Varia - teater
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
TittelEierÅr
Det norske Theater Requisit Bog 1850Teaterarkivet i Bergen 1850
Regibok, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1851–57
Regibok, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1855–56
Regibok, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1851–57
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1853–57
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1855–57
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1856–57
Sirkulærebok til skuespillerne, Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet i Bergen 1856–57
Løsrevet ark, trolig fra sirkulærebok, Det Norske Theater i Bergen. Innrammet, med tekst på begge sider, Ibsens tekst på forsiden.Teaterarkivet i Bergen 1851–57
Sirkulærebok til skuespillerne 1852-55Teaterarkivet i Bergen 1852–55
Protocol for Rollebesætning ved Det Norske Theater 1852-63Teaterarkivet i Bergen 1852–63
Rekvisitbog for det norske Theater 1853Teaterarkivet i Bergen 1853
Tilføyelser gjort i regiboken til Dagen før slaget ved Marengo Teaterarkivet i Bergen 1853
Tilføyelser gjort i sufflørboken til Dagen før slaget ved Marengo Teaterarkivet i Bergen 1853
Kladd på vegne av N. Johansen til Det Norske Theater i BergenTeaterarkivet (TarkUiB) 1. november 1854
Signatur og datering på et rollehefte utlevert til Louise BrunUkjent eier 21. november 1854
Notat i Christiania Theaters Copiebog No. 4NBO TS ark A2 27 8. desember 1857