Du er her:
Varia - dedikasjoner
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
TittelEierÅr
Dedikasjon til Herman Johnson i Gildet paa Solhoug Ukjent eier 1856
Dedikasjon til ukjent mottaker i Gildet paa Solhoug Ukjent eier 26. februar 1856
Dedikasjon til Michael Birkeland i Fru Inger til Østeraad I privat eie 4. oktober 1857
Dedikasjon til J. Chr. Gamborg i Fru Inger til Østeraad Ukjent eier desember 1857
Dedikasjon til prins Oscar (senere Oscar II) i Hærmændene paa Helgeland Bernadottebiblioteket. 1858
Dedikasjon til Carl Richard Unger i Hærmændene paa Helgeland I privat eie 1858
Dedikasjon til Knud Knudsen i Hærmændene paa Helgeland I privat eie 1858
Dedikasjon til Chr. Holst i Hærmændene paa Helgeland NBO Ibsensamlingen 1858
Dedikasjon til August Blanche i Hærmændene paa Helgeland Ukjent eier 19. august 1860
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten HansenUkjent eier 1860
Dedikasjon til Emilie Zogbaum i et Ibsen-verkUkjent eier 10. april 1861
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten HansenUkjent eier 1861
Dedikasjon til Henriette Konow i Kjærlighedens Komedie Ukjent eier 1862
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten HansenUkjent eier 1862
Dedikasjon til Wilhelmine Holmboe (Schenstrøm) i Kjærlighedens Komedie Schøyensamlingen, Oslo 1862
Dedikasjon til Bernhard Dunker i Kongs-Emnerne Ukjent eier 1863
Dedikasjon til Niels Fischer i Kongs-Emnerne Schøyensamlingen, Oslo 16. juni 1864
Dedikasjon til Carl Bloch i Kongs-Emnerne Ukjent eier 12. oktober 1864
Dedikasjon til J. Peter L. Nielsen i Kongs-Emnerne I privat eie 1864
Dedikasjon til Michael Birkeland i Kongs-Emnerne I privat eie 1864
Dedikasjon til Niels A. Nicolaysen i Kongs-Emnerne Ukjent eier 1864
Dedikasjon til Edvard Stjernström i De Unges Forbund I privat eie 24. desember 1869
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i Digte Ukjent eier. Kopi NBO Ms.fol. 3704:2 1871
Dedikasjon til A.F. Krieger i Digte Ukjent eier; tidl. J. Skougaards bibliotek 1871
Dedikasjon til Magdalene Thoresen i Digte Schøyensamlingen, Oslo 1871
Dedikasjon til Carl Christian Hall i Digte Schøyensamlingen, Oslo 1871
Dedikasjon til Augusta Nordenfeldt i Brand Schøyensamlingen, Oslo 7. april 1872
Dedikasjon til Conrad Falsen i Kongs-Emnerne I privat eie 24. desember 1872
Dedikasjon til Marie Thoresen i Moralische Novellen I privat eie 24. desember 1873
Dedikasjon til Elise Holck i Peer Gynt Ukjent eier; tidl. J. Skougaards bibliotek 10. februar 1874
Dedikasjon til Henriette Hofgaard i Kejser og Galilæer I privat eie 27. september 1874
Dedikasjon til Sigurd Ibsen i Catilina Tancred Ibsens boksamling 26. mars 1875
Dedikasjon til Universitetsbiblioteket i Kongres NBO Ms.8° 3667 1875
Dedikasjon til Karl Perfall i Nordische Heerfahrt Deutsches Theatermuseum 22. april 1876
Dedikasjon til Clara Ziegler i Nordische Heerfahrt Deutsches Theatermuseum 28. april 1876
Dedikasjon til Louise Werner i Nordische Heerfahrt Ukjent eier 28. april 1876
Dedikasjon til Karl Frenzel i Nordische Heerfahrt I privat eie 4. mai 1876
Dedikasjon til C. Möller i Nordische Heerfahrt Ukjent eier; tidl. J. Skougaards bibliotek 1876
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Nordische Heerfahrt I privat eie 1876
Dedikasjon til Paul Heyse i Nordische Heerfahrt Bayerische Staatsbibliothek 1876
Dedikasjon til Rosamunde Königsdörffer i Nordische Heerfahrt Schøyensamlingen, Oslo 1876
Dedikasjon til Julie Ruhkopf i Nordische Heerfahrt Schøyensamlingen, Oslo 1876
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Die Herrin von Oestrot I privat eie 6. februar 1877
Dedikasjon til Robert Waldmüller i Die Herrin von Oestrot Schøyensamlingen, Oslo 10. februar 1877
Dedikasjon til Wilhelm von Wartenegg i Die Herrin von Oestrot I privat eie 8. april 1877
Dedikasjon til V. v. Maurer i Samfundets støtter Schøyensamlingen, Oslo 21. oktober 1877
Dedikasjon til Wilhelm HenzenUkjent eier 29. november 1877
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Stützen der Gesellschaft I privat eie 30. november 1877
Dedikasjon til Jacob Løkke i Die Herrin von Oestrot Oslo katedralskoles bibliotek. Avskrift NBO. 1877
Dedikasjon til Oswald Schmidt i Die Herrin von Oestrot Schøyensamlingen, Oslo 1877
Dedikasjon til Paul Heyse i Die Herrin von Oestrot Bayerische Staatsbibliothek 1877
Dedikasjon til Max Ring i Die Herrin von Oestrot Schøyensamlingen, Oslo 30. august 1878
Dedikasjon til Carl Stieler i Stützen der Gesellschaft Schøyensamlingen, Oslo 1878
Del av dedikasjon (bok og mottager ukjent)Schøyensamlingen, Oslo 15. desember 1879
Dedikasjon til fru Clemence Nielsen i Et Dukkehjem Norsk folkemuseum/Ibsenmuseet 24. desember 1879
Dedikasjon til Pauline Ahlberg i En Folkefiende Ukjent eier 3. desember 1882
Dedikasjon til konsul Myhlenphort i En Folkefiende Schøyensamlingen, Oslo 3. desember 1882
Dedikasjon til Nils Vogt i En Folkefiende NBO Ibsensamlingen 9. desember 1882
Dedikasjon til ukjent i En Folkefiende I privat eie 1882
Dedikasjon til Pauline Ahlberg i Gildet på Solhaug I privat eie 16. mai 1883
Dedikasjon til Marie Gröbner i Nordische Heerfahrt Ukjent eier 7. oktober 1883
Dedikasjon til den svensk-norske understøttelsesforening i Paris i Digte Schøyensamlingen, Oslo 3. februar 1884
Dedikasjon til B. Grønvold i Kongs-Emnerne I privat eie 5. juli 1886
Dedikasjon til Emma Klingenfeld i Rosmersholm Ukjent eier 25. november 1886
Dedikasjon til hertugen av Sachsen-Meiningen i Kaiser und Galiläer, 1888I privat eie 8. mars 1888
Dedikasjon til Markus Grønvold i Jægers Henrik Ibsen 1828-88 Ukjent eier 25. mai 1888
Hilsen (i minnebok?) til Ebba Snoilsky med diktet «Et Vers»KBS 14. juli 1890
Dedikasjon til Hedwig Grønvold i Hedda Gabler Schøyensamlingen, Oslo 19. desember 1890
Dedikasjon til Henrik Jæger i Hedda Gabler I privat eie 1890
Dedikasjon til Rikke Holst i Terje Vigen BOB 25. november 1892
Dedikasjon til Magdalena Falsen i Bygmester Solness Ukjent eier 13. desember 1892
Dedikasjon til Camilla Collett i Bygmester Solness (bundet inn sammen med J.G. Borkman)Schøyensamlingen, Oslo 14. desember 1892
Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Bygmester Solness Tancred Ibsens boksamling 1892
Dedikasjon til Wilhelmine Schønberg i Bygmester Solness I privat eie 1892
Dedikasjon til Hildur Andersen på Bygmester Solness-manuskriptNBO Ms.4° 1292 15. november 1894
Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Lille Eyolf Tancred Ibsens boksamling 1894
Dedikasjon til Hildur Andersen på Rosmersholm-manuskriptNBO Ms.4° 1291, s. 70 1894–95
Dedikasjon til Hildur Andersen på Hedda Gabler-manuskriptNBO Ms.8° 808 1894–95
Dedikasjon til Harry Fett i Lille Eyolf Ukjent eier september 1895 (feilskrevet i teksten: «1894»)
Dedikasjon til Thea (Dorothea Sontum) på Lille Tullas lam Norsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 1895
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i John Gabriel Borkman I privat eie 26. desember 1896
Dedikasjon til ukjent i John Gabriel Borkman Schøyensamlingen, Oslo 6. juli 1897
Dedikasjon til A. M. Lugné-Poë i John Gabriel Borkman Schøyensamlingen, Oslo 8. august 1897
Dedikasjon til Sigurd Ibsen i billedbibelI privat eie 24. desember 1897
Dedikasjon til kong Oscar 2. i Når vi døde vågner Bernadottebiblioteket 19. desember 1899
Dedikasjon til Rosa Fitinghoff i Når vi døde vågner Schøyensamlingen, Oslo 20. desember 1899
Dedikasjon til Lorentz og Mathilde Dietrichson i Når vi døde vågner Ukjent eier 20. desember 1899
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i Når vi døde vågner Norsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 24. desember 1899
Dedikasjon til Anna Stousland i Digte Telemark Museum TGM BM.1926-27:006 22. oktober 1900