Du er her:
Varia - signaturer
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
TittelEierÅr
Signatur i Johan Ludvig Heibergs Prosaiske skrifter (3. utg. 1843)I privat eie udatert
Signatur i Forligelseskommissionens protokoll (Grimstad)Statsarkivet, Kristiansand S. 13. august 1845
Signatur i Forligelseskommissionens protokoll (Grimstad)Statsarkivet, Kristiansand S 5. november 1845
Signatur og understrekninger s. 18 og 19 i Theodor Mundts Aesthetik (1845)Ibsenmuseet 1845
Signatur i skuff for flaskekorker i Grimstad apotekIbsen-museet i Grimstad 15. april 1850
Attestasjon av regningStatsarkivet, Oslo. 5. oktober 1852
Signaturer på diverse styremøtereferater i protokollene til Kristiania Norske TeaterNBO TS ark A3 [mellom 3. september 1857 og våren 1862]
Signatur i protokoll for nasjonalsubskripsjonStatsarkivet 12. april 1859
Signatur på subskripsjonsliste for Det Norske Theater i BergenNBO Ms.4° 4308b 20. januar 1860
Signatur på brev fra direksjonen for Christiania Theater ang. reisegasjeNBO brevs. 200 19. mars 1864
Signatur i Aegypten. Reisehandbuch av Dr. Moritz BuschNBO Ms.8° 2821:4 13. januar 1870
Signatur i Bjørnsons Digte og Sange (1870)Tancred Ibsens boksamling ca. 1870
Signatur i Ueber den Kayser Julianus av Dr. August Neander, 1867NBO Ms.8° 2821:14 20. juni 1871
Signatur i Carl Gjerdrums gjestebokI privat eie 27. august 1874
Signatur i J.A. Crowes Tizian fra 1877Norsk Folkemuseum 1877
Signatur i Wohlmuths Streifzüge eines deutschen Komödianten Tancred Ibsens boksamling 1878
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 13. februar 1879
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 27. februar 1879
Signatur i møteprotokollen i SF ved karnevaletSkandinavisk Forening i Roma 25. februar 1881
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Roma (ved gåsefest)Skandinavisk Forening i Roma 10. januar 1882
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Roma (ved kunstauksjon)Skandinavisk Forening i Roma 25. februar 1882
Signatur til R. Vischer i Ein Volksfeind Universitetsbiblioteket i Bonn 1883
Signatur med dato til NNUkjent eier 5. oktober 1885
Signatur i Sara Hutzlers Nora. Erzählung Ibsenmuseet 1887
Signatur i autografalbum til frk. RodenbergUkjent eier 12. mars 1888
Signatur på «Indbydelse til dannelse af en forening til vort nationalgalleris forøgelse»NBO Brevs. 39 18. november 1888
Signatur i Emil Hannovers De galante Festers Maler Ibsenmuseet 1888
Signatur i August Strindbergs Kamraterna Ibsenmuseet 1888
Signatur til Sofie Krohn på visittkortNBO Brevs. 418 1891–1892
Signatur i Auguste Ehrhard: Henrik Ibsen et le théatre contemporain, 1892Norsk Folkemuseum 1892
Signatur i autografsamlingUkjent eier 18. juli 1893
Signatur i Alberto Boccardis La donna nell’opera di Henrik Ibsen Ibsenmuseet 1893
Signatur og dato på maleriIbsen-museet i Grimstad 21. september 1894
Signatur på innbydelsesbrev til minnesmerke over Johannes BrunNBO TSark A 40 10. oktober 1895
Signatur på kvittering til August LindbergNBO Brevs. 39 18. oktober 1895
Signatur på forsiden av heftene av Nyt Tidsskrift Ibsenmuseet 1895
Signatur i Amalie Skrams Professor Hieronimus Ibsenmuseet 1895
Signatur i Emile Zolas Germinal Ibsenmuseet 1895
Signatur i medlemslisteStatsarkivet: Privatarkiv: Anti-visit-foreningen nr. 1, medlemsliste 1896 1896
Signatur i Ove Rodes Nationalgaven eller Den berømte Olding (usikkert om den er egenhendig)Ibsenmuseet 1902
Signatur på brevark, med attesteringNBO Brevs. 418 (blant brev til Edv. Bull) juni 1903
Signatur i Wolfgang Menzel: Die deutsche Literatur (1836)Schøyensamlingen, Oslo Udatert
Signatur funnet i autograf-samlingen til Ivar Hallström, trolig klippet ut av et brevMusikmuseet, Stockholm Udatert
Signatur på kort blant brevene til Edv. BullNBO Brevs. 418 Udatert
Signert lapp montert sammen med et bilde i portrettalbumUkjent eier Udatert
7 signaturer på brevark (skriftprøver etter slagtilfellene)I privat eie Udatert (1903?)
9 signaturer på begge sider av brevark (skriftprøver etter slagtilfellene)I privat eie Udatert (1903?)