Varia - regnskap
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
TittelEierÅr
Regnestykker i manuskriptet til diktet «Til Hr. Capt. Edvard Sontum ...»NBO Ms.8° 1511 1855
Regnskap, utgifter til Roma-reise 1866NBO Ms.4° 2415a, s. 2 1866?
Regnskapsnotater, skrevet på et brev fra Johann Bravo datert 13. august 1866NBO Ms.4° 2590, side 319 1866
RegnskapsbokNBO Ms.8° 2603 1866–67
Regnskapsbøker 1870–1901, b. 1NBO Ms.fol 3222 1870–1901
Regnskapsbøker 1870–1901, b. 2NBO Ms.fol 3222 1870–1901
Diverse regnestykker i Kejser og Galilæer-manuskriptNBO Ms.8° 1937c, s. 1 og 4 1873
Diverse regnestykker i Fru Inger til Østråt-manuskriptNBO Ms.8° 1939, s. 3 1874
Regnestykker i manuskriptet til diktet «Til frøken Emma Klingenfeldt»NBO Ms.8° 1931, s. 2–4 [1876]
Regnestykke i manuskript til Samfundets Støtter NBO Ms. 4°1112, s. 4 1877
Regnestykke i manuskript til Samfundets Støtter NBO 4°1112, s. 9 1877
Rentefortegnelser, regnskapsnotater og diverse regnestykkerNBO Ms.8° 1554, s. 13–18 1882–84
Regnskapsopptegnelser for reisen til Gossensass 1. juli 1884NBO Ms.4° 2415 g 1884
Regnestykke i manuskript til Vildanden NBO Ms.4° 1115, s. 195 1884
Diverse regnestykker i Hedda Gabler-manuskriptNBO Ms.8° 2639, bl. 2-6 1890
Liste over honorar for 4 dramaerNBO Ms.8° 1554, s. 8 1891
Regnskapsnotater i Bygmester Solness-manuskriptNBO Ms.8° 1943, s. 3-4 1892
Regnestykke notert i C.K. Elouts Der Kulturkampf in Süd-Afrika (i margen s. 61)Ibsenmuseet 1901
3 lister over malerier, med verdiansettelser (6 sider)NBO Ms.4° 2415 f Udatert
2 lister over møbleringsomkostningerNBO Ms.4° 2415 e, s. 1, 3, 4 Udatert
Liste over obligasjonerNBO Ms.4° 2415 d 1. januar 1886
Regnestykker, kladdNBO Ms.8° 1554, s. 9 Udatert
Regnskap over div. utgifterNBO Ms.8° 1554, s. 10 Udatert
Regnskap over betalte regningerNBO Ms.8° 1554, s. 11 Udatert
Liste over inntekter/uteståendeNBO Ms.8° 1554, s. 12 Udatert
Diverse regnestykkerNBO Ms.4° 2415e, s. 2 Udatert