De tekstene vi har en skriftlig gjengivelse av, er ikke rettet eller kommentert.