Du er her:
Varia - kontrakter
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
TittelEierÅr
Kontrakt signert N.F. Axelsen, A.O. Vinje, H. Ibsen, P. HansenUBiT Ms Oct. 236. 1. juni 1851
Kontrakt med Johan Dahl ang. Norske Folkesagn NBO Ms.8° 740 17. november 1862
Kontrakt med Johan Dahl ang. Kongs-Emnerne KBK 15. september 1863
Kontrakt med Franz von DingelstedtFreie Universität Berlin 24. juni 1876
Kontrakt med Teaterforeningen i BergenTeaterarkivet i Bergen 19. oktober 1876
Utkast til kontrakt med Teaterforeningen i BergenNBO Ms.4° 1711 19. oktober 1876
Kontrakt med Teaterforeningen i BergenNBO Ms.4° 1711 28. oktober 1876
Kopi av kontrakt med Teaterforeningen i Bergen. Egenhendig kopi (samme ordlyd som Vkont18761028TheatB, men annen linjedeling)Teaterarkivet i Bergen 28. oktober 1876
Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Peer Gynt NBO Ms.4° 4461 26. oktober 1885
Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Gildet paa Solhaug. (Kun deler egenhendig.)Teatermuseet, København. 1. oktober 1886
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Samfundets Støtter I privat eie 20. mars 1889
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. bl.a. Fru Inger til Østeraad I privat eie 9. november 1889
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Hedda Gabler I privat eie; i Tyskland? 22. desember 1890
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Kongs-Emnerne I privat eie 8. mars 1891
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Bygmester Solness I privat eie 5. desember 1892
Kontrakt med August Lindberg (bare signatur er egenhendig)NBO Brevs. 39 11. januar 1893
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Lille Eyolf I privat eie 27. november 1894
Utkast til kontrakt med Albert Ranft ang. Lille Eyolf, honoraret er bokført 15.12.1894NBO Ms.8° 1554, s. 1 1894
Signatur på kontrakt med Moritz Prozor ang. John Gabriel Borkman Schøyensamlingen, Oslo 30. november 1896
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. John Gabriel Borkman I privat eie 20. desember 1896
Kontrakt med Nationaltheatret, bare signaturen og datoen er egenhendig.NBO Brevs. 39 1899
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Når vi døde vågner I privat eie 5. januar 1900