Varia - diverse
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
TittelEierÅr
Medisinetikett (apoteket i Grimstad)Ukjent eier 16. desember 1848
Latinske Extemporal-StileNBO Ms.4° 895 1848
Latinske ExtemporaloversættelserNBO Ms.4° 895 1848
Litteraturliste sendt til det Akademiske KollegiumNBO Ms.f° 952 [før 21.06.1850]
Rettelse av forfatternavnet fra «Brynjolf Bjarme» til «Henrik Ibsen» i et eksemplar av Catilina (1850)Ukjent eier 1850
Tilføyelse av forfatternavnet «Henr. Ibsen» i et eksemplar av Catilina (1850)Schøyensamlingen, Oslo 1850
Innførsel i lesesalsprotokoll, UniversitetsbiblioteketNB 9. september 1851
Innførsel i lesesalsprotokoll, UniversitetsbiblioteketNB 24. september 1851
Annonse i Adresseavisen Ukjent eier 13. april 1854
Forslag til de 4 første paragrafer i Det Norske Selskabs programNBO Ms.4° 4308a 1859?
Påskrift på brev fra Knud KnudsenUiB Ms 1594 f 17. februar 1860
Tekst som fulgte med noen skisser sendt til Illustreret Nyhedsblad Riksarkivet 1860
Innførsel i styreprotokoll for Kristiania Norske TeaterNBO TS ark A3 KNT 34 28. april 1862
Fullmakt om utbetaling av honorar til sakfører Nandrup ang. Norske Folkesagn NBO Ms.fol. 3218 12. august 1862
Attestasjon på regning fra skomakermester i BergenStatsarkivet 1862
Optegnelser om Magnus Hejnessön (forarbeide til ufullført drama)KBK NKS 2869, 4°, 3 1863
Skriv til Byfogden i ChristianiaStatsarkivet 19. november 1863
Forslag til generalforsamling i Skandinavisk ForeningSkandinavisk Forening i Roma 28. november 1864
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Roma.Ukjent eier 16. desember 1864
Ibsens signatur i styreprotokollen i SF (første gang)Skandinavisk Forening i Roma 7. april 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 12. januar 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 19. januar 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 14. mars 1865
Saksdokument til Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 18. mars 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 4. november 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 5. november 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 27. november 1865
Italiensk Ordfortegnelse (ordbok)NBO Ms.8° 2740 1865
Fortegnelse over bøker i Den Skandinaviske Forenings Bibliothek i Roma UBiT Ms 236, 05a113767 24. juli 1866
Notater på siste side av regnskap 1866-67NBO Ms.8° 2603 s. 189 1866–1867
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 1867
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 7. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 10. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 12. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 14. mars 1868
Kladd med «sykemelding» for SigurdNBO Ms.4° 1110b ca. 1870
Diverse notater i Ms.4° 1111 (arbeidsmanuskript til Kejser og Galilæer)NBO Ms.4° 1111 1870-årene?
Påbegynt brev til Georg Brandes i Kejser og Galilæer-manuskriptNBO Ms.8° 1937 b 25. november 1871
Adressert visittkort til Karl BomhoffUkjent eier. Avskrift i NBO (Ubeh. 121). 1871
Notat med blyant, trolig punkter til artikkelen «Eine Rechtfertigung»NBO Ms.4° 1111, s. 14 (arbeidsmanuskript til Kejser og Galilæer) 1871?
DatolinjeNBO Ms.4° 1111, s. 66 23. oktober 1872
Visittkort med adresseUkjent eier (solgt ved Bruun Rasmussen april 2013) 1872?
Lister med diverse innhold (bl.a. rolleliste til Kærlighedens Komedie) + en tegning (3 sider)NBO Ms.8° 1928 1872–73?
Liste over mottakere av annen utgave av Catilina NBO Brevs. 39 (skrevet på baksiden av utkast til et brev) 24. februar 1875
Påskrift på brev fra Edvard GriegNBO Brevs. 200 20. august 1875
Påskrift på brev fra Edvard GriegNBO Brevs. 200 30. mars 1876
Signatur i hotellgjestebok, Kaltern bei BozenNBO Ms.4° 2830 11. september 1876
Liste over teatre, skuespillere etc. Ibsen sendte Nordische Heerfahrt tilNBO Ms.8° 1554/3, s. 4-7 1876
Liste over teatre etc. Ibsen sendte Die Herrin von Oestrot tilNBO Ms.8° 1554, s. 2-3. 1877
Forslag til generalforsamling i Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 28. januar 1879
Signatur under referatet fra generalforsamling i Skandinavisk Forening i RomaSkandinavisk Forening i Roma 28. januar 1879
Påskrift på brev fra (uklar signatur)NBO Brevs. 200 25. mai 1879
Visittkort med adresseUkjent eier. Kopi NBO Brevs. 39 (sammen med brev til Barbaro). 1879
Telegram med påskriftRiksarkivet 21. februar 1880
Telegram med påskriftRiksarkivet 21. januar 1880
Visittkort med adresseUkjent eier. Kopi NBO Brevs 39 (sammen med brev til Barbaro). 1880
Signatur og adresse på brevkort til ukjentSchøyensamlingen, Oslo. udatert, 1880-85?
Prøve på håndskrift, trolig sendt med brev 09.03.1881 til Johan Herman ThoresenUkjent eier 9. mars 1881
3 bordkort til Grønvold, Paulsen og VaseniusNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 1881
Enkelte notater i margen (i Asbjørnsen og Moes Eventyrbog for børn)Ibsenmuseet 1883
Rettelse av «Kristian» til «Nils» s. 169 i Frederik Bætzmands Det norske Statsraad Ibsenmuseet 1885
Visittkort med prøve på håndskrift til NNUkjent eier. Avskrift i Stargardts katalog 630, 1983 i NBO Brevs. 39. 4. januar 1888
Innskrift på gravstedet til Ibsens brorUkjent eier 1888
Notat i manuskript til Hedda Gabler NBO Ms.8° 2638, side iv 1889
Notat i manuskript til Hedda Gabler NBO Ms.8° 2638, side jr 1889
Notat i manuskript til Hedda Gabler NBO Ms.8° 2638, side jv 1889
Notert adresse til Rudolf Schmidt (i Literatur og Kritik; hefte 5 har ded. fra Schmidt)Ibsenmuseet 1888
Notert dato for svarbrev («bsv. 8.1.89») i Franz F. Heitmüllers Blondel Ibsenmuseet 8. januar 1889
Kort med signatur og adresse Schøyensamlingen, Oslo 17. desember 1889
Tilføyelser og rettelser til artikkelen om Henrik Ibsen i Halvorsens forfatterleksikonNBO Ms.fol. 907 1889
Prøve på håndskriftMinnesota Historical Society, Brenda Ueland Papers 2. oktober 1890
Prøve på håndskrift på tysk til NNUkjent eier 1. mars 1891
Kort med påført adresse til Hildur AndersenUkjent eier. Kopi NBO Brevs. 39. 1891–1895
Notater/rabbel i margen i Willy Reichel: Der Magnetismus und seine Phänomene Ibsenmuseet 1892
Notat i Bygmester Solness-manuskriptNBO Ms.8° 1943, s. 4 1892
Innførsel på brev angående festskrift til Camilla CollettNBO Ms.8 1831 1893
Sitat fra En Folkefiende (i minnebok?)KBS 24. mars 1894
Oversikt over tyske Ibsen-utgaver (vedlegg til utkast til brev til ukjente mottagere 20. august 1894)NBO Ms.8° 2039 20. august 1894
Erklæring fra Sigurd Ibsen undertegnet Henrik IbsenUkjent eier 1894
Hilsen til Agnes Sorma skrevet på en tamburinNBO mikrofilm 15. februar 1895
Om demokrati, hentet fra håndskrift-album til Forfatternes Høstmesse (1895)Ukjent eier 15. november 1895
Attest til Lina JakobsenIbsen-museet i Grimstad 30. oktober 1895
Innførsel i «Offerbog», Trefoldighet menighet (Oslo)NBO Ms.8° 216 11. mars 1896
Bekreftelse på baksiden av akvarell av Store FollestadUkjent eier 22. oktober 1896
Hilsen til Angelo Mariani på en xylografi av Henrik IbsenSchøyensamlingen, Oslo 4. september 1897
Inskripsjon på boks med penneholder (til pennesplitt), gitt i julegave til Aksel ArstalI privat eie 24. desember 1897
Påskrift på tittelblad i Henriette Försters 21 Ebba Brahe Ibsenmuseet 1897
Tysken er rettet med blekk i Odysseus Horia, der Glänzende Ibsenmuseet 1897
Bekreftelse vedr. oljemaleriet «Fra Vik i Eidsfjord»I privat eie 5. januar 1898
Hilsen til Asa Hansen på italiensk autografvifteIbsenmuseet, Oslo 4. april 1898
Advarsel til autografjegere på en lapp som trolig har hengt på døren.Ukjent eier 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius EliasNBO Ms.8° 1470 9. september 1898
Notert dato for svarbrev i Johan Bojers Rørfløiterne Ibsenmuseet 21. november 1898
Hilsen (prøve på håndskrift) til ukjent mottager (Herr greve)NBO Brevs. 39 2. desember 1898
Notert dato for svarbrev i bok i Just Bings Norske digte og digtere Ibsenmuseet 11. desember 1898
Tekstfragment, bare avslutningshilsen og signatur til Christian SparreUkjent eier 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius EliasNBO Ms.8° 1470 sommeren 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius EliasNBO Ms.8° 1470. oktober 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne til Julius EliasNBO Ms.8° 1470. oktober 1898?
Notert adresse i Mons Lies Lombardo og Agrippina Ibsenmuseet 1898
Bestilling på visittkortI privat eie 1898
Fortegnelse over separatopplag av folkeutgavenNBO Brevs. 418 1898?
Notert adresse og dato for svarbrev i Poul Levins Sejr Ibsenmuseet 27. februar 1899
Signatur på forsendelseskvitteringSchøyensamlingen, Oslo 22. mars 1899
Notert dato for svarbrev i Harald Jacobsons Sång Ibsenmuseet 23. april 1899
Innførsel i protokoll for Christiania ByUkjent eier 31. desember 1899
Dedikasjon til Hildur Andersen i Samlede Værker Ukjent eier 19. september 1899?
Blomsterkort til Hildur Andersen (sammen med V18990919HA?)Ukjent eier 1899
Visittkort til NNBibliothèque Nationale, Paris 4. januar 1900
Notert dato for svarbrev i Kristofer Randers Fester og Minder Ibsenmuseet 20. desember 1900
Notert dato for svarbrev i Balthazar Schnitlers Norna Ibsenmuseet 20. desember 1900
Notert adr. og dato for svarbrev i Hjalmar Christensens Det retfærdige spil Ibsenmuseet 29. desember 1900
Notert dato for svarbrev i Michael Lybecks Den starkare Ibsenmuseet 30. desember 1900
Påskrift i Hannah Joëls/Helga Johansens Hinsides Ibsenmuseet 1900
Visittkort til ukjent mottagerNBO Ms.fol. 3223 Udatert
Skriv ang. generalforsamlingen (i Den Skandinaviske Forening i Roma?)Ukjent eier Udatert
ProtokollinnførselRAO Udatert
Pharmacopoea militaris, eller en udvalgt Samling af Lægemidler for de militaire EtaterNBO Ms.4° 1098 Udatert
Ibsens avskrift av en tysk oversettelse (ved Strodtmann) av diktet «Brændte skibe»Houghton Library Udatert