Du er her:
Tidstavle 1828 – 1906
av Narve Fulsås, Ståle Dingstad og Aina Nøding

Under utgivelser er tittelbladenes opplysninger gjengitt diplomatarisk. I disse brukes ofte «oplag», men da i en annen forstand enn HIS’ egen bruk av begrepene opplag og utgave (jf. HIS 13k, 13).
SKIEN (1828–43)
1828
20. mars Født i kjøpstaden Skien som andre barn av kjøpmann Knud Plesner Ibsen og hans kone Marichen Cornelia Martine, født Altenburg. Deres eldste sønn Johan Altenburg Ibsen (3. oktober 1826 – 14. april 1828) døde knapt tre uker etter at den neste, som fikk navnet Henrik Johan, ble født. Henrik vokser dermed opp som den eldste i en søskenflokk på fem. Da Henrik blir født, bor familien i Stockmannsgården ved Torvet.
28. mars Døpes i hjemmet.
1831
Familien flytter til et større hus som hadde tilhørt bestemoren, Altenburggården på hjørnet av Prinsens gate.
1833–34
Knud Ibsen gjør det godt og kjøper Venstøp i Gjerpen som landsted.
August 1833 Henrik Ibsen innskrevet ved borgerskolen, der han går til og med første kvartal 1835, og der han først får undervisning i lesning, skrivning, religion, elementær geografi og naturlære og fra andre klasse lærer tysk, historie, geometrisk tegning, stiløvelse og naturhistorie.
1834–35
Knud Ibsen får store og varige økonomiske problemer. I 1834 må han pantsette alle sine eiendommer og i 1835 blir en rekke eiendeler solgt på tvangsauksjon.
Juni 1835 Familien flytter til Venstøp som leieboere i huset de tidligere har eid. Her bor Henrik fra han er syv til han er femten år.
1835–40
Ibsen er sannsynligvis elev ved skole for barn av funksjonærer og jernverksarbeidere opprettet av kammerherre og jernverkseier Severin Løvenskiold. Får muligens også undervisning av farens venn klokker C. Lund, som drev privatskole.
1841–43
Elev ved en privatskole drevet av de teologiske kandidatene Johan Hansen og W.F. Stockfleth. Blir undervist i de vanlige borgerskolefag, med unntak av latin, som han blir undervist i privat av J. Hansen. Interesserer seg særlig for religionshistorie og får også undervisning i tegning og maling av kunstmaler Mikkel Mandt.
1843
Våren Slutter på skolen
Juni–juli Konfirmasjonsundervisning
1. oktober Konfirmert i Gjerpen kirke
Familien flytter tilbake til Skien, til et hus på Snipetorp, som ble eid av Knud Ibsens halvbror .
November Reiser med sluppen «Lykkens Prøve» til Grimstad for å bli apotekerlærling hos J.A. Reimann.
GRIMSTAD (1843–50)
1843
29. november Den sannsynlige dato for Ibsens ankomst til Grimstad. I Grimstad bor han i apotekergården i Storgaden 75.
1845
20. juni – 24. juli Reiser på besøk til familien i Skien, bl.a. for å delta i broren Johans konfirmasjon.
1846
9. oktober Ibsen blir far til en sønn født av en av Reimanns tjenestepiker, den ti år eldre Else Sophie Jensdatter Birkedalen. Hun døper sønnen Hans Jacob Hendrichssen Birkedalen.
1847
13. januar Avlegger eksamen i apotekerfaget i Arendal, såkalt farmasøytisk medhjelperprøve, og får tittelen apotekerassistent.
April Apoteket blir flyttet fra Storgaden 75 til Østergade 13, etter at Reimann er blitt tvunget til å selge. Ibsen flytter med. Hans nye prinsipal er Lars Nielsen, som overlater mye av apotekarbeidet til Ibsen.
Leser til examen artium (universitetets adgangseksamen).
1848
Skriver dikt inspirert av revolusjonene i Europa.
1849
Vinteren Skriver sitt første skuespill, Catilina.
Sommeren Forelsker seg i Clara Ebbell, som han skriver en rekke dikt til.
28. september Publiserer sitt første dikt «I Hösten» i Christiania-Posten nr. 431, under pseudonymet Brynjolf Bjarme.
Desember Catilina blir avvist av Christiania Theater.
Skriver på flere andre arbeider i ulike genre.
1850
16. februar Publiserer diktet «Skjalden i Valhal» i Christiania-Posten nr. 554.
12. april Publiserer Catilina : Drama i tre Acter, af Brynjolf Bjarme. Kristiania. Utgivelsen er finansiert av vennen Ole Schulerud, og boken blir solgt i kommisjon hos bokhandler P.F. Steensballe. Catilina blir omtalt av bl.a. Paul Botten-Hansen. 45 av 250 trykte eksemplarer blir solgt. Samme dag forlater Ibsen Grimstad og reiser til Kristiania med «Prinds Carl» for å forberede seg til examen artium. Underveis besøker han sine foreldre i Skien, hans siste kjente besøk i hjembyen.
KRISTIANIA (1850–51)
1850
28. april Ankommer Kristiania. Tar inn hos Schulerud, som bor til leie hos «Mor Sæther» i Vinkelgaten 17 i Vika. Her bor også Theodor Abildgaard, en av lederne av den radikale Thrane-bevegelsen.
Går på Heltbergs «studentfabrikk», sammen med bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson, A.O. Vinje og Jonas Lie.
Mai Fullfører arbeidet med enakteren Kjæmpehøien, stadig under pseudonymet Brynjolf Bjarme.
August Går opp til examen artium. Gjør det for dårlig i gresk og aritmetikk til å bli immatrikulert ved universitetet, men får studentvitnemål og blir medlem i Studentersamfundet og Samfundets litterære forening.
Høsten Flytter sammen med Schulerud til et bedre husvære i Møllergaten 21. Er daglig sammen med Botten-Hansen.
26. september Kjæmpehøien blir oppført på Christiania Theater, den første oppførelsen av noe Ibsen-stykke.
25. oktober Publiserer diktene «I Natten» og «Stemmer fra Skoven» i Studentersamfundets håndskrevne avis Samfundsbladet nr. 6.
Desember Schulerud inngår kontrakt med Steensballe om utgivelse av Kjæmpehøien og et episk dikt, «Guldharpen» . Ingen av dem blir utgitt, og om diktet er intet kjent.
Skriver en rekke dikt. Sender tolv av dem til Clara Ebbell i Grimstad, blant dem «Bjergmanden» og «Fugl og Fuglefænger» .
1851
Januar Blir valgt til redaktør av Studentersamfundets avis Samfundsbladet sammen med Andreas H. Isachsen. De etterfølger Paul Botten-Hansen og L. Bidenkap. Ibsen står som redaktør av avisen i tre kvartaler. Samtidig blir han medredaktør av avisen «Manden» (senere Andhrimner) sammen med Botten-Hansen og Vinje. Ibsen skriver fra nyttår også for Arbeider-Foreningernes Blad, Thrane-bevegelsens avis.
12. januar Publiserer diktet «Svanen» og artikkelen «Theaterrevue» , om Holbergs Den politiske Kandestøber, i «Manden», 1. kvartal, nr. 2.
19. januar Publiserer diktet «Paa Akershuus» i «Manden», 1. kvartal, nr. 3.
25. januar Publiserer brevet til «Herr A» og diktet «Naturens Stemme» i Samfundsbladet, 1. kvartal, nr. 2.
26. januar Publiserer diktet «Gutten i Blaabærmyren» i «Manden», 1. kvartal, nr. 4.
15. februar Publiserer artiklene «Kortfattet Oversigt over Samfundets Historie» og «Om Samfundstheatret» i Samfundsbladet, 1. kvartal, nr. 4.
16. februar Publiserer diktet «Fugl og Fuglefænger» i «Manden», 1. kvartal, nr. 7.
1. mars Publiserer artikkelen «Asylet paa Grønland, Studentervaudeville i een Act» i Samfundsbladet, 1. kvartal, nr. 6.
4. mars Publiserer diktet «Taaren» i «Manden», 1. kvartal, nr. 9.
23. mars Publiserer artikkelen «Professor Welhaven om Paludan-Müllers mythologiske Digte» i «Manden», 1. kvartal, nr. 12.
6. og 20. april Publiserer diktet «En Løverdagsaften i Hardanger» i «Manden», 2. kvartal, nr. 1 og 3.
13. april Publiserer artikkelen «Theatret. ‹Haarpidsk og Kaarde›, Skuespil i 5 Akter af K. Gutzkow» i «Manden», 2. kvartal, nr. 2.
19. eller 26. april Publiserer artikkelen «Om Samfundsbibliotheket» i Samfundsbladet, 2. kvartal, nr. 3.
27. april Publiserer diktet «Edderfuglen» i «Manden», 2. kvartal, nr. 4.
4. mai Publiserer artikkelen «Theatret» , om Rossinis opera Wilhelm Tell, i «Manden», 2. kvartal, nr. 5.
11. mai Publiserer artikkelen «Theatret. ‹En blaseret Herre, Vaudeville i to Akter›» i «Manden», 2. kvartal, nr. 6.
18. mai Publiserer artikkelen «Handlinger og Træk af Storthinget» i «Manden», 2. kvartal, nr. 7.
25. mai Publiserer artikkelen «Theatret» , om Rossinis operaer Wilhelm Tell og Norma, i «Manden», 2. kvartal, nr. 8.
1. juni Publiserer diktet «Bjergmanden» i «Manden», 2. kvartal, nr. 9.
1. og 8. juni Publiserer den politiske satiren og operatravestien Norma eller en Politikers Kjærlighed : Musikk-Tragedie i tre Akter i «Manden», 2. kvartal, nr. 9 og 10.
8. juni Publiserer artiklene «Natvig og Ironien» og «Bidrag til Svineslægtens Charakteristik, m.m.» i «Manden», 2. kvartal, nr. 10.
9. juni Publiserer diktet «For Danmark» under eget navn i Sange ved Det nordiske Studentermøde i Christiania. Trykt hos W.C. Fabritius.
10. juni Publiserer diktet «Paa Ladegaardsöen den 10de Juni» under eget navn.
22. juni Publiserer artiklene «Theatret. ‹Huldrens Hjem,› originalt Skuespil i tre Akter med Sange og Chor» ; «Godtkjøpsartikler» ; «Etpar Forslag» i «Manden», 2. kvartal, nr. 12.
29. juni Publiserer diktet «Til mine Abonnenter!» og artikkelen «Handlinger og Træk af Storthinget» i «Manden», 2. kvartal, nr. 13.
6., 13. og 20. juli Publiserer diktet «Helge Hundingsbane» i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 1, 2 og 3. Det er siste gang han benytter pseudonymet Brynjolf Bjarme.
7. juli Politiet aksjonerer mot thranitter-organet Arbeider-Foreningernes Blad, tar beslag i manuskripter og arresterer Thrane og redaktør Abildgaard. Ibsen har skrevet for bladet og også undervist på en søndagsskole for arbeidere, men manuskripter av ham blir ikke funnet, og Ibsen unngår politi og rettsvesen.
13. juli Publiserer artikkelen «Broderlandets servile Presse» i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 2.
27. juli Publiserer artikkelen «Storthings-Saga» i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 4.
3. august Publiserer teksten «Hattemagerfeiden paa Ringerike» i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 5.
10. august Publiserer artikkelen «Storthings-Saga» i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 6.
17. august Publiserer artikkelen «Storthings-Saga» , om «Storthingsbygningen» og «Sølværkssagen» , i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 7.
17. juni og 20. august Blir pålagt tvangsarbeid for å opptjene utestående oppfostringsbidrag, men får foreløpig henstand.
31. august Publiserer artikkelen «Storthings-Saga» , om «Huusmandslovgivningen» , i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 9.
28. september Publiserer brevet «Til Abonnenterne» i Andhrimner, 3. kvartal, nr. 13.
15. oktober Ibsen får fremført «Prolog» med «Chor» under Studentersamfundets aftenunderholdning til inntekt for Det norske Theater i Bergen. Ole Bull, teaterets grunnlegger, tilbyr Ibsen stilling ved teateret.
16. oktober Reiser sammen med Ole Bull til Kristiansand, og videre alene til Bergen.
17. oktober Publiserer «Prolog» , holdt ved Studentersamfundets aftenunderholdning 15. oktober, i Morgenbladet nr. 290 og Christiania-Posten nr. 1110.
BERGEN (1851–57)
1851
21. oktober Ankommer Bergen. Bor på fru Sontums hotell på Toldbodalmenningen.
25. oktober Publiserer diktet «Et Puds» i Illustreret Nyhedsblad nr. 1–2.
31. oktober Publiserer «Sang ved Kjøbmand Nicolay L. Sontums og Jomfru B. Nicolaysens Bryllupsfest, 31te October 1851» . Trykt hos Chr.Fr. Nissen.
6. november Blir formelt engasjert av styret for Det norske Theater (med virkning fra 1. oktober 1851), og får i oppgave å «assistere Theatret som dramatisk Forfatter». Årslønn blir fastsatt til 260 spesidaler.
Ibsen får etter hvert erfaring med alle sider ved teaterdriften. Han skriver prologer og kommer til å levere et skuespill hvert år, til oppførelse ved teaterets stiftelsesdag 2. januar. Han blir ellers engasjert i alt fra regi, instruksjon og scenografi til administrasjon og regnskapsførsel.
19. november Publiserer «Prolog, fremsagt paa Theatret ved Forestillingen d. 17de Novbr. 1851 til Indtægt for Det Norske Studentersamfundets Byggefond» i Bergenske Blade nr. 404.
30. november og 4. desember Publiserer artikkelen «Nogle Bemærkninger fremkaldte ved P. J. Stub’s Theateropsatser» i Bergens Stiftstidende nr. 96 og 97.
18. og 21. desember Publiserer artikkelen «Poul Stub som dramatisk Kritiker» i Bergens Stiftstidende nr. 100 og 101.
1852
4. januar Publiserer «Prolog paa det Norske Theaters Stiftelsesdag den 2. Januar 1852» i Bergens Stiftstidende nr. 2 og Theatervennen nr. 13.
13. april Ibsen undertegner kontrakt med styret ved Det norske Theater, der han tildeles et reisestipend på 200 spesidaler for å studere europeisk scenekunst i København, Berlin, Dresden og Hamburg. Ibsen binder seg til teateret for fem år, med en årsgasje på 300 spesidaler.
15. april Reiser fra Bergen via Hamburg til København, sammen med skuespillerparet Johannes og Louise Brun.
20. april Ankommer København, der han bor på hjørnet av Kongens Nytorv.
Gjennom Johan Ludvig Heiberg, direktør for Det kongelige Theater og en av Nordens fremste forfattere og kritikere, får han adgang til teateret. Ser stykker av bl.a. Shakespeare og Holberg. Møter H.C. Andersen.
6. juni Reiser alene videre til Dresden, der han bor i Töpfergasse 13. Får hjelp av maleren J.C. Dahl.
29. juli Returnerer fra Hamburg til Bergen.
30. august Styret ved teateret vedtar en arbeidsdeling som gjør Ibsen til sceneinstruktør og Herman Laading til rolleinstruktør.
Sommer–høst Skriver ferdig Sancthansnatten.
1853
2. januar Sancthansnatten har urpremiere på Det norske Theater og spilles to ganger.
5. januar Publiserer «Prolog» til oppførelsen av Sancthansnatten 2. januar, i Bergens Stiftstidende nr. 1.
Mai Flytter til to værelser i teaterets sidebygning.
Vår–sommer Forelsker seg i den femten år gamle Rikke Holst. De forlover seg i hemmelighet, men hennes far forbyr forholdet.
30. juli Styret ved teateret ber Ibsen være mer påpasselig i sitt arbeid.
12. oktober Publiserer «Prolog» ved åpningen av Det norske Theaters femte sesong i Bergenske Blade nr. 82.
10. november Publiserer «Sang ved Hr. Skuespiller A. H. Isachsens og Jomfru Janny Grips Bryllupsfest, den 10de November 1853» . Trykt hos Fr.D. Beyer av Joh.D. Beyer.
1854
2. januar En revidert versjon av Kjæmpehøien har premiere på Det norske Theater, der det går to ganger.
29. januar, 1., 5. og 8. februar Publiserer skuespillet Kjæmpehøien i Bergenske Blade nr. 9–12.
18. mars Ankommer Trondheim for å forberede gjesteforestillinger med ensemblet fra Det norske Theater i Bergen. Ibsen tar inn på Hotel de Bellevue. Det øvrige personalet ankommer 10. april. I løpet av 18 forestillinger, fra 17. april til 2. juni, oppfører ensemblet 30 stykker: komedier, lystspill og vaudeviller. Gjestespillet gir et betydelig økonomisk overskudd.
1. april Publiserer brev til ukjent mottager i Throndhjems Adressecontoirs-Efterretninger nr. 39.
6. april Publiserer brev til ukjent mottager i Throndhjems Adressecontoirs-Efterretninger nr. 41.
25. april Publiserer «Prolog, fremsagt af. Mdm. Brun ved den förste Forestilling paa Theatret af de bergenske Skuespillere» i Throndhjems Adressecontoirs-Efterretninger nr. 49.
6. juni Publiserer «Epilog, fremsagt af Mad. Isachsen, ved Slutnings-Forestillingen i Theatret den 2den Juni 1854» i Throndhjems Adressecontoirs-Efterretninger nr. 67.
September/oktober Innleverer Fru Inger til Østeraad anonymt til Det norske Theater.
1855
2. januar Fru Inger til Østeraad får urpremiere på Det norske Theater og spilles to ganger.
27. februar Publiserer diktet «Til Hr. Capt. Edward Sontum og Jfr. Susanna Bruun paa deres Bryllupsdag den 27de Februar 1855» . Småtrykk.
20. mai Publiserer «Prolog af Henr. Ibsen, fremsagt den 17de Mai i ‹det norske Theater› af Mad. Brun» i Bergens Stiftstidende nr. 40.
Sommer Leser islandske ættesagaer og norske folkeviser. Skriver Gildet paa Solhoug.
30. september Setter opp Shakespeares As You Like It i Sille Beyers bearbeidelse under tittelen Livet i Skoven på Det norske Theater.
27. November Holder foredrag om Shakespeares innflytelse på nordisk kunst i «Foreningen af 22. December» . Manuskript eller referat er ikke bevart.
1856
2. januar Gildet paa Solhoug får urpremiere på Det norske Theater og spilles seks ganger.
7. januar Inviteres til Magdalene og H.C. Thoresen. Blir kjent med H.C. Thoresens datter fra hans tidligere ekteskap, Susanna Daae Thoresen. Forlover seg med henne etter kort tid, men gasjen fra teateret gjør det foreløpig økonomisk umulig å gifte seg.
Mars I Trondheim for å gi 33 gjesteforestillinger over tre måneder med ensemblet fra Det norske Theater. Bor på Hotel de Bellevue.
13. mars Gildet paa Solhoug får premiere på Christiania Theater og går fem ganger.
19. mars Publiserer Gildet paa Solhoug : Skuespil i tre Akter på Chr. Tønsbergs Forlag.
April Ibsen reiser fra Trondheim tilbake til Bergen.
Sommer Fottur på Vestlandet sammen med Carl Johan Anker, fra Bergen til Hardanger og tilbake via Voss.
22. juli Publiserer «Hilsen til hans Kongelige Höihed Vicekongen, af Henr. Ibsen. Fremsagt af Mad. Brun ved Theatrets Festforestilling Tirsdagen den 22de Juli 1856» . Fr.D. Beyers Bogtrykkeri.
24. august Gildet paa Solhoug oppført for prins Napoleon på hans besøk i Bergen.
25. september Publiserer «Sang ianledning Hr. Skibsfører Jan Andersens og Jomfru M. B. Campbells Bryllupsfest den 25de September 1856» . Småtrykk.
Oktober Leverer inn Olaf Liljekrans til Det norske Theater og får det antatt.
1857
2. januar Olaf Liljekrans får urpremiere på Det norske Theater og spilles to ganger.
15. januar Publiserer sang ved «Festen den 13de Januar» til «Vore Forfædres Minde» i Bergensposten nr. 301, og under tittelen «Mindets og Løftets Bæger» i Bergens Tidende (I) nr. 5.
25. januar Publiserer sang til feiringen av stiftelsesdagen for «Haandverkssvendenes Dannelses-Forening» i Bergens Tidende (I) nr. 8.
2. februar Holder foredrag om kjempevisene i «Foreningen af 22. December» .
13. februar Publiserer brevet «Til Hr. n-s i Bergen!» i Aftenbladet nr. 37.
1. april Femårskontrakten med Det norske Theater utløper.
11. april Kontrakten blir fornyet for ett år.
Arbeider med Hærmændene paa Helgeland.
10. og 17. mai Publiserer artikkelen «Om Kjæmpevisen og dens Betydning for Kunstpoesien» i Illustreret Nyhedsblad nr. 19 og 20.
31. mai, 14. juni, 5. og 26. juli, 23. august Publiserer Fru Inger til Østeraad : historisk Drama i 5 Akter i Illustreret Nyhedsblad nr. 22, 24, 27, 30 og 34.
9. juli Får permisjon til utgangen av august.
21. juli Ankommer Kristiania og tar inn hos Schulerud.
4. august Blir løst fra kontrakten med Det norske Theater i Bergen for å overta som artistisk direktør ved Kristiania Norske Theater.
11. august Undertegner kontrakt som gir ham en årsinntekt på 600 spesidaler. Drar tilbake til Bergen for å ordne flytting.
KRISTIANIA (1857–64)
1857
3. september Tiltrer i sin nye stilling som artistisk direktør ved Kristiania Norske Theater.
Bor i Akersgaten 35, på hjørnet av Karl Johans gate. I løpet av sin første sesong setter han opp 44 skuespill, derav 16 nye. Det meste er farser, komedier, syngestykker og vaudeviller. Ibsen er denne høsten mye sammen med Bjørnson. Samtidig som Ibsen setter opp stykker på Kristiania Norske Theater, skriver han anmeldelser og kritikk av forestillinger ved det konkurrerende Christiania Theater i Illustreret Nyhedsblad.
13. september Publiserer artikkelen «Christiania Theater. ‹Thyre Boløxe og Herremanden›, romantisk Skuespil af J. M. Thiele» i Illustreret Nyhedsblad nr. 37. Teksten er publisert anonymt, men merket med et kryss, i likhet med flere av Ibsens senere artikler i avisen.
20. september Publiserer «Prolog ved Fjeldeventyrets første Opførelse paa Christiania norske Theater» i Illustreret Nyhedsblad nr. 38.
11. oktober Publiserer artikkelen «Theateret. ‹En Landsbyhistorie› paa Christiania Theater» i Illustreret Nyhedsblad nr. 41, en anmeldelse av H.C. Andersens stykke, med et angrep på den nye realismen.
4. november Gildet paa Solhoug får premiere på Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm, den første oppsetning av et Ibsen-stykke utenfor Norge.
13. november Søker stipendiatstilling i nordisk litteratur ved universitetet (søknaden trukket 13. januar 1858).
November Christiania Theater antar Hærmændene paa Helgeland.
13. desember Publiserer artikkelen «Anton Wilhelm Wiehe» i Illustreret Nyhedsblad nr. 50, med et angrep på den fotografiske realismen.
20. og 27. desember Publiserer artikkelen «‹Lord William Russell› og dets Udførelse paa Christiania Theater» i Illustreret Nyhedsblad nr. 51 og 52, en anmeldelse av A. Munchs stykke, der Ibsen diskuterer dikterisk symbolikk og dramaturgi.
24. desember Publiserer diktet «Ved Ole Vig’s Grav. Torsdagen den 24de December 1857» . Kristiania. Trykt i P.T. Mallings Bogtrykkeri.
1858
3. januar Publiserer artikkelen «Literatur og Kunst. ‹Gudbrandsdølerne›, Drama i 4 Handlinger af Chr. Monsen» i Illustreret Nyhedsblad nr. 1.
13. januar Publiserer «Sang ved Festen til Fædrenes Minde, 13de Januar 1858» . Det Steenske Bogtrykkeri. Trekker samme dag tilbake søknaden av 13. november 1857 på stipendiatstilling.
24. januar Publiserer diktet «Til Carl Johans Minde» i Illustreret Nyhedsblad nr. 4.
28. februar Publiserer diktet «Kong Haakons Gildehal» i Illustreret Nyhedsblad nr. 9.
5. mars Hærmændene paa Helgeland blir avvist av Det kongelige Theaters sensor Johan Ludvig Heiberg.
10. mars Publiserer artikkelen «Et Træk af Christiania danske Theaters Bestyrelse» i Aftenbladet nr. 58. Ibsen angriper styret ved Christiania Theater, som likevel ikke vil sette opp Hærmændene. Får støtte av Botten-Hansen og Bjørnson.
14. mars Publiserer diktene «Byggeplaner» , «Markblomster og Potteplanter» og «En Fuglevise» i Illustreret Nyhedsblad nr. 11.
25. og 31. mars Publiserer artikkelen «Endnu et Indlæg i Theatersagen» i Aftenbladet nr. 71 og 76.
April Flytter til «Doktorgården» i Kristian Augusts gate 15.
14. april Publiserer artikkelen «Foreløbig Slutningsbemærkning» i Aftenbladet nr. 85.
25. april Publiserer Hærmændene paa Helgeland : Skuespil i fire Akter. Kristiania. Trykt og forlagt av H.J. Jensen. Stykket utkommer som tilleggshefte til Illustreret Nyhedsblad i 2200 eksemplarer, mot et honorar på 30 spesidaler.
17. mai Publiserer «Sang ved Festen paa Klingenberg, 17de Mai 1858» . Det Steenske Bogtrykkeri.
Udatert Publiserer teksten til «En Brudevielse» og dikt til «Et Gravøl» i Norske Folkelivsbilleder efter Malerier og Tegninger : Adolf Tidemand m. fl. : ledsagede med oplysende Text af forskjellige Forfattere. Udgivne af Chr. Tönsberg – Ny Række – Christiania.
18. juni Gifter seg med Susanna Thoresen i Bergen, like etter hennes fars død.
8. august Publiserer artikkelen «Guizots Memoirer» i Illustreret Nyhedsblad nr. 32.
12. september Publiserer diktet «Kong Haakons Gildehal, Fortællende Digt» i Illustreret Nyhedsblad nr. 37.
25. september Publiserer «Sang ved Halvhundredeaars-Festen i Selskabet Christian Augusts Venner. 1858» . Det Steenske Bogtrykkeri.
5. november Publiserer «Sang ved Indvielsen af de nye Bygninger for Lillehammers Lærde- og Realskole, Fredagen den 5te Novbr. 1858» . Trykt av H.J. Selmer, Lillehammer.
24. november Ibsen setter selv opp Hærmændene paa Helgeland på Kristiania Norske Theater, der det spilles fire ganger. Han mottar 145 spesidaler i honorar.
15. desember Publiserer «Sang ved Studenterballet den 15de December 1858» . Det Steenske Bogtrykkeri.
1859
2. januar Publiserer diktet «Maageskrig» i Illustreret Nyhedsblad nr. 1.
11. april Setter opp Fru Inger til Østeraad på Kristiania Norske Theater, der det går to ganger.
Våren Flytter til leilighet hos forfatterinnen Adolphine Marie Colban i Nedre Bakkehuset ved Pilestrædet.
30. mai Publiserer «Sang ved fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859» . Det Steenske Bogtrykkeri.
13. juni Publiserer diktet «Til Kvinden. Ved den fjerde store Sangerfest. Pintsen 1859 i Arendal» . Det Steenske Bogtrykkeri.
26. juni Publiserer «Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859» . Trykt hos H. Tönsberg.
4. juli Publiserer diktet «4de Juli 1859» . Det Steenske Bogtrykkeri. Samme dag publiseres oversikt over teaterets virksomhet i sesongen 1858/59 under rubrikken «Christiania Norske Theater» i Christiania-Posten nr. 181. Også holdt som redegjørelse for generalforsamlingen i Kristiania Norske Theater 2. juli.
17. juli Publiserer artikkelen «Literatur. Rideknægten» i Illustreret Nyhedsblad nr. 29.
8. august Publiserer diktet «Folkesorg» i Morgenbladet nr. 216.
22. august Publiserer «Prolog fremsagt i Det norske Theater den 21de August» i Morgenbladet nr. 230.
18. og 25. september Publiserer diktet «I Billedgalleriet» i Illustreret Nyhedsblad nr. 38 og 39.
5. oktober Publiserer «Studenternes Hilsen til Hans Majestæt Kong Carl den 5te Oktober 1859» . Det Steenske Bogtrykkeri.
6. oktober Vennen Ole Schulerud dør, 31 år gammel.
12. oktober Publiserer diktet «Ved Sagförer Ole Carelius Schulruds Grav den 12te October 1859» . Det Steenske Bogtrykkeri.
16. oktober Publiserer artikkelen «Fiskere i Havsnød» , etter Tidemands og Gudes maleri, i Illustreret Nyhedsblad nr. 42.
25. oktober Skriver sammen med teaterstyret søknad til Stortinget om økonomisk støtte. Søknaden blir avslått.
Høsten Blir angrepet i avisene for å sette opp for mange lette, danske stykker. Ibsen-familien flytter til Maltheby, en fasjonabel leiegård i Akersgaten 65.
22. november Danner sammen med Bjørnson «Det norske Selskab» , som skal virke for å fremme nasjonal kunst og kultur. Det får snart 100 medlemmer, som møtes hver tirsdag.
23. november Publiserer diktet «Ved Indvielsen af Sangerfanen. Den 23de Novbr. 1859» . Det Steenske Bogtrykkeri.
10. desember Publiserer «Sendebrev til H. Ø. Blom» i Aftenbladet nr. 288.
23. desember Sønnen Sigurd blir født.
1860
Vinteren Vanker mye i kretsen rundt Botten-Hansen, «Det lærde Holland» , også kalt hollenderkretsen. Får mer positiv omtale i pressen.
Udatert Publiserer diktet «Paa Vidderne» i Illustreret Nyhedsblads Nytaarsgave for 1860, s. 57–70.
29. januar Publiserer diktet «Høifjeldsliv» i Illustreret Nyhedsblad nr. 5.
26. februar Publiserer artikkelen «Literatur. ‹Fortællinger af Dr. H.› og ‹Danske Landsbyhistorier› af Forf. til ‹Livsbilleder›» i Illustreret Nyhedsblad nr. 9.
Påske/april Flytter til snekker Grosch’ løkke ved Bogstadveien i Aker.
3. mai Publiserer «Epilog ved Hr. og Mad. Døvles Beneficeforestilling» i Aftenbladet nr. 104.
13. mai Publiserer diktet «Studenternes Hilsen Til Professor A. M. Schweigaard den 13de Mai 1860» . Det Steenske Bogtrykkeri.
17. mai Publiserer diktet «Til Storthinget» i Sange ved Festlighederne 17de Mai 1860. Kristiania. P.T. Mallings Bogtrykkeri.
18. mai Stortinget avslår søknad om støtte til Kristiania Norske Theater.
27. mai Publiserer artikkelen «Literatur. Waldemar Krones Ungdomshistorie» i Illustreret Nyhedsblad nr. 22.
1. juli Publiserer «Sang for de Vindende ved Skyttefesten paa Ladegaardsöen, den 1ste Juli 1860» . Det Steenske Bogtrykkeri.
5. august Publiserer «Sang ved HS. Maj. Kongens Fest paa Kroningsdagen for Christiania Garnisons Underofficierer og Menige» ved Brøgger & Christie’s Bogtrykkeri samt «Sang til den svenske Rigsdags Kroningsdeputation i Trondhjem 1860» ved Det Steenske Bogtrykkeri, Kristiania.
6. august Ibsen søker, i likhet med Bjørnson og Vinje, regjeringen om stipend for å reise til europeiske byer og studere teaterkunst (avslått 22. november).
17. august Publiserer «Sang til de svenske Rigsdagsmænd ved Festen paa Klingenberg den 17de August 1860» . Det Steenske Bogtrykkeri.
September Flytter til Nedre Torvegade nr. 17.
11. september Publiserer diktet «Ved J. L. Heibergs Død» i Morgenbladet nr. 251.
30. september Publiserer oversikt over teaterets virksomhet i sesongen 1859/60 under «Det norske Theater» i Christiania-Posten nr. 274.
22. november Får avslag på søknad av 6. august om reisestipend, mens Bjørnson og Vinje får bevilgning etter påtrykk fra statsråd Birch-Reichenwald.
5. desember Publiserer brev «Til Aftenbladets Redaktion» i Aftenbladet nr. 287.
1861
6. desember Gildet paa Solhoug får premiere på Casino i København.
20. januar Publiserer «Epilog» ved skuespiller Buchers benefice på Det Norske Theater, i Illustreret Nyhedsblad nr. 3.
Vinter–vår Blir angrepet i pressen og kritisert av styret for å forsømme teaterarbeidet.
Februar–august Får ni søksmål mot seg for utestående gjeld.
21., 26. og 31. mars, 12. april Publiserer artiklene «De to Theatre i Christiania» i Morgenbladet nr. 80, 85, 89 og 100.
April–mai Flytter til blikkenslager Rolfsens gård i Dronningens gate 22.
17. mai Publiserer «Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1861» . Det Steenske Bogtrykkeri.
19. mai Publiserer diktet «En gammeldags Slæde» i Illustreret Nyhedsblad nr. 20.
26. mai Publiserer artikkelen «Baltzar Bogislaus von Platen» i Illustreret Nyhedsblad nr. 21.
1. juni Publiserer artikkelen «Lidt, men Nok om Theaterafhandlingen i Christianiaposten» i Aftenbladet nr. 124.
12. juni Publiserer artikkelen «Christianiapostens Spalteproviantering» i Aftenbladet nr. 133.
7. juli Publiserer diktet «I Havsnød» i Illustreret Nyhedsblad nr. 27.
18. juli Sender de første scener av utkastet til en operatekst, Fjeldfuglen, til komponisten M.A. Udbye i Trondheim. Arbeidet blir ikke fullført.
21. august Publiserer «Aarsberetning angaaende Kristiania Norske Theaters artistiske Virksomhed i Spilleaaret 1860–61» i Aftenbladet nr. 193.
Høsten Setter opp en del nye stykker, bl.a. Bjørnsons Kong Sverre, som høster gode kritikker, men trekker lite publikum.
2. september Publiserer «Sang for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten paa Klingenberg den 2den September 1861» . Det Steenske Bogtrykkeri.
10. oktober Publiserer «Prolog ved det norske Theaters Festforestilling d. 10de Oktbr.» i Aftenbladet nr. 236.
29. november Publiserer diktet «I Anledning af Kapt., Mekanikus P. Steenstrup’s 54Aarige Fødselsdag den 29de November 1861» . Småtrykk.
7. desember En notis i avisene melder at Ibsen er syk og ikke kan ivareta sine plikter.
22. desember Publiserer artikkelen «Literatur. Fortællinger af Klaus Groth» i Illustreret Nyhedsblad nr. 51.
1862
23. februar Publiserer diktet «Terje Vigen» i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter 1862, s. 47–51.
14. mars Søker Det Akademiske Kollegium om et stipend på 120 spesidaler for å reise til Vestlandet og samle eventyr og sagn (innvilget 24. mai).
Midten av april Flytter til los Olsens gård i Oslo Strandgade 33, et slumpreget boligstrøk.
Mai Sakfører J. Nandrup, som har lånt Ibsen penger til å utløse en rekke mindre kreditorer, tar beslag i Ibsens eiendeler.
17. mai Publiserer diktet «17de Mai 1862» . Det Steenske Bogtrykkeri.
24. mai Får ved kongelig resolusjon, etter søknad av 14. mars, tildelt 110 spesidaler i reisestipend.
Kristiania Norske Theater har store økonomiske problemer. Ibsen får ikke utbetalt utestående lønn.
1. juni Kristiania Norske Theater overlater sitt bo til skifteretten. Ibsen og hele personalet blir oppsagt.
Udatert, juni Publiserer diktet «I Lund. Ved det nordiske Studentermöde 1862» . Det Steenske Bogtrykkeri.
20. juni Skriver kontrakt med Jonas Lie, som har overtatt som eier av Illustreret Nyhedsblad, om retten til å utgi et nytt skuespill. Ibsen mottar 100 spesidaler i honorar. 29. juni annonserer bladet at det vil trykke «et versificeret Nutidsdrama» av Ibsen til nyttår.
22. juni Publiserer «Sang ved Studenternes Hjemkomst fra Mödet i Kjöbenhavn. Den 22de Juni 1862» . Det Steenske Bogtrykkeri.
24. juni Drar på en måneds reise til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal for å samle folkediktning og sagn. De fleste opptegnelsene fra turen kaller han Sagn fortalte af Peder Fylling, etter hans hovedinformant på Sunnmøre. Lager også en del landskapsskisser, som blir gjengitt i Illustreret Nyhedsblad.
August Tilbyr sine tjenester til Christiania Theater, foreløpig uten å få svar.
28. august Publiserer artikkelen «Ogsaa om Theaterkrisen» i Aftenbladet nr. 199.
31. august Publiserer artikkelen «Theateret. Theaterkrisen» i Illustreret Nyhedsblad nr. 35.
11. september Publiserer artikkelen «Theatret» i Morgenbladet nr. 253. Skriver en rekke teateranmeldelser for avisen utover høsten.
14. september Publiserer diktet «Forviklinger» i Illustreret Nyhedsblad nr. 37.
5. oktober Publiserer artikkelen «Theatret» i Morgenbladet nr. 277.
12. oktober Publiserer artikkelen «Theatret» i Morgenbladet nr. 284.
19. oktober Publiserer «Norske Sagn. I. Mordskogen i Nordfjord. II. Lars Thormodsen Medlid» i Illustreret Nyhedsblad nr. 42.
26. oktober Publiserer «Fra Vestnæs» i Illustreret Nyhedsblad nr. 43 og artikkelen «Theatret» i Morgenbladet nr. 298.
November Ibsens løsøre averteres til auksjon for dekning av utestående skatter.
4. november Publiserer dementiet «‹Theaterkrisen›» i Morgenbladet nr. 307.
9. november Publiserer artikkelen «Theatret» i Morgenbladet nr. 312 og «Ved Bræheimsvandet i Nordfjord» , «Norske Folkesagn. III. Troldpigen ved Bolsø Kirke» og «IV. Fanden i Strømmene» i Illustreret Nyhedsblad nr. 45.
17. november Undertegner kontrakt med bokhandler og forlegger Johan Dahl om å utgi en samling norske folkesagn, en kontrakt Ibsen ikke oppfyller, men som avverger auksjon. Ibsen har inngått en lignende avtale med Chr. Tønsberg.
30. november Publiserer artikkelen «Theatret» i Illustreret Nyhedsblad nr. 48.
14. desember Publiserer artikkelen «Literatur. ‹See Tiden an›, Novelle af Israel Dehn» i Illustreret Nyhedsblad nr. 50.
21. desember Publiserer artikkelen «Literatur. Sigurd Slembe af B. Bjørnson» i Illustreret Nyhedsblad nr. 51.
31. desember Publiserer Kjærlighedens Komedie : Komedie i tre Akter. Kristiania. Trykt hos H.J. Jensen. 1862. Illustreret Nyhedsblads nyttårsgave for 1863.
1863
1. januar Tiltrer i bistilling som «æstethisk Konsulent» ved Christiania Theater. Hans gasje er fastsatt til 25 spesidaler, men hele beløpet blir aldri utbetalt på grunn av teaterets anstrengte økonomi.
4. januar Publiserer artikkelen «Literatur. Fortællinger af Magdalene Thoresen» i Illustreret Nyhedsblad nr. 1.
13. januar Publiserer «Sang ved Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1863» . Det Steenske Bogtrykkeri.
25. januar Publiserer diktet «Med en Vandlilje» i Illustreret Nyhedsblad nr. 4.
8. februar Publiserer diktet «Lysrædd» i Illustreret Nyhedsblad nr. 6.
13. februar Publiserer «Sang ved Studentersamfundets Bal den 13de Februar 1863» . Tönsberg & Ströms Bogtrykkeri.
Mars–april Kjærlighedens Komedie blir angrepet i pressen, og teatrene våger ikke å sette det opp.
Ibsens økonomiske stilling er svært vanskelig.
6. mars Søker Det Akademiske Kollegium om stipend på 120 spesidaler for å reise til Trøndelag og Nordland for å samle sagn og folkeviser (innvilget 23. mai).
10. mars Søker regjeringen om en årlig gasje på 400 spesidaler for å kunne «fortsætte sin literære Virksomhed» (avslått 28. mars).
9. mai Publiserer «Sang ved Modtagelsen af Wergelands og Welhavens Buster i Studentersamfundet den 9de Mai 1863» . Tönsberg & Ströms Bogtrykkeri.
23. mai Får ved kongelig resolusjon, etter søknad av 6. mars, tildelt et reisestipend på 100 spesidaler, men reisen blir ikke gjennomført.
27. mai Søker regjeringen om et stipend på 600 spesidaler for å kunne oppholde seg et år i Roma og Paris og studere kunst og litteratur (innvilget 12. september).
30. mai Publiserer «Sang ved Kunstnerforeningens Fest for Skuespiller Chr. Jørgensen den 30te Mai 1863» . Det Steenske Bogtrykkeri.
12. juni Reiser til Bergen for å delta på en nasjonal sangerfest. Blir hyllet av bl.a. Bjørnson.
14.–17. juni Publiserer diktet «Hil Sangen! Ved den femte store Sangerfest» . Det Steenske Bogtrykkeri.
28. juni Publiserer diktet «Fra Sangertoget. I. Langs Leden» i Illustreret Nyhedsblad nr. 26.
19. juli Botten-Hansen skriver den første Ibsen-biografi i Illustreret Nyhedsblad. Opplyser om at Ibsen arbeider med «et nyt Saga-Stykke fra Norges Middelalder».
2. august Publiserer artikkelen «Literatur. – Nordisk Universitetstidskrift» i Illustreret Nyhedsblad nr. 31.
16. august Publiserer artikkelen «Theatret. ‹Eystein Meyla er Navnet paa et originalt Drama i tre Akter›» i Illustreret Nyhedsblad nr. 33.
12. september Får ved kongelig resolusjon, etter søknad av 27. mai, bevilget et reisestipend på 400 spesidaler.
15. september Inngår kontrakt med Johan Dahl om forlagsretten til Kongs-Emnerne, mot et honorar på 150 spesidaler.
2. oktober Publiserer diktet «Studentersamfundets Halvhundredeaarsfest 2den Oktober 1863» . Det Steenske Bogtrykkeri.
Oktober Tar ut reisestipendet på forskudd og sender familien til København 17. oktober. Ibsen tar inn på Hotell de Copenhague i Øvre Vognmannsgate 2.
Oktober Publiserer Kongs-Emnerne : historisk Skuespil i fem Akter. Kristiania. Johan Dahls Forlag. 1864. J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri. Det utkommer i et opplag på 1750 eksemplarer. Stykket blir antatt av Christiania Theater til oppførelse i januar.
Desember Tyske tropper rykker inn i Holsten.
13. desember Publiserer diktet «En Broder i Nød!» i Illustreret Nyhedsblad nr. 50 og i udatert særtrykk hos H.J. Jensens Bogtrykkeri.
1864
13. januar Publiserer diktet «Til Fredrik den Syvendes Minde» . Det Steenske Bogtrykkeri.
17. januar Premiere på Kongs-Emnerne ved Christiania Theater i Ibsens egen instruksjon. Det spilles åtte ganger. Samme dag trykkes sangen «Fredrik den Syvendes Minde» i Illustreret Nyhedsblad.
Bjørnson og B. Dunker samler privat inn 700 spesidaler til Ibsen for at han skal kunne reise til utlandet. Beløpet blir utbetalt i syv porsjoner à 100 spesidaler i perioden 14. april 1864 – 18. januar 1865.
1. april Ibsen forlater Kristiania
3. april Ibsen ankommer København. I København møter han bl.a. Clemens Petersen.
18. april De tyske troppene stormer Dybbøl skanser og gjør slutt på den danske motstanden.
20. april Ibsen reiser alene sørover fra København med dampskip til Lübeck.
4. mai I Berlin opplever han seiersparaden, der kanonene fra Dybbøl blir kjørt i triumf gjennom byen.
2. juni Etter krav fra sakfører J. Nandrup blir det avholdt auksjon over Ibsens eiendeler i Kristiania. Auksjonen blir først kjent for Ibsen sommeren 1866.
ROMA (1864–68)
1864
Ibsen reiser med tog fra Berlin til Wien, videre gjennom Semmering-overgangen mellom Wien og Graz, og deretter til Trieste. Han oppholder seg en måneds tid i Venezia og besøker dessuten Firenze, Milano og Genova.
18. juni Ankommer Roma med tog. Blir straks introdusert i Den Skandinaviske Forening.
Slutten av juni Følger Walter Runeberg og Lorentz Dietrichson til Genzano ved Nemisjøen og tar inn på byens kafeteria. I Genzano begynner han å skrive [Episk Brand]. Skriver også diktene «Fra Dybbøl-Dagene» , «Mindets Magt» og «Borte!» .
Juli Får tilbud om å bli kunstnerisk leder ved Christiania Theater, men avslår.
September Vender tilbake til Roma.
Susanna og Sigurd ankommer Roma, og familien bosetter seg i en leilighet i Via Capo le Case nr. 55, på hjørnet av Via Due Macelli.
1865
19. januar Bjørnson foreslår at Ibsen skal knytte seg til den danske forlegger Frederik Hegel.
25. mars Søker Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim om 500 spesidaler for å kunne forlenge oppholdet i Italia. Bjørnson støtter søknaden, men den kommer for sent og blir ikke behandlet.
Våren Arbeider med Brand (som episk dikt), et prosadrama om Keiser Julian «den frafalne», og et episk dikt med norsk 17. mai-feiring som bakgrunn (et forarbeid til De unges Forbund).
15. mai Publiserer diktet «Lincolns Mord» i det danske Fædrelandet nr. 111, etter attentatet på den amerikanske presidenten 14. april.
12. juni Holder tale ved avdukningen av monument på P.A. Munchs grav på den protestantiske kirkegård i Roma.
Slutten av juni Reiser med familien til Arricia i Albanerfjellene, der de lever svært sparsommelig.
16. juli Publiserer talen om P.A. Munch i Illustreret Nyhedsblad nr. 29.
Juli Under et ærend i Roma besøker Ibsen Peterskirken, og hevder at han der finner den endelige form til Brand.
Midten av juli – midten av oktober Skriver Brand om til dramatisk dikt.
30. september Returnerer til Roma.
25. oktober, 7. og 15. november Sender manuskriptet til Brand i tre puljer til Hegel. På grunn av en serie misforståelser kommer ikke boken til jul som opprinnelig planlagt.
1866
15. mars Publiserer Brand : et dramatisk Digt. København. Forlagt av Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Thieles Bogtrykkeri. Boken utkommer i 1250 eksemplarer mot et honorar på 255 spesidaler
15. april Etter råd fra Michael Birkeland sender Ibsen søknad til kongen om en årlig diktergasje på 400 spesidaler.
17. april Bjørnson samler underskrifter fra 28 stortingsrepresentanter som støtter kravet om diktergasje.
19. april Birkeland og tre andre av Ibsens venner fra hollenderkretsen ber Kirke- og undervisningsdepartementet om å fremsette proposisjon om diktergasje for Ibsen. Forslaget blir straks anbefalt av departementet og sendt videre til regjeringen i Stockholm.
30. april Videnskabsselskabet i Trondheim tildeler Ibsen et stipend på 100 spesidaler.
12. mai Stortinget vedtar mot fire stemmer å gi Ibsen en årlig diktergasje på 400 spesidaler.
21. mai Ibsen avslår et tilbud om forskudd på annet opplag av Brand.
24. mai Brand kommer i annet opplag på 500 eksemplarer mot et honorar på 75 spesidaler.
Juni Reiser til Frascati og bor i et gammelt adelspalass, Villa Grazioli.
28. juli Får ved kongelig resolusjon et reisestipend på 350 spesidaler.
16. august Brand kommer i tredje opplag på 500 eksemplarer mot et honorar på 75 spesidaler.
22. august Foreslår for Hegel en ny utgave av Kjærlighedens Komedie som julebok.
September Bearbeider Kjærlighedens Komedie.
23. september Publiserer diktet «Sæterhytten paa Dronningbjerget» i Illustreret Nyhedsblad nr. 38 (skrevet 25. august 1862 og da trykt særskilt, i få eksemplarer).
Begynnelsen av oktober Vender tilbake til Roma.
November–desember Fullfører bearbeidelsen av Kjærlighedens Komedie og skriver forord som han sender 5. januar 1867.
14. desember Brand kommer i fjerde opplag på 750 eksemplarer mot et honorar på 112 ½ spesidaler.
1867
Januar–mars Skriver første og annen akt av Peer Gynt.
2. mai Publiserer en ny utgave av Kjærlighedens Komedie på Gyldendal, trykt i 1500 eksemplarer mot et honorar på 161 spesidaler.
21. mai Reiser til Casamicciola på Ischia, der han i tre måneder bor i Villa Pisani sammen med familien. Har selskap av bl.a. den danske forfatter Vilhelm Bergsøe.
Juni Skriver tredje akt av Peer Gynt.
15. august Etter jordskjelv på Ischia reiser Ibsen-familien til Sorrento på fastlandet, der de blir i to måneder. Bor i Pensione Rosa Magra, Corso Italia 170.
15. september Sender fjerde akt av Peer Gynt til forlaget.
19. september – 14. oktober Skriver femte akt av Peer Gynt.
Slutten av oktober Reiser til Pompeii og Napoli. Tilbakereisen til Roma blir forsinket av at Garibaldi har rykket inn i Kirkestaten. Ibsen-familien blir oppholdt i San Germano.
2. november Garibaldis erobringsforsøk blir slått ned etter fransk intervensjon.
8. november Togtrafikken gjenopptas, og Ibsen kan vende tilbake til Roma.
14. november Publiserer Peer Gynt : et dramatisk Digt. København. Forlagt av Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Trykt hos J.H. Schultz. Første opplag er på 1250 eksemplarer mot et honorar på 247 ½ spesidaler, og det blir straks utsolgt.
28. november Peer Gynt kommer i annet opplag på 2000 eksemplarer mot et honorar på 396 spesidaler.
1868
Ibsen planlegger å returnere til Norge av hensyn til Sigurds skolegang.
9. mai Reiser med familien fra Roma. På tur nordover stanser de i Firenze, Bologna, Venezia og Bozen/Bolzano i Tyrol.
Midt i juni Ankommer Berchtesgaden i Bayern, der de blir for sommeren.
Slutten av august Familien reiser til München, der de bor fire uker i en leilighet på Maximilianplatz 13.
1. oktober Brand kommer i femte opplag på 750 eksemplarer mot et honorar på 112 ½ spesidaler.
DRESDEN (1868–75)
1868
Begynnelsen av oktober Ibsenfamilen bosetter seg i Dresden, som bl.a. er kjent for sitt gode skoletilbud. De flytter inn i en toroms leilighet i annen etasje i An der Frauenkirche nr. 6.
Ibsen begynner å skrive De unges Forbund.
1869
16. februar Søker regjeringen om et stipend på 400 spesidaler for å reise et år til Sverige og studere kunst og litteratur (innvilget 3. juli).
Våren Skriver ferdig De unges Forbund.
3. juni Ibsens mor dør i Skien, 71 år gammel.
8. juni Flytter til Königsbrücker Straße 33.
3. juli Blir ved kongelig resolusjon, etter søknad av 16. februar, tildelt et reisestipend på 300 spesidaler.
7. juli Paul Botten-Hansen dør, 44 år gammel.
20. juli Reiser til Stockholm for å delta på et møte om en ny, fellesnordisk rettskrivning. Bor i Herkulesgatan 5.
I Stockholm får Ibsen en mengde invitasjoner til det høyere selskapsliv og er flere ganger på slottet. Kong Karl 15. inviterer ham til å være en av to norske utsendinger til åpningen av Suezkanalen.
26. september Skriver til sin søster Hedvig Stousland i anledning morens død, Ibsens første kontakt med sin nærmeste familie siden 1850.
28. september Blir dekorert med den svenske Vasaordenens ridderkors på Stockholm slott av Karl 15.
29. september Reiser tilbake til Dresden.
31. september Publiserer De unges Forbund : Lystspil i fem Akter. København. Forlagt av Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Trykt hos J.H. Schultz. Opplaget er på 2000 eksemplarer mot et honorar på 336 spesidaler.
Begynnelsen av oktober Etter ankomst Dresden reiser Ibsen umiddelbart til Paris med tog. Der slutter han seg til de andre nordeuropeiske utsendingene som skal delta som khediven av Egypts gjester ved åpningen av Suezkanalen. Den andre norske delegaten er egyptologen Jens Lieblein. Utsendingene drar fra Paris til Marseille.
9. oktober Reiser fra Marseille til Alexandria med s/s «Moeris» sammen med 85 andre utsendinger fra Frankrike, Tyskland, Holland, Spania og Skandinavia.
13. oktober Ankommer Alexandria og blir innkvartert på Hôtel d’Europe.
17. oktober Reiser til Kairo, hvor han bor på Hotel de l’Orient.
18. oktober De unges Forbund har urpremiere på Christiania Theater. Stykket vekker stor debatt.
22. oktober Reiser med dampskipet «Ferus» på en tre ukers tur oppover Nilen. Ibsen deler kahytt med Oscar von Knorring.
31. oktober Keiserinne Eugénie av Frankrike mottar gjestene mens de er i Teben.
4. november De unges Forbund kommer i annet opplag på 1500 eksemplarer mot et honorar på 252 spesidaler.
6. november Ekspedisjonen på Nilen gjør vendereis.
13. november Kommer tilbake til Kairo.
15. november Drar fra Kairo til Alexandria med tog.
16. november Ankommer Port Said, der Ibsen blir kjent med reaksjonene som De unges Forbund har vakt i Norge.
17. november Åpningsseremonien for Suezkanalen blir avholdt med keiserinne Eugénie av Frankrike og keiser Franz Josef av Østerrike til stede.
17.–19. november Seiler gjennom kanalen til Ismailia. Ibsen returnerer umiddelbart til Kairo og Alexandria.
Slutten av november Kommer til Paris via Marseille. Blir i Paris i to uker.
11. desember De unges Forbund har premiere på Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm.
Midten av desember Tilbake hos familien i Dresden.
Begynner på en beretning om reisen til Egypt, som han ikke fullfører.
1870
Udatert Publiserer «I en ung komponists stambog» i Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur 1870, s. 96.
16. februar De unges Forbund har, som det første av Ibsens skuespill, premiere på Det kongelige Theater i København, i Johanne Luise Heibergs regi.
Vår–sommer Kommer ingen vei, hverken med et nytt skuespill eller med reiseopptegnelsene fra Egypt. Bearbeider Kongs-Emnerne for nyutgivelse på Gyldendal.
Juli Susanna og Sigurd reiser på ferie til Teplitz i Böhmen.
19. juli Ibsen reiser fra Lübeck til København, samme dag som den fransk-tyske krig bryter ut.
I København møter Ibsen for første gang sin forlegger Hegel og blir kjent med bl.a. Johanne Luise Heiberg og H.C. Andersen.
9. og 12. september Ber den danske advokat Anton Klubien arbeide for å skaffe ham Dannebrogsordenen.
Slutten av september Reiser tilbake til Dresden, som er fylt av fanger og sårede fra krigen.
Oktober Ber Jakob Løkke skaffe ham utklipp eller avskrifter av dikt, med tanke på å utgi en samling.
November Planlegger en operalibretto om Sigurd Jorsalfare, men gir den snart opp.
10. november Publiserer en ny utgave av Kongs-emnerne på Gyldendal. Opplaget er på 1500 eksemplarer mot et honorar på 200 spesidaler.
1871
8. januar Publiserer «Ballonbrev til en svensk dame» i Morgenbladet nr. 8. Ber samme dag Klubien glemme forespørselen om Dannebrogsordenen, men saken er allerede forberedt.
11. januar Kongs-emnerne har premiere på Det kongelige Theater i København, i Johanne Luise Heibergs iscenesettelse.
24. januar Blir ridder av den danske Dannebrogsordenen.
Januar–februar Får tilsendt 52 dikt fra Jakob Løkke og går straks i gang med bearbeidelsen. Sender dem til Hegel i fire puljer 21. januar, 31. januar, 8. februar og 25. februar.
13. februar Får meddelelsen om at han er utnevnt til ridder av Dannebrogsordenen.
15. april Skriver «Rimbrev til fru Heiberg» , som også blir tatt med i diktsamlingen.
3. mai Publiserer Digte. København. Forlagt av den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Thieles Bogtrykkeri. Utgitt i 4000 eksemplarer mot et honorar på 562 ½ spesidaler.
9. mai Mottar den tyrkiske Medjidie-ordenen, tildelt på bakgrunn av Egypt-reisen 1869.
Juni Familien Ibsen flytter fra Königsbrücker Straße 33 (i dag nr. 71) til Dippoldiswalder Gasse 7. Ibsen tar fatt på sitt drama om keiser Julian (Kejser og Galilæer).
14. juli Møter for første gang Georg Brandes. Tilbringer sommeren i Dresden.
17. september Mottar brev fra boktrykker Hans Jacob Jensen, den tidligere eieren av Illustreret Nyhedsblad, som har planer om å trykke nye utgaver av Fru Inger til Østeraad og Hærmændene paa Helgeland.
21. september Publiserer Brand : et dramatisk digt. Sjette oplag. København. Opplag 1000 + 50 eksemplarer mot et honorar på 425 rigsdaler (850 kroner).
28. september Skriver åpent brev til samtlige danske bokhandlere for å hindre salg av boktrykker Jensens utgaver. Brevet publiseres i det danske Dagbladet 3. oktober og senere i Nordisk Boghandlertidende.
6. oktober Blir kritisert for sin omtale av tyskerne i Digte. Kritikken fra en anonym korrespondent publiseres i tidsskriftet Im neuen Reich under tittelen «Deutschenhass und erwachende Vernunft im Norden» (tyskerhat og våknende fornuft i Norden).
15. oktober Skriver nytt brev i prosessen mot boktrykker Jensen som publiseres i det danske Dagbladet 20. oktober og senere i Nordisk Boghandlertidende.
23. november Forsvarer seg offentlig i tidsskriftet Im neuen Reich med et åpent brev som publiseres under tittelen «Eine Rechtfertigung» (En rettferdiggjørelse).
18. desember Saken mot boktrykker Jensen behandles i Christiania Forlikskommisjon.
1872
5. januar Ibsen tar ut stevning mot boktrykker Jensen.
Februar Det første stykket oversatt til tysk kommer ut: Brand : dramatisches Gedicht in fünf Acten von Henrik Ibsen. Aus dem Norwegischen ins Deutsche übertragen und bearbeitet von P.F. Siebold. Kassel. Verlag von Theodor Kay. 1872. 192 s.
Februar Får besøk av dikteren professor Andreas Munch og hans kone Amalie, som er på vei til Roma. Camilla Collett, som har tilbragt lengre tid i Dresden, reiser også til Roma.
24. februar Søker Kirkedepartementet om stipend på 450 spesidaler for bl.a. å studere det egyptologiske museum i Berlin.
16. mars Ibsens navn kommer for første gang på trykk i England gjennom Edmund Gosses anmeldelse av Digte, «Ibsen’s New Poems» i The Spectator, som også inneholder en kort presentasjon av dikteren.
Mars–april To nye oversettelser til tysk kommer ut: Die Kronprätendenten : historisches Schauspiel in fünf Akten. Nach dem Norwegischen Henrik Ibsen’s. Deutsch von Adolf Strodtmann. Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel. 1872. 218 s.; Der Bund der Jugend : Lustspiel in fünf Aufzügen. Nach dem Norwegischen Henrik Ibsen’s. Deutsch von Adolf Strodtmann. Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel. 1872. 220 s.
4. april Skriver brev til G. Brandes om at han har mottatt sterke inntrykk fra lesningen av Emigrantlitteraturen, utgitt 8. februar som første del av Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur.
18. april Publiserer Kongs-emnerne : historisk skuespil i fem akter. Tredje udgave. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 400 rigsdaler (800 kroner).
22. april Får besøk av H.C. Andersen og William Bloch i Dresden.
Juli Flytter fra Dippoldiswalder Gasse til ny leilighet i Große Plauensche Straße 9.
15. juli Reiser til Berchtesgaden i Bayern, der familien tilbringer sommeren.
18. juli Publiserer diktet «Ved Tusendårs-festen den 18de juli 1872» i småtrykk som deles ut ved festen i Kristiania. I Haugesund leses diktet opp under festmiddagen. Det kommer senere på trykk i flere aviser, bl.a. Aftenposten og Morgenbladet.
17. august Presenteres for amerikanske lesere ved at E. Gosses anmeldelse av Peer Gynt, «A Norwegian Drama» , først trykt i The Spectator 20. juli 1872, XLV, 922–23, også publiseres i det amerikanske tidsskriftet The Living Age, nr. 1471, 444–46.
Medio september G. Brandes besøker Ibsen i Dresden sammen med M. Goldschmidt. Brandes og Ibsen har daglig omgang ut måneden.
Høsten I Bergen utkommer samlingen Norwegian and Swedish Poems i en utgivelse ved Johan Andreas Dahl. Den inneholder den første oversettelsen av et verk av Ibsen til engelsk, «Terje Vigen» . Utgivelsen anmeldes i både Norden og England.
7. november Publiserer diktet «Nordens Signaler» i danske Fædrelandet nr. 260.
November Flytter fra Große Plauensche Straße 9 til en leilighet i Wettiner Straße 22. Får besøk av L. Dietrichson og leser opp deler av Kejser og Galilæer for ham.
1873
Ukjent dato Blir medlem av den litterære forening i Dresden, der han tidligere har vært på enkelte møter.
6. februar Fullfører dramaet Kejser og Galilæer. Starter etter kort tid arbeidet med renskrivingen.
April Adolf Strodtmanns bok Das geistige Leben in Dänemark kommer ut og inneholder tre kapitler om Ibsen med utførlige omtaler av dramaene og oversettelser av en rekke av diktene. Boken anmeldes flere steder og gjør Ibsens arbeider kjent for et tysk publikum.
April Får besøk av R. Watt og maleren C. Bøgh, som er på gjennomreise til Wien.
Mai Får besøk av H. Drachmann og skuespiller J. Holm-Hansen.
31. mai Presenteres for franske lesere av Leo Quesnel i artikkelen «Souvenirs du Danemark» , trykt i tidsskriftet La Revue politique et littéraire, 2e sér., 2e ann., s. 1145–54.
12. juni Reiser fra Dresden til Wien som offisiell jurymann for Norge og Danmark i 25. gruppe, maleri- og billedhuggerkunst ved verdensutstillingen. Ibsen tar inn på et værelse i Augarten Allee-Straße 23.
14. juni Publiserer Kærlighedens komedie : komedie i tre akter. Tredje gennemsete udgave. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 322,48 rigsdaler (645 kroner). Skriver brev til Susanna, det første brev til henne som er bevart.
19. juli Blir slått til Ridder av St. Olavs Orden «for literær fortjeneste» ved kroningen av kong Oscar 2. i Trondheim. Mottar skriv 14. august.
Juli–august Reiser fra Wien og tilbringer august måned sammen med familien i Pillnitz nær Dresden, der de har leid hus for sommeren hos mølleren. Får besøk av L. og M. Dietrichson samt L. Josephson.
30. august Publiserer brev datert 23. august om verdensutstillingen i Wien i Morgenbladet nr. 239B.
1. september Tilbake i Dresden.
17. oktober Publiserer Kejser og Galilæer : et verdenshistorisk skuespil. København. Opplag 4000 + 150 + 24 eksemplarer mot et honorar på 3200 rigsdaler (6400 kroner).
24. november Kjærlighedens komedie har urpremiere ved Christiania Theater.
4. desember Publiserer Hærmændene på Helgeland : skuespil i fire handlinger. Anden udgave. København. Opplag 1500 + 75 + 12 eksemplarer mot et honorar på 304,66 rigsdaler (609 kroner).
16. desember Publiserer Kejser og Galilæer : et verdenshistorisk skuespil. Andet oplag. København. Opplag 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1600 rigsdaler (3200 kroner).
24. desember Publiserer Hærmændene på Helgeland : skuespil i fire handlinger. Tredie udgave. København. Opplag 1500 + 75 + 12 eksemplarer mot et honorar på 304,66 rigsdaler (609 kroner).
1874
23. januar Sender brev til Edvard Grieg og spør om han kan skrive musikk til Peer Gynt.
4. februar Fru Inger til Østråt oppføres for første gang i Danmark på Århus Teater.
Februar Bearbeider Peer Gynt for scenen, men bearbeidelsen til førsteoppførelsen er ikke kjent.
16. april Publiserer Brand : et dramatisk digt. Syvende oplag. København. Opplag 1250 + 75 + 12 eksemplarer mot et honorar på 510 rigsdaler (1020 kroner).
Primo juni Brandes kommer på besøk et par dager.
16. juli Ankommer København, der han treffer sin forlegger F. Hegel.
19. juli Besøker Norge for første gang på mer enn ti år. Ankommer med dampskipet «Aarhus» , blir mottatt av venner og tar inn på Henriette Hofgaards pensjonat i Pilestredet nr. 7 i Kristiania. Inviteres til en rekke større og mindre selskap.
August Står oppført som deltager på den internasjonale antropologisk-arkeologiske kongress i Stockholm 7.–16. august sammen med Oluf Rygh, men reiser ikke (jf. brev til L. Dietrichson 21. september 1874).
10. september Etter oppførelsen av De unges Forbund på Christiania Theater danner Det Norske Studentersamfund og Den Norske Studentersangforening et fanetog til ære for dikteren. Ibsen holder takketale som først publiseres i Dagbladet 11. september.
24. september Publiserer Peer Gynt : et dramatisk digt. Tredje oplag. København. Opplag 1250 + 75 + 6 eksemplarer mot et honorar på 495 rigsdaler (990 kroner).
29. september Ibsen forlater Norge, reiser med jernbane via Sverige og Danmark.
13. november Susanna er på besøk hos sin døende søster Marie i København.
12. desember Publiserer De unges forbund : lystspil i fem akter. Tredje oplag. København. Opplag 1250 + 50 + 6 eksemplarer mot et honorar på 431,24 rigsdaler (862 kroner).
17. desember Publiserer Fru Inger til Østråt : skuespil i fem handlinger. Anden gennemséte og rettede udgave. Opplag 4000 + 150 + 12 eksemplarer mot et honorar på 1337,48 kroner.
Ukjent dato Den andre oversettelsen av Brand til tysk utkommer: Brand : ein dramatisches Gedicht von Henrik Ibsen. Deutsch von Julie Ruhkopf. Bremen, 1874. Verlag von J. Kühtmann’s Buchhandlung. VIII s., 350 s.
1875
19. februar Hærmændene på Helgeland oppføres for første gang i Danmark på Det kongelige Theater i København.
Mars Publiserer Catilina : drama i tre akter. Anden og gennemarbejdet udgave. København. Opplag 3000 + 100 + 12 eksemplarer mot et honorar på 1312,50 kroner. Utgaven inneholder et nyskrevet forord og kommer i anledning 25-årsjubileet som dikter.
MÜNCHEN (1875–78)
1875
13. april Flytter med familien fra Dresden til München.
1. mai Flytter inn i en bolig i Schönfeld-Straße 17. Stortinget avslår Ibsens søknad om forhøyet diktergasje med 54 mot 42 stemmer.
Mai Tildeles Kongens gullmedalje i forbindelse med dikterjubileet. Blir æresmedlem av Britisk-skandinavisk Selskab. Inviteres til studentermøte i Uppsala, men reiser ikke og sender i stedet diktet «Til Upsala studenter» , publisert første gang 4. juni, senere trykt i Digte 1875 under tittelen «Sanger-hilsen til Sverig» .
8. juni Sender diktet «Langt borte» , som blir publisert i tidsskriftet Det nittende Aarhundrede for juli.
Juni Får besøk av C.K.F. Molbech.
14. juli Sender diktet «Et rimbrev» som blir publisert i Det nittende Aarhundrede for august–september.
August–september Sommeropphold i Kitzbüchel (Kitzbühel) i Tyrol, Østerrike.
2. september Publiserer Kongs-emnerne : historisk skuespil i fem akter. Fjerde udgave. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1125 kroner.
16. september Publiserer Hærmændene på Helgeland : skuespil i fire handlinger. Fjerde udgave. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 600 kroner.
28. september Byrettsdom i saken mot boktrykker Jensen om rett til forlag og nye opplag av Ibsens skuespill. Ibsen får medhold i saken. Dommen blir trykt i Morgenbladet nr. 270A. Jensen anker saken videre til Høyesterett.
3. november Kämparne på Helgeland oppføres for første gang i Sverige på Nya teatern i Stockholm.
13. desember Publiserer Digte : andet forøgede oplag. København. Opplag 1500 + 75 + 12 eksemplarer mot et honorar på 975 kroner. Samlingen inkluderer diktene «Sanger-hilsen til Sverig» , «Langt borte» , «Et Rimbrev» og «Ved Tusendårs-festen den 18de juli 1872» .
Desember Den første boken om Ibsen blir utgitt av den svensk-polske forfatteren Wawrzyniec grev Engeström i Warszawa: Henryk Ibsen, poeta norwegski : szkic literacki. Z portretem Poety (Henrik Ibsen, norsk dikter : en litterær skisse. Med portrett av dikteren).
1876
Januar Det første skuespillet oversatt til engelsk utkommer: The Emperor and the Galilean : a Drama in two Parts. Translated from the Norwegian by Catherine Ray. London 1876. XIV s., 326 s.
30. januar Die Kronprätendenten / Kongs-emnerne oppføres på Herzogliches Hoftheater in Meiningen. Dette er den første oppførelse av et Ibsen-stykke i Tyskland, men regnes vanligvis som en prøveforestilling.
24. februar Peer Gynt har urpremiere ved Christiania Theater med musikk av E. Grieg. Stykket er iscenesatt av L. Josephson, og det blir spilt 37 ganger frem til 1. januar 1877.
Mars Får besøk av Ole Bull på tilbakereise fra Egypt, der han 5. februar har spilt på toppen av Kheopspyramiden.
Mars Publiserer Nordische Heerfahrt : Trauerspiel in vier Akten. Unter Mitwirkung von Emma Klingenfeld veranstaltete deutsche Originalausgabe der Haermaendene paa Helgeland. München. Theodor Ackermann. 1876. VII s., 128 s.
10. mars Blir tatt opp som medlem av den tyske dramatikerforeningen Deutsche Genossenschaft dramatischer Autoren und Componisten.
10. april Nordische Heerfahrt / Hærmændene på Helgeland oppføres for første gang i Tyskland på Königliches Hof- und Nationaltheater i München.
22. april Høyesterett avsier dom i saken mot boktrykker Jensen. Ibsen får medhold, og Jensen dømmes til bot, inndragelse av restopplag, erstatning og saksomkostninger.
Primo juni Reiser til Berlin og overværer oppførelsen av Kongs-emnerne 3. juni ved Meininger Hoftheater, der hertug av Sachsen-Meiningen, Georg 2., selv står for den kunstneriske ledelsen. Inviteres av Georg 2. til lystslottet Liebenstein og dekoreres ved avreisen med ridderkorset av den Sachsen-Ernestinske Husordens 1. klasse.
5. august Reiser til Gossensass, en landsby og stasjon ved Brennerjernbanen, der familien tar inn på vertshuset Bräuerhaus. Familien Dietrichson oppholder seg samme sted. Får besøk av E. Grieg og J. Paulsen.
September Reiser til den lille byen Kaltern på den italienske grensen, der familien blir innlosjert hos borgermesteren. Returnerer til München i slutten av måneden.
12. oktober Publiserer Peer Gynt : et dramatisk digt. Fjerde oplag. København. Opplag 2000 + 75 + 12 eksemplarer mot et honorar på 1650 kroner.
26. oktober Burgtheater i Wien setter for første gang opp et stykke av Ibsen, Nordische Heerfahrt.
Medio desember Får besøk av C. Collett, som blir boende i München til utgangen av februar 1877.
21. desember Publiserer Brand : et dramatisk digt. Ottende oplag. København. Opplag 2000 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1700 kroner.
24. desember Holder juleselskap for en rekke skandinaver.
Desember Publiserer Die Herrin von Oestrot : historisches Schauspiel in fünf Aufzügen. Unter Mitwirkung von Emma Klingenfeld veranstaltete deutsche Originalausgabe der Fru Ingerd til Oestrot. München. Theodor Ackermann. 1877. 171 s.
1877
Ukjent dato Den tredje oversettelsen av Brand til tysk utkommer: Brand : dramatisches Gedicht in fünf Acten von Henrik Ibsen. Nach dem Norwegischen deutsch bearbeitet von Alfred Freiherr von Wolzogen. Wismar, Rostock und Ludwigslust. Verlag der Hinstorff’schen Hofbuchhandlung. 1877. IX s., 223 s.
31. januar Fru Inger till Östrot oppføres for første gang i Sverige på Ladugårdslandsteatern.
4. februar Sender søknad til Stortingets president Johan Sverdrup om forhøyelse av diktergasjen.
1. april Får besøk av J. Løkke og Sophus Bugge.
29. april Flytter inn i ny bolig i Schelling Straße 30, 2. etasje.
24. mai Publiserer Kærlighedens komedie : komedie i tre akter. Fjerde, gennemsete udgave. København. Opplag 2000 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1000 kroner.
Medio juni Får besøk av G. Brandes.
Sommer Møter J. Vibe, som er på stipendreise.
9. august Susanna og Sigurd reiser til Norge, til Bergen og Vestlandet, der de blir til utgangen av september.
September Reiser til Stockholm og deretter videre til Uppsala 4. september. Kreeres 6. september til æresdoktor i filosofi ved Universitetet i Uppsala, som feirer sitt 400-årsjubileum. Daglig omgang med Oscar 2.
13. september Reiser tilbake via København, der han bor på Hotell d’Angleterre og er gjest hos F. Hegel, som arrangerer et stort selskap for ham 16. september.
19. september Tilbake i München.
11. oktober Publiserer Samfundets støtter : skuespil i fire akter. København. Opplag 6000 + 150 + 24 eksemplarer mot et honorar på 4637,50 kroner.
24. oktober Ibsens far Knud Ibsen dør i Skien.
14. november Samfundets støtter har urpremiere ved August Rasmussens Teaterselskab på Odense Teater.
18. november Samfundets støtter har premiere ved Det kongelige Theater i København og går 25 ganger til og med sesongen 1879/80.
30. november Publiserer Samfundets støtter : skuespil i fire akter. Andet oplag. København. Opplag 4000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 2981,25 kroner. Samme dag har stykket premiere i Norge ved Bergens Nationale Scene.
November Publiserer Stützen der Gesellschaft : Schauspiel in vier Aufzügen. Unter Mitwirkung von Emma Klingenfeld veranstaltete deutsche Originalausgabe der «Samfundets støtter» von Henrik Ibsen. München. Theodor Ackermann. 1878. 208 s.
13. desember Samfundets støtter oppføres for første gang i Sverige på Kongl. Dramatiska Theatern under tittelen Samhällets pelare.
Desember Annen oversettelse til tysk av Samfundets støtter utkommer: Die Stützen der Gesellschaft : Schauspiel in vier Aufzügen von Henrik Ibsen. Deutsch von Wilhelm Lange. Leipzig. Druck und Verlag von Philipp Reclam jun. 106 s.
1878
Januar En tredje oversettelse til tysk av Samfundets støtter utkommer: Die Stüzen der Gesellschaft : Schauspiel in 4 Aufzügen von Henrik Ibsen. Für die deutsche Bühne bearbeitet von Emil J. Jonas. Berlin. Otto Janke. 95 s.
25. januar Samfundets støtter oppføres for første gang i Tyskland på Belle-Alliance-Theater i Berlin.
Februar I løpet av to uker blir stykket oppført på fem teatre i Berlin. Foruten premieren på Belle-Alliance-Theater oppføres stykket 2. februar på Stadttheater, 3. februar på Nationaltheater, 6. februar på Ostend-Theater og 6. februar på Reunionstheater.
5. februar Samfundets støtter har premiere ved Münchener Residenztheater. I løpet av 1878 spilles stykket ved en rekke teatre over hele Tyskland, jf. HFL 3, 59–60.
5. mai Skriver i brev til Hegel at han beskjeftiger seg med «planen til et nyt skuespil af nutidslivet». Bor i samme leilighet i Schelling Straße, som har endret gatenummer fra 30 til 53.
Sommer Blir orientert om Laura Kielers skjebne. Får besøk av Chr. Molbech. Sigurd avlegger examen artium med beste karakterer ved Kgl. Maximilians-Gymnasium i München.
8. august Publiserer Hærmændene på Helgeland : skuespil i fire handlinger. Femte udgave. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 600 kroner.
ROMA (1878–79)
1878
10. august Reiser fra München for å tilbringe vinteren i Roma. Legger veien om Gossensass, der familien blir til utgangen av september.
September I Roma tar familien inn i en leilighet i Via Gregoriana 46.
19. oktober Gjør de første kjente opptegnelser til Et dukkehjem.
6. november Samfundets støtter oppføres på Møllergadens Theater ved direktør Keys selskap i en svensk oversettelse og uten forfatterens tillatelse.
13. desember Die Herrin von Oestrot oppføres for første gang i Tyskland på Nationaltheater i Berlin.
1879
Vinter–vår Kommer jevnlig til Den Skandinaviske Forening, men vesentlig for å lese aviser. Går til innkjøp av gamle malerier. Møter bl.a. J.P. Jacobsen, Edvard Brandes og Gunnar Heiberg.
19. januar Kungsämnena oppføres for første gang i Sverige på Nya teatern i Stockholm.
8. februar Fremmer forslag for Den Skandinaviske Forening om at kvinner bør prioriteres ved ansettelse som bibliotekar i foreningen, og at kvinner bør ha stemmerett i foreningen.
27. februar Holder et langt og glødende innlegg i Den Skandinaviske Forening for å vinne det nødvendige to tredjedels flertall for sine forslag.
7. mars Samfundets støtter oppføres for første gang på Christiania Theater.
2. mai Begynner på den første fullstendige utformingen av sitt nye skuespill. Skriver første akt på tre uker.
4. juni Skriver annen akt av skuespillet på seks uker.
3. juli Publiserer Kongs-emnerne : historisk skuespil i fem akter. Femte udgave. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1125 kroner.
5. juli Reiser til Amalfi, der familien tar inn på Hotel Albergo della Luna.
12. juli På en henvendelse fra Bjørnson om å bidra til en kampanje for å få fjernet unionsmerket fra det norske flagget, svarer Ibsen, i et langt brev, nei.
18. juli Skriver tredje akt av Et dukkehjem og gjør den ferdig 3. august. Starter renskrivingen.
September Sender trykkmanuskript til Hegel i tre sendinger. Reiser sist i måneden fra Amalfi til Sorrento og tar inn på Hotel Tramontano.
7. oktober Reiser fra Sorrento til Roma.
12. oktober Reiser fra Roma til München.
MÜNCHEN (1879–80)
1879
14. oktober Ankommer München, der han bosetter seg i Amalienstraße 50A.
30. oktober Publiserer Digte. Tredie oplag. København. Opplag 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 975 kroner.
Primo november Får besøk av Magdalene Thoresen.
5. november Mottar Valfrid Vasenius’ bok Henrik Ibsens dramatiska diktning i dess första skede : estetisk-kritisk undersökning, den første doktoravhandling om forfatterskapet.
4. desember Publiserer Et dukkehjem : skuespil i tre akter. København. Opplag 8000 + 175 + 25 eksemplarer mot et honorar på 5287,50 kroner.
21. desember Et dukkehjem har urpremiere ved Det kongelige Theater i København.
November Første tyske oversettelse av Et dukkehjem: Nora oder Ein Puppenheim : Schauspiel in drei Aufzügen. Deutsch von Wilhelm Lange. Einzige autorisierte deutsche Ausgabe. Leipzig. Reclam. [1879]. 90 s. (Universal-Bibliothek nr. 1257).
1880
4. januar Publiserer Et dukkehjem : skuespil i tre akter. Andet oplag. København. 3000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1968,75 kr.
8. januar Et dukkehjem har svensk premiere på Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm.
20. januar Et dukkehjem har norsk premiere på Christiania Theater.
6. februar Et dukkehjem har tysk premiere på Stadttheater i Flensburg. Her og på teatre i Hamburg, Dresden, Hannover og Berlin blir Ibsens alternative slutt benyttet.
12. februar Publiserer De unges forbund : lystspil i fem akter. Fjerde oplag. København. 1250 + 40 eksemplarer mot et honorar på 906,25 kr.
16. februar Et dukkehjem utkommer i finsk oversettelse: Nora (Et dukkehjem) : näytelmä kolmessa näytöksessä. [Oversatt av Karl Alexander Slöör]. Helsingfors. K.E. Holm. 1880. 128 s.
17. februar Skriver åpent brev som publiseres i det danske Nationaltidende 20. februar, der han redegjør for den alternative slutten til Et dukkehjem, skrevet for tyske teatre.
25. februar Et dukkehjem har finskspråklig premiere under tittelen Nora på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors.
27. februar Et dukkehjem starter som føljetong i Helsingfors Dagblad.
3. mars Et dukkehjem oppføres på Residenztheater i München med original slutt og med Ibsen til stede.
8. mars Publiserer Et dukkehjem : skuespil i tre akter. Tredje oplag. København. 2500 + 50 eksemplarer mot et honorar på 1575 kr.
3. juni Publiserer Kejser og Galilæer : et verdenshistorisk skuespil. Tredie oplag. København. 1000 + 50 eksemplarer mot et honorar på 1600 kr.
Primo august Susanna og Sigurd drar til Norge.
August Reiser til Berchtesgaden i Bayern sammen med John Paulsen. Ibsen har jevnlig omgang med Jonas Lie og familien, som tilbringer sommeren samme sted.
1. oktober Reiser fra Berchtesgaden til München.
Oktober Peer Gynt : ein dramatisches Gedicht. Übersetzt von L. Passarge. Leipzig. Schlicke. 1881. XI, 256 s.
ROMA (1880–85)
1880
2. november Reiser fra München til Roma, hvor familien Ibsen ankommer 4. november.
11. november Flytter inn i leid bolig i Via Capo le Case 75.
9. desember Fru Inger til Østråt har finsk premiere på Nya Teatern (Svenska Teatern) i Helsingfors.
15. desember Samfundets støtter oppføres som matiné ved Gaiety Theatre i London, etter en oversettelse av William Archer og i en sterkt bearbeidet versjon av W.H. Vernon under tittelen Quicksands.
Ukjent dato Nora : a Play in Three Acts. From the Norwegian by T. Weber. København. Weber’s Academy. 1880. 91 s.
1881
22. mars Skriver brev til Frederik Hegel, der han meddeler at han skriver på en ny bok.
27. mars Skriver brev til H.E. Berner for å fremme forslag til Stortinget om gasjeforhøyelse, trykt i Dagbladet 2. august.
Våren Reiser sammen med Lorentz Dietrichson til Frascati, Tusculum, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Albano, Genoano og Nemi.
Primo juni Skriver på det første sammenhengende utkastet til Gengangere og skyver det tidligere påbegynte arbeidet til side.
28. juni Reiser til Sorrento sammen med Susanna og Sigurd og tar inn på Hotel Tramontano.
30. juni Publiserer Brand : et dramatisk digt. Niende oplag. København. 1500 + 75 eksemplarer.
22. september Publiserer Peer Gynt : et dramatisk digt. Femte oplag. København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1320 kr.
23. september Fullfører utkast til Gengangere.
25. september Påbegynner renskriften til Gengangere. I det bevarte manuskriptet er følgende datoer notert: 1. akt 25. september – 4. oktober, 2. akt 13.–20. oktober og 3. akt 21.–24. oktober. Bearbeider trolig stykket enda en gang og sender trykkmanuskriptet til 1. akt 16. oktober, 2. akt 4. november og 3. akt ca. 10. november.
Oktober Der Bund der Jugend : Schauspiel in fünf Aufzügen. Deutsch von Wilhelm Lange. Leipzig. Reclam. [1881]. 99 s. (Universal-Bibliothek nr. 1514). Opplag 3000.
5. november Reiser fra Sorrento til Roma.
3. desember Catilina har urpremiere på Nya teatern i Stockholm.
13. desember Publiserer Gengangere : et familjedrama i tre akter. København. 10 000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 6150 kr. Stykket vekker sterke reaksjoner i pressen og blir ikke satt opp på spilleplanene ved noen av teatrene. Georg Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson, Camilla Collett, Amalie Skram og Gunnar Heiberg forsvarer Gengangere offentlig.
Oktober–desember Brand : ein dramatisches Gedicht. Uebersetzt von L. Passarge. Leipzig. Reclam. [1881]. 169 s. (Universal-Bibliothek nr. 1531–32).
1882
25. januar Gengångare : familjedrama i tre akter starter som føljetong i Helsingfors.
18. februar Skriver nytt brev til H.E. Berner om gasjeforhøyelse. Berner har allerede fremmet forslag for Stortinget og ber nå om at saken blir utsatt. Saken behandles ikke, men blir debattert i Stortinget 1. mai.
14. mars Kongs-emnerne har finskspråklig premiere under tittelen Kuninkaan-alut på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors.
April Gengangere : et familjedrama i tre akter i Skandinavisk National-Bibliothek nr. 1:1. Chicago. C. Rasmussen. 1882. 11 s.
20. mai Gengangere får urpremiere på Aurora Turner Hall i Chicago for skandinaviske innvandrere, den første Ibsen-oppsetning i Amerika. Stykket spilles på originalspråket med Helga von Bluhme i rollen som fru Alving og turnerer i Minneapolis og andre byer i Midt-Vesten.
2. juni Et dukkehjem oppføres på Grand Opera House i Milwaukee, Wisconsin, i en sterkt omarbeidet versjon ved William M. Lawrence under tittelen The Child Wife, den første amerikanske Ibsen-oppsetning på engelsk.
20. juni Starter arbeidet med renskriften av En folkefiende i Roma.
4. juli Sigurd disputerer for den juridiske doktorgraden ved universitetet i Roma på avhandlingen La Camera Alta nel governo rappresentativo.
9. juli Reiser fra Roma til Gossensass og tar inn på Hotel Gröbner.
6. september Fullfører arbeidet med En folkefiende og sender trykkmanuskriptet av siste akt 9. september.
21. september Publiserer Digte. Fjerde oplag. København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 975 kr.
9. oktober Reiser fra Gossensass til Brixen og tar inn på Hotel Elephant. Oversvømmelser sperrer vei og jernbane.
20. november Reiser fra Brixen og ankommer Roma 24. november.
28. november Publiserer En folkefiende : skuespil i fem akter. København. 10 000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 8400 kr.
Desember Nora : a Play. Translated from the Norwegian by Henrietta Frances Lord. London. Griffith and Farran. 1882. XXIV, 120 s. (Inneholder også «Life of Henrik Ibsen» , s. V–XXIV).
Ukjent dato Nora : dramat w trzech aktach po szwedzku. [Bearbeidelse av Cyryl Danielewski]. Warszawa. Wydawnictwo dzieł Tanich A. Wiślickiege. 1882. 96 s. (Wiślickiego Adama nr. 46).
1883
13. januar En Folkefiende har urpremiere på Christiania Theater. Bergens Nationale Scene følger 24. januar, Nya Teatern (Svenska Teatern) i Helsingfors 5. februar, Frans Hedbergs sällskap på Stora Teatern i Göteborg 27. februar, Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm 3. mars og Det kongelige Theater i København 4. mars.
25. januar Et dukkehjem blir spilt på polsk under tittelen Nora i en oversettelse ved Cyryl Danielewski i St. Petersburg.
Februar Ein Volksfeind : Schauspiel in fünf Aufzügen. Deutsch von Wilhelm Lange. Einzige vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe. Leipzig. Reclam. [1883]. 105 s. (Universal-Bibliothek nr. 1702). Opplag 3000; fem nye opplag samme år.
Mars Reviderer Gildet paa Solhoug (1856).
Mars «Terry Wigan» trykkes i Blackwood’s Edinburgh Magazine (nr. 809), gjenopptrykt i Littell’s Living Age 25. august (nr. 2004; New York, Boston).
6. april Sender fortalen til annen utgave av Gildet på Solhaug.
10. mai Publiserer Gildet på Solhaug : skuespil i tre akter. Anden udgave. København. 4000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1575 kr.
Ultimo juni Reiser til Gossensass sammen med Susanna.
22. august Gengangere har europeisk premiere ved August Lindbergs teaterselskap på Hälsingborgs teater. Selskapet turnerer med forestillingen på Folketheatret i København 28. august, Nya teatern i Stockholm 12. september og Møllergadens Theater i Kristiania 17. oktober.
20. september Kongs-emnerne : historisk skuespil i fem akter. Sjette udgave. København. 1500 + 50 eksemplarer mot et honorar på 1125 kr.
Oktober Reiser i begynnelsen av måneden fra Gossensass til Bozen på grensen til Italia, tar inn på Hotel Greif og reiser videre til Roma i slutten av måneden.
2. november Gengangere har premiere i Finland på Nya Teatern (Svenska Teatern) i Helsingfors.
22. november Publiserer De unges forbund : lystspil i fem akter. Femte oplag. København. 1250 + 40 eksemplarer mot et honorar på 906,25 kr.
Ukjent dato Nora : drama v 3 dějstvijach. [Oversatt av P.V. Garvin]. St. Petersburg. Smidt. 1883. 172 s. (Godkjent av sensuren 5. mars).
Ukjent dato Een vijand des volks : tooneelspel in 5 bedrijven. [Oversatt fra norsk av Ida Donker]. ‘s-Gravenhage. A. Rössing. 1883. 172 s.
Ukjent dato Fru Inger till Österåd : historiskt drama i fem akter. Öfversättning från första originalupplagan af J.F. Smitt. Halmstad. 1883. 107 s.
Ukjent dato Diktet «With a Water-lily» . Oversatt i Frederick Petersons Poems and Swedish translations. Buffalo. Peter Paul & Brother. 1883. S. 163–64.
1884
Januar Gespenster : ein Familiendrama in drei Aufzügen. Aus dem Norwegischen von M. von Borch. Leipzig. Reclam. [1884]. 78 s. (Universal-Bibliothek nr. 1828). Opplag 3000; nytt opplag samme år.
16. januar Samfundets støtter har finskspråklig premiere under tittelen Yhteiskunnan pylväät på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors.
8. februar Et dukkehjem spilles på russisk i St. Petersburg.
3. mars Stykket Breaking a Butterfly av Henry Arthur Jones og Henry Herman, basert på Et dukkehjem, har engelsk premiere på The Prince’s Theatre i Coventry Street i London.
3. april Publiserer Kærlighedens komedie : komedie i tre akter. Femte oplag. København. 2000 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1000 kr.
20. april Begynner å skrive på sitt neste drama, Vildanden. I arbeidsmanuskriptet til den første formingen er sluttdato for 1. akt 28. april, 2. akt er påbegynt 2. mai, men ble avbrutt midtveis. 1. og 2. akt er skrevet på nytt frem til 24. mai. 3. akt er skrevet 25.–30. mai, 4. akt 2.–8. juni, 5. akt er skrevet mellom 9. og 13. juni.
Mai Samfundets støtter utkommer på finsk: Yhteiskunnan tukeet : näytelmä : neljässä näytöksessä. [Til finsk ved Pio Talmaa, pseud. for Augusta Elisabet Stenius]. Porvoo (Borgå). Söderström. 1884. 108 s.
26. mai Melder seg ut av den tyske dramatikerforeningen Deutsche Genossenschaft Dramatischer Autoren und Componisten.
14. juni Skriver til Hegel at han har fullført konseptet til dramaet. Påbegynner renskriften av Vildanden, blir ferdig med 1. akt i Roma og begynner på 2. akt.
30. juni Forlater Roma og reiser til Gossensass, der han blir værende til utgangen av oktober. Susanna og Sigurd reiser til Norge.
Juli «The Murder of Abraham Lincoln» (oversatt av Thorkild A. Schovelin) trykkes i tidsskriftet Scandinavia (Chicago).
Juli–august Renskriver 2. akt av Vildanden, som er ferdig 12. juli, begynner på 3. akt 14. juli og gjør den ferdig innen utgangen av måneden. 4. akt er ferdig 17. august og 5. akt 30. august.
2. september Sender trykkmanuskriptet til Vildanden.
12./13.–14./15. september Besøker Bjørnson med familie i Schwaz.
7. oktober Susanna og Sigurd kommer til Gossensass. Sigurd har fått ansettelse i indredepartementet og reiser etter noen dager tilbake til Kristiania.
1. november Reiser fra Gossensass til Bozen.
11. november Publiserer Vildanden : skuespil i fem akter. København. 8000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 7440 kr.
13. november Ankommer Roma.
1. desember Publiserer Vildanden : skuespil i fem akter. Andet oplag. København. 2000 + 50 eksemplarer mot et honorar på 1860 kr.
13. desember Kongs-emnerne utkommer på finsk: Kuninkaan-alut : historiallinen näytelmä viidessä näytöksessä. [Til finsk ved Eliel Aspelin]. Porvoo (Borgå). Söderström. 1884. XI, 128 s. (Runotar nr. 1).
Ukjent dato Þorgeir í Vík : «Terje Vigen» kommer ut på islandsk ved Matthías Jochumsson i Ljóðmæli (s. 386–400; Reykjavík).
1885
Januar–mars Ghosts, oversatt av Henrietta Frances Lord, blir utgitt som føljetong i To-Day: The Monthly Magazine of Scientific Socialism (London).
9. januar Vildanden har urpremiere på Bergens Nationale Scene. Stykket settes opp på Christiania Theater 11. januar, på Nya Teatern (Svenska Teatern) i Helsingfors 16. januar, av Julius Petersens turnéselskap i Aalborg 25. januar, på Kongl. Dramatiska Theatern 30. januar og på Det kongelige Theater i København 22. februar.
24. mars Brand har urpremiere på Nya teatern i Stockholm.
25. mars Et dukkehjem oppføres i England av amatørgruppen The Scribblers på The School of Dramatic Art i Argyle Street i London.
23. april Publiserer Brand : et dramatisk dikt. Tiende oplag. København. 1500 + 50 eksemplarer mot et honorar på 1360 kr.
Primo juni Reiser fra Roma til København.
5. juni Ankommer Kristiania sammen med Susanna.
10. juni Overværer stortingsdebatten om diktergasje til Alexander Kielland.
11. juni Reiser fra Kristiania til Trondheim med tog.
14. juni Arbeiderforeningen i Trondheim går i fanetog for Ibsen, og Ibsen holder en tale, gjengitt i Dagsposten 15. juni (nr. 135). Sigurd kommer fra Stockholm i slutten av juni.
2. juli Publiserer Hærmændene på Helgeland : skuespil i fire handlinger. Sjette udgave. København. 1500 + 50 eksemplarer mot et honorar på 640 kr.
7. juli Reiser fra Trondheim til Molde med båt og tar inn på Hotel Alexandra.
24. juli Mottagelse for Ibsen og skuespiller Arnoldus Reimers i Molde.
Ca. 10.–15. august Treffer Carl Snoilsky og kone, som tilbringer fire dager i Molde.
4. september Sangkor og hornorkester møter opp utenfor hotellvinduet i Molde, og Ibsen holder en kort tale.
5. september Reiser fra Molde til Bergen med båt, hvor han treffer igjen bl.a. Rikke Holst (g. Tresselt). Bergens Nationale Scene setter opp Fru Inger til Østråt. Ibsen er til stede under prøvene. Avslår fakkeltog fra Haandverkerforeningen.
17. september Reiser fra Bergen med båt.
20. september Ankommer Kristiania.
26. september Avslår forslag i Det Norske Studentersamfund om å arrangere et fakkeltog for ham.
29. september Reiser fra Kristiania til København. Overværer en festforestilling av Vildanden ved Det kongelig Theater. Blir intervjuet av Laura Kieler i det danske Morgenbladet. Frederik Hegel holder middag der Georg Brandes taler.
30. september De unges forbund har finskspråklig premiere under tittelen Nuorten liitto på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors.
3. oktober Georg Brandes holder tale for Ibsen ved russefesten i det danske radikale Studentersamfundet. Ibsen avgir en erklæring og holder en tale, gjengitt i Politiken 4. og 5. oktober (nr. 277, 278). Samme kveld er Ibsen emne for et innlegg av Ove Rode i Studentersamfundet i Kristiania.
MÜNCHEN (1885–91)
1885
Primo oktober Reiser til München, hvor han bosetter seg i Maximilianstraße 32 (2. etasje). Treffer Arne Garborg på båten fra København til Stettin.
23. oktober Skriver brev til Studentersamfundet i Kristiania, der han redegjør for sitt syn på konflikten med Lorentz Dietrichson.
26. november Publiserer Peer Gynt : et dramatisk digt. Sjette oplag. København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1320 kr.
1886
15. januar Peer Gynt får dansk premiere på Dagmarteatret. En privat resitasjon av Et dukkehjem hos Eleanor Marx Aveling i Great Russell Street i London.
Januar Får besøk av Sigurd før han reiser til USA.
Februar Arbeider med et nytt skuespill med arbeidstittel Hvide heste.
April Gedichte. Vollständige Ausgabe übertragen und erläutert von L. Passarge. Leipzig. Reclam. [1886]. 140 s. (Universal-Bibliothek nr. 2130).
14. april Gengangere har tysk premiere på Stadt-Theater i Augsburg med Ibsen til stede. Forestillingen er privat, da stykket var underlagt offentlig sensur.
29. april Publiserer Peer Gynt : et dramatisk digt. Syvende oplag. København. 2000 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1815 kr.
25. mai Begynner på andre utkast til sitt nye skuespill. Manuskriptet har følgende datoer: 1. akt 25. mai – 1. juni, 2. akt 3.–8. juni og 3. akt 10. juni. Avbryter deretter arbeidet.
Juni–august Tredje utkast til det nye skuespillet, som nå har fått tittelen Rosmersholm, har følgende datoer: 1. akt 15.–28. juni, 2. akt 1.–12. juli, 3. akt 15.–24. juli og 4. akt 26. juli – 4. august.
6. august Starter arbeidet med renskriften til Rosmersholm, som han gjør ferdig 27. september.
29. september Sender trykkmanuskriptet til Rosmersholm.
13. oktober Diktet «Stjerner i lyståge» utkommer i tidsskriftet Norden (København).
11. november Publiserer Digte. Femte oplag. København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 975 kr.
23. november Publiserer Rosmersholm : skuespil i fire akter. København. 8000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 6240 kr. Flere av anmeldelsene er negative, og det får følger for salget.
Medio desember Gengangere utkommer på finsk: Kummittelijoita. [Til finsk ved Elias Erkko]. Tampere. Hagelberg. 1886. 92 s.
19. desember Reiser fra München over Würzburg til Meiningen for å overvære oppsetningen av Gespenster på Meininger Hoftheater 21. desember. Returnerer 23. desember.
Ukjent dato Gedichte. In deutschen Nachbildungen von Hermann Neumann. Wolfenbüttel. Zwißler. 1886. IV, 89 s. (Utkom før Passarges oversettelse.)
1887
7. januar Reiser fra München, ankommer Berlin dagen etter. Overværer oppførelsen av Gengangere på Residenz-Theater 9. januar. Det holdes bankett for Ibsen på Hotel Kaiserhof 11. januar. Ibsen holder en tale, gjengitt i Berliner Börsen-Courier nr. 19. Tilbake i München 15. januar.
17. januar Bergens Nationale Scene har urpremiere på Rosmersholm.
28. januar Rosmersholm : Schauspiel in 4 Akten. Deutsch von M. von Borch. Berlin. S. Fischer. 1887. 103 s.
5. mars En folkefiende har tysk premiere på Ostend-Theater i Berlin.
18. mars Lorentz Lundgrens sällskap har svensk premiere på Rosmersholm på Stora Teatern i Göteborg.
22. mars Die Wildente : Schauspiel in 5 Akten. Deutsch von M. von Borch. Berlin. S. Fischer. 1887. 127 s.
6. april Rosmersholm har tysk premiere på Stadt-Theater i Augsburg med Ibsen til stede. Christiania Theater setter opp stykket 12. april, Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm 15. april og A. Lindbergs teaterselskap i Århus 25. april.
Mai Nora. [Oversatt fra norsk av Henrica, forord ved S.J. Warren]. Amsterdam. A. Rössing. 1887. 109 s.
Ultimo mai Rosmersholm : Schauspiel in vier Aufzügen. Aus dem Norwegischen von A. Zinck. Leipzig. Reclam. [1887]. 91 s. (Universal-Bibliothek nr. 2280).
4. juli Ankommer Fredrikshavn sammen med Susanna og tar inn på Hoffmanns hotell.
15. juli Reiser fra Fredrikshavn til Sæby, der de tilbringer sommeren.
29. august Tilbake i Fredrikshavn.
2.–4. september Får besøk av Henrik Jæger, som arbeider med en biografi om Ibsen.
8. september Reiser til Göteborg. Susanna drar til Kristiania.
12. september Den litterære foreningen Gnistan i Göteborg arrangerer bankett for Ibsen, og Ibsen holder en tale.
14. september Reiser med båt fra Göteborg til Vänern via Götakanal over Vättern til Østersjøen sammen med Anne Charlotte Leffler og Sven Hedin.
21. september Middag hos Gösta Mittag-Leffler og hans hustru Signe.
22. september Aftenselskap hos Anne Charlotte Leffler og ektemannen Gustaf Edgren.
24. september Foreningen Heimdall arrangerer fest på Grand Hotel. Ibsen holder en tale om «det tredje rige» (gjengitt i Aftonbladet nr. 222).
25. september Lunsj hos August Lindberg.
26. september Ser En folkefiende i operaen.
27. september Avskjedsvisitt hos Ole Richter, den norske statsministeren i Stockholm.
28. september Ankommer København, der han tar inn på Hotel d’Angleterre. Susanna kommer til København en av de første dagene i oktober.
29. september Rosmersholm har finskspråklig premiere på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors. Møter Georg Brandes, som inviterer til fest i den radikale Fremskridtsklubben, men Ibsen takker nei.
September Die Wildente : Schauspiel in fünf Aufzügen. Aus dem Norwegischen übertragen von Ernst Brausewetter. Leipzig. Reclam. [1887]. 108 s. (Universal-Bibliothek nr. 2317).
Primo oktober Rosmersholma : nelinäytöksinen näytelma. [Til finsk ved Hilda Asp]. Tampere. Hagelberg. 1887. 105 s. (Ajan aatteiden kirjallisuutta nr. 1).
1. oktober Deltar på russegildet i den konservative Studenterforeningen.
5. oktober Middag hos Frederik Hegel på Skovgaard. Ibsen holder en takketale.
6./7. oktober Reiser fra København til München.
28. oktober Rosmersholm har svenskspråklig premiere i Finland på Svenska Teatern i Helsingfors med August Lindberg i rollen som Rosmer.
17. desember Gespenster settes opp i Dresden av meiningerne. Politiet stanser den planlagte forestillingen 18. desember.
27. desember Frederik Hegel dør, 70 år gammel. Sønnen Jacob Hegel tar over som Ibsens forlegger.
1888
Februar Kaiser und Galiläer : welthistorisches Schauspiel. Aus dem Norwegischen übertragen von Ernst Brausewetter. Leipzig. Reclam. [1888]. 274 s. (Universal-Bibliothek nr. 2368–69); utgitt i anledning Ibsens 60-årsdag 20. mars.
18. februar Hærmændene på Helgeland har finskspråklig premiere under tittelen Helgelannin sankarit på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors.
4. mars Vildanden har tysk premiere på Residenz-Theater i Berlin
15. mars Tidsskriftet De Lantaarn (Amsterdam) vier et nummer til Ibsen, bl.a. med oversettelser av flere dikt.
20. mars Ibsens 60-årsdag blir markert med bl.a. utgivelsen av Henrik Jægers biografi.
Mars I Tyskland utkommer ytterligere to Ibsen-oversettelser i forbindelse med 60-årsdagen: Kaiser und Galiläer : ein weltgeschichtliches Schauspiel in 2 Theilen. Deutsch von Paul Hermann. Berlin. S. Fischer. 1888. XVII, 319 s; Das Fest auf Solhaug : Schauspiel in drei Aufzügen. Autorisierte Übersetzung aus dem Norwegischen von Emma Klingenfeld. Leipzig. Reclam. 1888. 61 s. (Universal-Bibliothek nr. 2375).
5. juni Gjør de første opptegnelsene til et nytt skuespill som etter kort tid får arbeidstittelen Havfruen.
Juni–juli I arbeidsmanuskriptet til den første fullstendige gjennomarbeidelsen av det nye skuespillet er følgende datoer notert: 1. akt 10.–16. juni, 2. akt 21.–28. juni, 3. akt 2.–7. juli, 4. akt 12.–22. juli og 5. akt 24.–31.juli.
August Starter arbeidet med renskriften til sitt nye skuespill. 2. akt er ferdig 18. august. Begynner på 3. akt 20. august og på 4. akt 31. august.
25. august The Pillars of Society, and Other Plays. Edited with an Introduction by Havelock Ellis. Oversettelser ved William Archer (Samfundets støtter), Henrietta Frances Lord (Gengangere, revidert av W. Archer) og Eleanor Marx Aveling (En folkefiende). London. Walter Scott. 1888. XXX, 315 s. (The Camelot Series).
25. september Sender trykkmanuskriptet til Fruen fra havet til Jacob Hegel.
28. november Publiserer Fruen fra havet : skuespil i fem akter. København. 10 000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 8550 kr.
6. desember Die Frau vom Meere : Schauspiel in fünf Akten. Deutsch von Julius Hoffory. Berlin. S. Fischer. 1889. 109 s. (Nordische Bibliothek nr. 1).
6. desember Frun från hafvet : skådespel i fem akter starter som føljetong i Helsingfors Dagblad og i Nya Pressen 7. desember. Dette utløser en avisdebatt om internasjonal litterær opphavsrett, anført av Zacharias Topelius.
Desember I Finland utkommer Kärlekens komedi : komedi i tre akter. Fri öfversättning af Harald Molander. Porvoo (Borgå). Söderström. 1888. 157 s.
Ukjent dato Bíli koně (Rosmersholm) : činohra ve čtyrech jednánich. [Fra norsk fritt oversatt av Eliška Pešková]. Praha. M. Knapp. 1888. 82 s. (Ochotnické divadlo nr. 45).
Ukjent dato Terje Vigen i Skandinavisk National-Bibliothek nr. 35. Minneapolis. C. Rasmussen. 1888. 15 s.
1889
Primo januar En oversettelse av Et dukkehjem og Gengangere til fransk ved Moritz Prozor utkommer i Paris under tittelen Théâtre : Les revenants; La maison de poupée. Gengangere trykkes også i tidsskriftet La revue indépendante.
28. januar Kærlighedens komedie har premiere i Finland på Svenska Teatern i Helsingfors.
12. februar Fruen fra havet har urpremiere på Christiania Theater og på Hoftheater i Weimar. Det kongelige Theater i København følger 17. februar, Suomalainen Teaatteri i Helsingfors 22. februar og Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm 22. mars.
2. mars Reiser fra München til Berlin, der det er «Ibsen-uke». Tar inn på Hotel du Nord, deltar på flere banketter og inviterer selv Otto Brahm, Paul Schlenther, Julius Hoffory og Ove Rode til middag.
9. mars Ankommer Weimar, der han blir en uke.
12. mars Storhertugen og storhertuginnen av Weimar holder fest for Ibsen.
14. mars Ser Fruen fra havet på Hoftheater i Weimar.
Mars Publiserer Kongs-emnerne : historisk skuespil i fem akter. Syvende udgave. København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1200 kr.
1. april «Nora» trykt i Revue d’art dramatique nr. 4 (b. 14, s. 1–31; Paris). Utdrag fra Et dukkehjem utgitt med et forord om stykket og anmeldelse av dets første franskspråklige oppsetning (i Théâtre Royal du Parc i Brüssel 1. mars).
Mai Die Frau vom Meer : Schauspiel in fünf Aufzügen. Aus dem Norwegischen von M. von Borch. Leipzig. Reclam. 1889. 101 s. (Universal-Bibliothek nr. 2560).
Mai Fruen fra Havet utgitt i Samfundet : illustreret Maanedsskrift for skandinavisk Literatur, Familie- og Foreningsliv (s. 10–40; Chicago).
6. juni Publiserer Brand : et dramatisk digt. Ellevte oplag. København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1360 kr.
7. juni Janet Achurch oppfører Et dukkehjem på The Novelty Theater i Kingsway i London, basert på William Archers reviderte oversettelse. Forestillingen turnerer senere i Australia, New Zealand, Egypt, India og Amerika og markerer et gjennombrudd internasjonalt.
Ultimo juni Fruen fra Havet utgis som «Godtkøbsudgave» i Chicago på Skandinavens Boghandels forlag.
Primo juli Reiser til Gossensass og tar inn på Hotel Gröbner.
17. juli Samfundets støtter oppføres på Opera Comique Theatre i London under tittelen The Pillars of Society.
21. juli Innvielse av Ibsenplatz i Gossensass, der Ibsen holder en takketale. Ibsen møter Emilie Bardach fra Wien, som han har omgang med til hun reiser 29. september.
25. september En folkefiende har finskspråklig premiere under tittelen Kansan vihaaja på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors.
Primo oktober Reiser tilbake i München (en gang mellom 30. september og 5. oktober).
7. november Kærlighedens komedie har svensk premiere ved A. Lindbergs teaterselskap på Mindre Teatern i Göteborg.
Desember Rosmersholm : a Play in Four Acts. Translated from Norwegian by Louis N. Parker. London. Griffith, Farran, Okeden & Welsh. [1889]. 79 s.
[Oktober – primo desember] The Lady from the Sea. Translated, with the Author’s Permission, by Eleanor Marx-Aveling. With Critical Introduction by Edmund Gosse. London. T. Fischer Unwin. 1890. 184 s. (The Cameo Series).
Ukjent dato The Doll’s House : a Play. Translated from the Norwegian by Henrietta Frances Lord. New York. D. Appleton. 1889. 148 s. (Inneholder også «Life of Henrik Ibsen» , s. 3–28).
Ukjent dato Gesammelte Werke. Leipzig. Reclam. [1889]. 3 bind.
Ukjent dato Die Kronprätendenten : historisches Schauspiel in 5 Akten. Deutsch von Adolf Strodtmann. Berlin. S. Fischer. 1889. 142 s. (Nordische Bibliothek nr. 4).
Ukjent dato Comödie der Liebe : Comödie in drei Akten. Deutsch von M. v. Borch. Einzige vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe. Berlin. S. Fischer. 1889. 121 s. (Nordische Bibliothek nr. 5).
Ukjent dato Rosmersholm : cinohra ve ctyrech djstvích. [Oversatt av Karel Kucera]. Praha. F. Simácek. 1889. 116 s. (Dramatická díla Henrika Ibsena).
[Ultimo desember 1889 / før 4. januar 1890] The Lady from the Sea. Oversatt av Eleanor Marx Aveling, med forord av Edmund Gosse. London, T. Fisher Unwin, [1890?] (The Cameo series).
Januar Nordische Heerfahrt. Oversatt av M. von Borch. Leipzig, Reclam, [1890] (Universal-Bibliothek nr. 2633).
29.–30. mai Gengangere settes opp på Théâtre Libre i Paris, som første Ibsen-stykke i Frankrike. Stykket var oversatt av Rodolphe Darzens og utgitt av Tresse & Stock, Paris.
Medio juni Bind 3 av Ibsen’s Prose Dramas utgis hos Walter Scott, London, og inneholder de første engelske oversettelsene av Fru Inger til Østråt (ved Charles Archer), Kongs-emnerne og Hærmændene på Helgeland (begge ved William Archer).
Juni Komödie der Liebe. Oversatt av Philipp Schweitzer. Leipzig, Reclam, [1890] (Universal-Bibliothek nr. 2700).
Juli–august Tilbringer sommeren i München og starter utformingen av Hedda Gabler: 2. akt ble påbegynt 13. august og avsluttet 15. september, 3. akt påbegynt 16. september og avsluttet 28. september og 4. akt skrevet mellom 30. september og 7. oktober.
18. august Svarer i et brev til H.L. Brækstad på påstander som har versert i europeisk presse om sitt forhold til sosialisme. Brevet offentliggjøres i Daily Chronicle.
September Die Kronprätendenten. Oversatt av M. von Borch. Leipzig, Reclam, [1890] (Universal-Bibliothek nr. 2724).
Oktober–november Arbeider med renskriften av Hedda Gabler: 1. akt var ferdig 22. oktober, 2. akt 3. november og 4. akt påbegynt 11. november og ferdigstilt 16. november.
11. desember Engelsk «originalutgave» av Hedda Gabler utgis i tolv eksemplarer hos W. Heinemann, London (dansk original, men med nytt tittelblad).
16. desember Publiserer Hedda Gabler i København. 10 000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 9000 kr.
Ca. 20.–24. desember 1. og 2. utgave av Hedda Gabler utkommer i autorisert oversettelse ved Emma Klingenfeld. Berlin, S. Fischer (Nordische Bibliothek nr. 16).
Ukjente datoer Tre utgaver utkom omtrent samtidig på Skandinavens Boghandels Forlag, Chicago: Samfundets Støtter (i nytt opplag), Et dukkehjem (i nytt opplag) og Fruen fra Havet.
Ukjent dato Brand. Chicago, Markhus & Kalheim.
Ukjente datoer Bind 1, 2 og 4 av Ibsen’s Prose Dramas (for bind 3, se medio juni) utgis hos Walter Scott, London (red. William Archer), og hos Scribner & Welford, New York. Bind 1 (før 15. juni): A Doll’s House, samt nye oversettelser av The League of Youth og The Pillars of Society (alle ved W. Archer). Bind 2 (før 31. mai): An Enemy of the People (ved Eleanor Marx Aveling), samt henholdsvis ny og første oversettelse av Ghosts (ved W. Archer) og The Wild Duck (ved F.E. Archer). Bind 4: første oversettelse av Emperor and Galilean (ved W. Archer). Solgte i nesten 17 000 eksemplarer i løpet av tre år.
Ukjente datoer Bind 1 og 2 av The Prose Dramas of Henrik Ibsen (red. Edmund Gosse) utgis i New York av John W. Lovell Company / United States Book Co. Bind 1 (før 16. februar): A Doll’s House, The League of Youth og The Pillars of Society (alle ved W. Archer), samt ny oversettelse av Rosmersholm (ved Michael Carmichael). Bind 2 (før 4. oktober): nye oversettelser av The Lady from the Sea (ved Clara Bell), An Enemy of Society (ved W. Archer), The Wild Duck (ved Eleanor Marx Aveling) og The Young Men’s League (ved Henry Carstarphen).
Ukjente datoer I serien Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes utgir O. Hendel, Halle: Die Komödie der Liebe (nr. 374–75, før 30. april) og Gespenster (nr. 446, oversatt ved Fritz Albert).
Ukjente datoer Ibsen-stykker utkommer som bind 9–14 i Nordische Bibliothek, utgitt av S. Fischer, Berlin (for nr. 16, Hedda Gabler, se 20.–24. desember). Tre stykker var nyoversatt: Ein Puppenheim, Ein Volksfeind (begge ved Marie von Borch) og Gespenster (ved Auguste Zinck). Utgavene fra denne serien inngår samme år i Moderne Dramen (3 b.), utgitt samme sted.
Ukjente datoer I serien Meyers Volksbücher utgir Bibliographisches Institut, Leipzig: Die Wildente (nr. 770–71, oversatt ved Gustav Morgenstern) og Rosmersholm (nr. 852–53, ved Ernst Brausewetter).
Ukjent dato Oversettelse av «Terje Vigen» publiseres i Alexander Baumgartners Durch Skandinavien nach St. Petersburg, bind 2 av Nordische Fahrten : Skizzen und Studien. Freiburg, Herder.
1891
4. januar Hedda Gabler, oversatt av Anni Levander, starter som føljetong (utklippsbok) i Päivälehti (Helsingfors).
Ca. 18. januar Hedda Gabler, oversatt fra norsk av E. Gosse (W. Heinemann, London; også utgitt i New York og Leipzig, datoer ukjent). Samtidig utkom en Vaudeville edition (billigutgave) og i juni en praktutgave (Large Paper Edition) i 100 nummererte eksemplarer.
31. januar Overværer urpremieren på Hedda Gabler på Residenztheater i München.
4. februar Hedda Gabler har finsk premiere på Finska teatern, Helsingfors (svenskspråklig premiere i Finland 6. februar på Svenska Teatern). I de øvrige nordiske landene hadde stykket premiere henholdsvis 19. februar (Svenska Teatern, Stockholm), 25. februar (Det kongelige Theater, København) og 26. februar (Christiania Theater).
Ca. 6. februar Reiser til Berlin sammen med Susanna. Overværer de neste dagene prøver på Hedda Gabler på Lessing-Theater.
10. februar Overværer premieren på Hedda Gabler (Lessing-Theater). Deltar deretter på festmiddag. Dagen før hadde stykket uautorisert Berlin-premiere på Ostend-Theater.
23. februar Britisk premiere på Rosmersholm på Vaudeville Theatre, London.
Februar Hedda Gabler. Oversatt av M. von Borch. Leipzig, Reclam, [1891] (Universal-Bibliothek nr. 2773).
6. mars Engelskspråklig USA-premiere på Pillars of Society på Lyceum Theatre, New York. (Stykket var spilt på tysk 26. desember 1889 på Amberg Theatre, New York.)
8. mars Holder tale i Den litterære forening i München.
13. mars Britisk premiere på Ghosts på The Independent Theatre, Royalty Theatre, London.
20. mars Feiring av Ibsens fødselsdag i Skien, hvor hans brev av 13. mars til søsteren Hedvig ble lest høyt.
27. mars Tyskspråklig USA-premiere på Gengangere på Amberg Theatre, New York. (Stykket hadde blitt spilt på norsk i Chicago i 1882.)
Wien 8.–19. april
8. april Ankommer Wien om kvelden, hvor han blir møtt av en stor folkemengde på Westbahnhof og tar inn på Hotel Sacher.
9. april Overværer prøve på Die Kronprätendenten på Burgtheater.
11. april Er til stede på oppsetningen av Die Kronprätendenten på Burgtheater og deltar deretter på en bankett i Kaiserhof, hvor han holder tale.
13. april Sitter for portrettbyste av Edmund Hellmer.
15. april Overværer Ein Volksfeind på Burgtheater.
16. april Die Wildente settes opp på Deutsches Volkstheater, med Ibsen til stede, til inntekt for forfatter- og journalistforeningen «Concordia» .
18. april «Concordia» arrangerer en bankett til ære for Ibsen på Hotel Continental, hvor Ibsen holder tale.
Budapest 19.–24. april
19. april Reiser fra Wien til Budapest med tog, hvor han ankommer om kvelden.
20. april Overværer Nora på nasjonalteateret og følges hjem av entusiastiske tilhengere. Hedda Gabler har engelsk premiere på Vaudeville Theatre, London.
21. april Besøker nasjonalmuseet, deretter parlamentet. Hører Richard Wagners Lohengrin i operaen, før han deltar på en bankett på Hotel Continental arrangert av grev Apponyi, der Ibsen taler.
22. april Besøker unge kunstnere, deretter malerskolen. Om ettermiddagen oppsøker han Petöfi-minnesmerket og deretter forfatteren Mór Jókai. Overværer Richard Strauss’ Elektra i operaen og deltar så på tidsskriftet Éléts bankett i Pesti Vigadó. Ibsen taler om ungdomsdiktet «Til Ungarn» .
23. april Besøker avisredaksjoner. Om kvelden ser han et ungarsk stykke i folketeateret og besøker Éléts redaksjonslokaler. Holder tale på en privat middag i restaurant Reutter.
24. april Går visitter og sender et åpent brev til byens aviser med avskjedshilsen, før han om ettermiddagen reiser til München med tog.
27.–28. april Fransk premiere på Vildanden på Théâtre Libre, Paris.
April «Ellida» (Fruen fra havet). Oversatt av V.M. Spasskaja i tidsskriftet Artist, nr. 14, s. 36–75 (Moskva).
11. mai Britisk premiere på The Lady from the Sea på Terry’s Theatre, London.
Ultimo mai Tredje opplag av Catilina i København. 1000 eksemplarer mot et honorar på 450 kr.
Mai Le canard sauvage, Rosmersholm utkommer i autoriserte oversettelser av M. Prozor. Paris, A. Savine.
Mai Skriver diktet «[Mit Fædreland]» i Gerda Lundeqvists album.
7. juli Utnevnt til første æresmedlem av foreningen Freie Bühne i Wien.
13./14. juli Reiser fra München til Christiania, over Stettin og København.
KRISTIANIA (1891–1906)
1891
16. juli Ankommer Kristiania og tar inn på Grand Hotel. Publiserer åttende opplag av Peer Gynt. 2000 eksemplarer mot et honorar på 1815 kr.
23. juli Reiser fra Kristiania til Trondheim med tog. Den 25. videre med båt til Nordkapp, som han når natt til 31. juli. Tilbake i Kristiania 7. august.
Juli Bind 5 av Ibsen’s Prose Dramas (for bind 1–4, se medio juni og ukjente datoer 1890) utgis hos Walter Scott, London (red. William Archer), og hos Scribner & Welford, New York: nye oversettelser av Rosmersholm (ved Charles Archer), The Lady from the Sea (ved F.E. Archer) og Hedda Gabler (ved W. Archer). Hedda Gabler og Rosmersholm utkom også separat.
Juli Gedda Gabler. Oversatt fra dansk av P. Hansen. Sěvernyj věstnik nr. 7, s. 129–200 (St. Petersburg).
Primo august Hedda Gabler. Oversatt av M. Prozor. Paris, A. Savine.
Medio august Treffer Georg Brandes daglig under hans opphold i Kristiania. Brandes arrangerer middag for Ibsen på Grand Hotel 15. august.
18. august Ser August Strindbergs Faderen på Tivoli Theater.
28. august Ser Hedda Gabler på Christiania Theater.
Ultimo august Publiserer sjette opplag av Kærlighedens komedie. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 800 kr.
14. september Ser den 100. oppførelse av De unges forbund på Christiania Theater sammen med Susanna. Deltar deretter på Ibsen-fest i Tivoli, hvor han holder tale.
17. september Ser Gengangere, A. Lindbergs festforestilling for Ibsen på Tivoli Theater.
24. september Ser Hærmændene paa Helgeland på Christiania Theater.
September Frau Inger auf Östrot. Oversatt av M. von Borch. Leipzig, Reclam, [1891] (Universal-Bibliothek nr. 2856).
7. og 9. oktober Knut Hamsun holder foredrag hvor han bl.a. angriper Ibsen, med Ibsen til stede.
Medio oktober Publiserer tredje opplag av Fru Inger til Østråt i København. 1250 eksemplarer mot et honorar på 747,50 kr.
21. oktober Flytter inn i ny bolig i Victoria terrasse 7 B.
11. november Ibsen er til stede på et foredrag Herman Bang holder om Hedda Gabler.
21. november Er medarrangør av fest for Edvard Grieg, hvor han holder tale.
25. november Mottar Laura Kieler, som han diskuterer Nora-konflikten med.
Medio desember Publiserer sjette opplag av Digte i København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1040 kr.
17. desember Hedda Gabler har fransk premiere på Théâtre du Vaudeville i Paris.
Ukjent dato [vår] Doktor Štokman (Volksfeind). Oversatt av N. Mirovič. Utgitt ved redaksjonen i tidsskriftet «Artist» , Moskva. Også utgitt av I.N. Kušnerev samme sted (Polnoe sobranie dramatičeskich proizvedenij, Ser. 1, vyp. 2).
Ukjent dato [etter 24. august] Édda Gabler. Oversatt av S.L. Stepanova. Moskva, Tipografija P.E. Astaf’eva.
Ukjent dato [etter 20. september] Gedda Gabler. Oversatt av L.M. Moskva, Universitet. tipografija.
Ukjent dato [desember?] Brand. Prosaoversettelse av William Wilson (pseudonym for More Adey). London, Methuen.
Ukjent dato Casa di bambola. Oversatt fra fransk av L. Capuana i Carro di Tespi (3, nr. 11–18). Utgitt som bok i 1894 (se nedenfor).
Ukjent dato Hedda Gabler. Oversatt fra norsk av C. Honigh. Amsterdam, Elsevier.
Ukjente datoer I serien Meyers Volksbücher utgir Bibliographisches Institut, Leipzig: Stützen der Gesellschaft (nr. 910–11, oversatt ved Gustav Morgenstern), Nora, oder Ein Puppenheim (nr. 895–96, ved Charles Kirschenstein) og Ein Volksfeind (nr. 918–19, ved Morgenstern).
Ukjente datoer I serien Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes utgir O. Hendel, Halle: Hedda Gabler (nr. 475–76, oversatt ved Victor Ottmann) og Ein Volksfeind (nr. 543, ved J.C. Poestion).
Ukjent dato Bind 3 av The Prose Dramas of Henrik Ibsen (red. E. Gosse) utgis i New York av United States Book Co.: Hedda Gabler (ved W. Archer).
Ukjent dato Nora. Oversatt fra norsk av M.V. Lučickaja. Kiev, Korčak-Novickago.
Ukjent dato Nora. Oversatt av Milan Ševič. Beograd, Otadjbine.
Ukjent dato Nora, ili domašnij očag kukolki. Oversatt av M.P. Moskva, M.G. Volčaninova, B. Černyš., Pustoškina.
Ukjent dato Prividenija (Gengangere). Oversatt fra norsk av Nikolaj Limonov. St. Petersburg, A.S. Suvorina.
Ukjente datoer I serien Ochotnické divadlo utgir M. Knapp, Praha oversettelser av Gengangere og De unges forbund ved Alois Lucek: Příšery (nr. 63) og Spolek mladých (nr. 65).
Ukjente datoer I serien Biblioteka powszechna utgis oversettelser av Gengangere og En folkefiende ved Ignacy Suesser (Wilhelma Zukerkandla, Lvov og Złoczów): Upiory (nr. 6) og Wróg ludu (nr. 18–19).
1892
15. januar Første kjente trykk av ungdomsdiktene «Til Ungarn» , «Ledigt Logis» , «Resignation» , «Dødningeballet» , «Tvivl og Haab» og «Til Norges Skjalde» , i Folkebladet.
21. januar Skriver diktet «[Variant til Brændte skibe]» i et eksemplar av Catilina.
Ultimo januar La dame de la mer, Un ennemi du peuple. Oversatt av Ad. Chenevière og H. Johansen. Paris, A. Savine. Annet opplag utkom i februar.
2. februar Svensk premiere på Peer Gynt ved August Lindbergs trupp på Stora Teatern, Göteborg.
7. februar Deltar i feiring av Ernst Sars og hans verk Udsigt over den norske Historie.
17. februar Tyskspråklig USA-premiere på Hedda Gabler på Amberg Theatre, New York.
26. februar Premiere på Víkingarnir á Hálogalandi i Reykjavík.
Ultimo februar Víkingarnir á Hálogalandi. Oversatt av Indriði Einarsson og Eggert Ó. Brím. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
7. og 9. mars Overværer Peer Gynt på Christiania Theater.
16. mars Skriver diktet «De sad der, de to –» , av Ibsen betegnet som et forarbeid til Bygmester Solness.
8. april Tyskspråklig USA-premiere på En folkefiende på Amberg Theatre, New York.
19. april Fransk premiere på Et dukkehjem i madame Aubernon de Nervilles salong, Paris.
Primo mai Begynner å skrive Bygmester Solness.
23. juni Publiserer fjerde opplag av Kejser og Galilæer. 1000 + 50 eksemplarer mot et honorar på 1612 kr.
Juli Le colonne della società (Samfundets støtter). Oversatt fra norsk av Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi. Milano, M. Kantorowicz (Biblioteca Ibsen nr. 1).
9. august Påbegynner arbeidsmanuskriptet til Bygmester Solness. 1. akt er ferdig 20. august, 2. akt skrives mellom 23. august og 6. september og 3. akt mellom 7. og 19. september.
8. september Publiserer tolvte opplag av Brand. 1500 + 75 mot et honorar på 1360 kr.
Medio september Peer Gynt utkommer i første engelske oversettelse ved William og Charles Archer (W. Heinemann, London).
11. oktober Sigurd Ibsen gifter seg med Bergliot Bjørnson på Aulestad. Henrik Ibsen er ikke til stede.
Oktober Spettri (Gengangere). Oversatt fra norsk av Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi. Milano, M. Kantorowicz (Biblioteca Ibsen nr. 2).
Ultimo oktober Sender trykkmanuskriptet til Bygmester Solness til Gyldendal.
Medio november Publiserer Terje Vigen i København, illustrert av Christian Krohg. 4000 eksemplarer mot et honorar på 250 kr.
6. desember Engelsk «originalutgave» av Bygmester Solness utgis i tolv eksemplarer hos W. Heinemann, London (dansk original, men med nytt tittelblad).
7. desember Copyright performance av Bygmester Solness i London.
12. desember Publiserer Bygmester Solness i København. 10 000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 8550,50 kr. Samme dag utkom den tyske oversettelsen ved Sigurd Ibsen som tysk «originalutgave» hos S. Fischer, Berlin. Fra samme dato var utgaven tilgjengelig i Kristiania, mens den først kom i bokhandlene i København 14. desember.
15. desember Halvard Solness utkommer i autorisert fransk oversettelse av M. Prozor, i tidsskriftet La nouvelle revue for 15. desember 1892 og 1. og 15. januar 1893.
16. desember Fransk premiere på La dame de la mer ved Cercle des Echoliers på Théâtre Moderne, Paris.
Ukjent dato [juli–september] «Peer Gynt» . La bouche de fer (Paris), [1892].
Ukjent dato Dikaja utka (Vildanden). Oversatt av L.M. Moskva, Universitetskaja tipogr.
Ukjent dato Rosmersholm. Oversatt av F. Kapteijn. Hoorn, Kapteijn, [1892].
Ukjent dato Ein Puppenheim. Oversatt fra norsk av J. Engeroff. Halle, O. Hendel (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes nr. 597).
Ukjent dato Pages d’histoire: «La mort de la chatelaine d’Oestrot» , «Sigurd et Hjördis» og «Le roi et le poète» (utdrag av «Fru Inger til Østråt» , «Hærmændene på Helgeland» og «Kongs-emnerne» ). Oversatt av Ernest Tissot. La révue indépendante mensuelle, 22, nr. 63.
1893
19. januar Urpremiere på Bygmester Solness på Lessing-Theater, Berlin.
20. januar Norsk premiere på Bygmester Solness i Trondheim ved William Petersens teaterselskap. I Norden for øvrig har stykket premiere 8. mars på Det kongelige Theater i København og 23. mars på Stora Teatern i Göteborg og Svenska Teatern i Helsingfors.
23. januar Medarrangør av fest i anledning Camilla Colletts 80-årsdag.
Januar Sigurd Ibsens oversettelse av Bygmester Solness utkommer hos Reclam (Universal-Bibliothek nr. 3026).
16. februar The Master Builder. Oversatt fra norsk av Edmund Gosse og William Archer. London, Heinemann. I 1895 ble det utgitt en praktutgave (Large Paper Edition) i 60 nummererte eksemplarer.
20. februar Premiere på The Master Builder på Trafalgar Square Theatre, London.
4. mars Solness le constructeur. Oversatt av M. Prozor. Paris, A. Savine.
8. mars Overværer premieren på Bygmester Solness på Christiania Theater.
21. mars USA-premiere på The Master Builder på Hooley’s Theater, Chicago.
4. mai Les prétendants à la couronne og Les guerriers à Helgeland. Oversatt av Jacques Trigant-Geneste. Paris, A. Savine.
Mai The Master Builder. Oversatt fra norsk av J.W. Arctander. Minneapolis, Kriedt.
[Mai/juli] Il costruttore Solness. Oversatt av Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi. Milano, M. Kantorowicz (Biblioteca Ibsen nr. 4).
1. juni Publiserer tredje opplag av Samfundets støtter. 1000 + 50 eksemplarer mot et honorar på 662,50 kr.
2. juni Britisk premiere på Brand (4. akt) på Opera Comique Theatre, London.
14. juni Britisk premiere på An Enemy of the People på Theatre Royal, Haymarket, London.
18. juni Besøker Edvard Grieg på Grefsen bad og foreslår at de utarbeider en opera sammen.
1. juli Ettertrykksutgaven Bygmester Solness utgis i serien Skandinavisk National Bibliothek, vol. 11, nr. 153–54 (Minneapolis og Chicago, C. Rasmussens Boghandel).
11. juli Ibsens første barnebarn, Tancred Ibsen, blir født.
Juli Hedda Gabler. Oversatt av Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi. Milano, M. Kantorowicz (Biblioteca Ibsen nr. 3).
[September?] Publiserer tolvte opplag av Brand i København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1360 kr.
[September/oktober] Les soutiens de la société; L’union des jeunes. Oversatt av Pierre Bertrand og Edmond de Nevers. Paris, A. Savine.
5.–6. oktober Fransk premiere på Rosmersholm på Théâtre de l’Oeuvre på Bouffes du Nord, Paris.
9. oktober Forteller om sin Egypt-reise til Nordahl Rolfsen, hvis nedtegnelse trykkes som teksten «Suezkanalen» i Rolfsens Læsebog for folkeskolen (1894).
4. november Utnevnes til Storkors av St. Olafs Orden og mottar ordenen i audiens hos Oscar 2. Deltar på slottsmiddag i anledning unionsdagen.
10. november Fransk premiere på En folkefiende på Théâtre de l’Oeuvre på Bouffes du Nord, Paris.
17. november Deltar på festmiddag i anledning Jonas Lies 70-årsdag.
15. desember Publiserer niende opplag av Peer Gynt. 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1815 kr.
Ukjent dato [3. februar – 24. april] Scastlivec (Bygmester Solness). Oversatt fra dansk av P. Hansen. St. Petersburg, Ja. Berman, [1893] (Evropejskaja biblioteca nr. 1).
Ukjent dato La signora Inger di Ostrot. Oversatt av Paolo Rindler og Enrico Minneci. Milano, M. Kantorowicz (Biblioteca Ibsen nr. 5).
Ukjent dato Baumeister Solneß. Oversatt av Victor Ottmann. Leipzig, M. Heffe (Bibliothek moderner Dramen nr. 1).
Ukjente datoer I serien Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes utgir O. Hendel, Halle: Baumeister Solneß (nr. 643–44, oversatt ved Paul Herrmann) og Rosmersholm (nr. 688, ved J. Engeroff).
Ukjent dato Gespenster. Oversatt av Gustav Morgenstern. Leipzig, Bibliographisches Institut, [1893] (Meyers Volksbücher nr. 945–46).
Ukjent dato Bind 4 av Gesammelte Werke. Leipzig, Reclam, [1893].
Ukjent dato De steunpilaren van de maatschappij. Oversatt av F. Kapteijn. Hoorn, Kapteijn, [1893].
Ukjent dato Brand. Oversatt fra norsk av R. van Drooge. Harlingen, F. van der Zwaag.
Ukjent dato «Préface» (forord til Catilina, 1875). Oversatt av Hammer og Nicolaysen i L’année littéraire (Paul Ginisty red.). Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle.
1894
1. januar Casa de boneca (Et dukkehjem), oversatt av Fernandes Costa, publiseres i A leitura : magazine litterario, nr. 1–5, til 10. mars (Lisboa).
5. januar Engelskspråklig premiere på Gengangere på Berkeley Lyceum Theatre, New York.
2.–3. april Solness le constructeur har premiere på Théâtre de l’Oeuvre på Bouffes du Nord, Paris.
4. mai Britisk premiere på The Wild Duck på The Independent Theatre Society på Royalty Theatre, London.
7. mai Deltar på sitt første og siste møte i Den norske Forfatterforening.
5. juni Premiere på Peer Gynt (utdrag) på Svenska Teatern, Helsingfors, med August Lindberg i hovedrollen.
14. juni Begynner utarbeidelsen av dialogen til Lille Eyolf. Arbeidsmanuskriptet til 1. akt er ferdig 10. juli, 2. akt påbegynt 11. juli og avsluttet 24. juli, 3. akt påbegynt 25. juli og avsluttet 7. august.
Ultimo juni Publiserer åttende opplag av Kongs-emnerne i København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1200 kr.
4.–5. oktober Overværer Aurélien Lugné-Poës oppsetninger av Rosmersholm og Bygmester Solness i Kristiania.
13. oktober Sender trykkmanuskriptet til Lille Eyolf til Gyldendal.
17. oktober Finskspråklig premiere på Kongs-emnerne på Suomalainen Teaatteri, Helsingfors.
Primo november Publiserer annet opplag av Gengangere. 1250 + 75 eksemplarer mot et honorar på 666,25 kr.
14. november Avisen Politiken lekker innholdet i Ibsens nye stykke, på basis av et korrekturark fra trykkeriet.
7. desember Copyright performance av Lille Eyolf i London.
11. desember Publiserer Lille Eyolf i København. 10 000 + 150 eksemplarer mot et honorar på 7200 kr. Samme dag utkom et opplag på tolv eksemplarer i London hos W. Heinemann som engelsk «originalutgave», samt en oversettelse av W. Archer samme sted og en tysk oversettelse ved Sigurd Ibsen, utgitt som tysk «originalutgave» hos S. Fischer, Berlin. Her utkom samtidig bind 4 av Ibsens Moderne Dramen, hvor også Lille Eyolf inngikk.
15. desember Le petit Eyolf, oversatt av M. Prozor, ble publisert i tidsskriftet La nouvelle revue for 15. desember 1894, 1. og 15. januar 1895 (én akt per nummer).
21. desember Publiserer annet opplag av Lille Eyolf i København. 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1320 kr.
Desember Little Eyolf. Oversatt av William Archer. Chicago, Stone & Kimball (Green Tree Library). Opplag 500 eksemplarer.
Ukjent dato [før 19. april] Publiserer syvende opplag av Hærmændene på Helgeland i København. 1000 + 50 eksemplarer mot et honorar på 400 kr.
Ukjent dato [før 4. juni] Brand. Oversatt og med forord av C.H. Herford. London, W. Heinemann.
Ukjente datoer [før 29. august] I serien Colección de libros escogidos utgir La España Moderna i Madrid oversettelser av Et dukkehjem, Gengangere, Hedda Gabler, Fruen fra havet og En folkefiende: Casa de muñeca (nr. [43], forord av L. Passarge), Los aparecidos : Hedda Gabler (nr. 53) og La dama del mar y Un enemigo del pueblo (nr. 119).
Ukjent dato Brand. Oversatt av Fydell Edmund Garrett. London, T. Fisher Unwin.
Ukjent dato Die Wildente. Oversatt av J. Engeroff. Halle, O. Hendel, [1894] (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes nr. 808).
Ukjent dato Die Frau vom Meer. Oversatt av Fritz Schulze. Leipzig, Bibliographisches Institut, [1894] (Meyers Volksbücher nr. 1023–24).
Ukjente datoer I serien Teatro Straniero utgir Fratelli Treves, Milano oversettelser av Et dukkehjem, De unges forbund, En folkefiende og Gengangere: Casa di bambola (nr. 56, oversatt ved Pietro Galletti), La lega dei giovani (nr. 58, ved Maria Savini), Un nemico del popolo (nr. 59) og Spettri (nr. 60).
Ukjente datoer I serien Biblioteca Ibsen utgir M. Kantorowicz, Milano oversettelser av Fruen fra havet, Rosmersholm, Et dukkehjem, Vildanden, Hærmændene på Helgeland, Gildet på Solhaug og En folkefiende: La donna del mare (nr. 6, før 16. august), La fattoria Rosmer (nr. 7, [januar/februar], begge oversatt ved Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi), Casa di bambola (nr. 8, ved Luigi Capuana), L’anitra selvatica (nr. 9, ved Rindler og Polese Santarnecchi), Spedizione nordica (nr. 10, ved Rindler), La festa di Solhaug (nr. 11, ved Rindler og Oreste Poggio) og Nemico del popolo (nr. 12, ved Cesare Gabardini).
Ukjent dato Espectres (Gengangere). Oversatt av P. Fabra og J. Casas-Carbó. Barcelona, L’Avenç.
Ukjent dato Prividenija (Gengangere). Oversatt fra norsk av K.D. Bal’mont. Moskva, V. Richter.
Ukjent dato Empereur et galiléen. La revue bleue 105–09, 173–77.
1895
12. januar Urpremiere på Lille Eyolf på Deutsches Theater, Berlin.
15. januar Lille Eyolf har premiere på Christiania Theater med Ibsen til stede. I Norden for øvrig har stykket premiere 21. januar på Svenska Teatern i Helsingfors, 30. januar på Stora Teatern i Göteborg ved Albert Ranfts selskap, 3. mars på Suomalainen Teaatteri i Helsingfors og 13. mars på Det kongelige Theater i København
Mars–april Sitter modell for Eilif Peterssens portrett, deretter for Erik Werenskiold.
18. april USA-premiere på The Lady from the Sea på Columbia Theatre, Boston.
23. april USA-premiere på Little Eyolf på Columbia Theatre, Boston.
8. mai Fransk premiere på Le petit Eyolf på Théâtre de l’Oeuvre, Paris. Samme dag utkom Le petit Eyolf, oversatt av M. Prozor (Paris, Perrin et Cie, Bibliothèque littéraire internationale).
Medio mai Pikku Eyolf. Oversatt av Teuvo Pakkala. Borgå, Söderström (Näytelmäsarja nr. 26).
16. mai Deltar i gullbryllupet til tanten og onkelen, Mine og Christopher Blom Paus.
Mai–juni Sitter modell for Stephan Sindings statue, som ble reist foran Nationaltheatret i 1899.
22. juni Fransk premiere på Brand på Théâtre de l’Oeuvre på Nouveau Théâtre, Paris.
[Juli] Empereur et galiléen. Oversatt av Charles de Casanove. Paris, A. Savine (Bibliothèque cosmopolite). Nytt opplag utkom et par måneder senere.
10. august Deltar på fest for Lugné-Poë i Tivoli restaurant.
Ultimo august Må ha politibeskyttelse på grunn av en psykisk ustabil leser av Bygmester Solness som stadig skriver til og oppsøker Ibsen.
4. september Publiserer trettende opplag av Brand i København. 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1870 kr.
15. oktober Flytter fra Victoria terrasse til Arbins gate 1, 2. etasje.
Medio oktober Publiserer syvende opplag av Kærlighedens komedie. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 800 kr.
21. oktober Brand settes opp i sin helhet for første gang i Norge på Eldorado Teater, Kristiania (August Lindbergs turné).
22. november Dansk premiere på Fru Inger til Østråt på Dagmarteatret.
28. november Premiere i Tyskland på Gildet på Solhaug på Stadttheater Mainz, med musikk av Hans Pfitzner.
17. desember Publiserer sjette opplag av De unges forbund. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1160 kr.
Ukjent dato [sommer?] Brand. Oversatt og med forord av M. Prozor. Paris, Perrin et Cie.
Ukjent dato [vår/medio desember?] Publiserer tredje opplag av Lille Eyolf i København. 1250 + 15 (?) eksemplarer mot et honorar på 780 kr.
Ukjent dato [april – 16. august] Malen’kij Éjol’f. St. Petersburg, A.S. Suvorina, [1895] (Deševaja biblioteka nr. 118). Opplag 5000 eksemplarer.
Ukjente datoer I serien Biblioteca Ibsen utgir M. Kantorowicz, Milano oversettelser av Kongs-emnerne og Samfundets støtter: I pretendi della corona (nr. 13, oversatt ved A.G. Amato) og La lega della gioventù (nr. 14, ved Giuseppe Oberosler).
Ukjent dato Hedda Gabler. Oversatt av Jeronymo Maldanado d’Eca. Trykt som føljetong i «Universal» , Lisboa.
Ukjent dato Kleine Eyolf. Utrecht, P.H. Reyers.
Ukjent dato Copilul Eyolf. Oversatt av T. Maiorescu. Bucuresti, Librǎriei Carol Müller.
1896
Medio februar Publiserer fjerde opplag av Et dukkehjem. 1250 + 75 eksemplarer mot et honorar på 715 kr.
28. april Skriver verset «Til lille Eldrid!» som en dedikasjon i Brand.
15. mai Peer Gynt utkommer i autorisert oversettelse av M. Prozor, i La nouvelle revue for 15. mai, 1. og 15. juni 1896. Utkom som bok hos Perrin et Cie i 1899.
Medio mai Publiserer syvende opplag av Digte i København. 1500 + 75 eksemplarer mot et honorar på 1040 kr.
23. juni Fransk premiere på Samfundets støtter på Théâtre de l’Oeuvre på Nouveau Théâtre, Paris.
11. juli Starter skrivingen av John Gabriel Borkman (arbeidsmanuskriptet). Dette var ferdig 26. august.
3. august La comédie de l’amour. Oversatt fra norsk av vicomte de Colleville og Fritz de Zépelin. Paris, A. Savine.
27. august Begynner på renskriften av John Gabriel Borkman, som avsluttes 18. oktober.
14. september Britisk premiere på Little Eyolf på Playroom Six, London.
Medio september Publiserer tiende opplag av Peer Gynt i København. 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1815 kr.
18. oktober Kærlighedens komedie har tysk premiere på Belle-Alliance-Theater, Berlin.
20. oktober Sender trykkmanuskriptet til John Gabriel Borkman til Gyldendal.
12. november Fransk premiere på Peer Gynt på Théâtre de l’Oeuvre på Nouveau Théâtre, Paris.
Medio november Brand. Oversatt av Kasimir Leino. Helsingfors, Otava.
21. november Brand (4. akt) settes opp for første gang i Danmark, på Dagmarteatret. (Stykket spilles første gang i sin helhet 3. april 1898 samme sted, med Ibsen til stede, jf. nedenfor.)
5. desember Urpremiere på Kejser og Galilæer på Leipziger Stadttheater. Stykket hadde tidligere blitt fremført som opplesninger.
12. desember Engelsk «originalutgave» av John Gabriel Borkman utgis i tolv eksemplarer hos W. Heinemann, London (dansk original, men med nytt tittelblad).
14. desember Copyright performance av John Gabriel Borkman i London.
15. desember Publiserer John Gabriel Borkman i København. 12 000 + 300 eksemplarer mot et honorar på 11 520 kr. Allerede før utgivelsen måtte et nytt opplag trykkes (3000 eksemplarer mot et honorar på 2560 kr). Samtidig utkom stykket i tysk oversettelse ved Sigurd IbsenA. Langens forlag (München, Paris, Leipzig).
15. desember og 1. januar 1897 Jean-Gabriel Borkman utgis i La revue de Paris, oversatt av M. Prozor.
20. desember Džon Gabriel’ Borkman utgis i Novoje Vremja nr. 308–11 (7., 14., 21. og 28. desember etter juliansk kalender), oversatt av A. og P. Hansen.
Ukjent dato Sobranie sočinenij, b. 1–4. Utgitt av I. Jurovskij. St. Petersburg, Ch. Braude. Bind 1: Nora (oversatt ved Petr Vejnberg), Stolpy obščestva (Samfundets støtter, ved I. Jurovskij) og Prividěnija (Gengangere, ved K.D. Bal’mont). Bind 2: Sojuz molodeži (De unges forbund, ved I. Jurovskij), Dikaja utka (Vildanden, ved O. Naumov) og Komedija ljubvi (Kjærlighedens komedie). Bind 3: Severnye Bogatyri (Hærmændene på Helgeland, ved N. Mirovič), Prazdnik v Sol’gauge (Gildet på Solhaug, ved N. Mirovič) og Pretendenty na Koronu (Kongs-emnerne, ved K.K. Semenov). Bind 4: Gedda Gabler (ved I. Jurovskij), Malen’kij Éjol’f og Zenscina s morja (Lille Eyolf og Fruen fra havet, begge ved O. Naumov).
Ukjent dato Edin predatel’ (En folkefiende). Oversatt av Grigor D. Narcovic. Sofia.
Ukjente datoer Erik Lies og Adolphe van Bevers prosaoversettelser til fransk av «Edderfuglen» , «Forviklinger» , «Lysræd» og «Med en vandlilje» utgis i Le magazine international og utdrag av «Til min Ven Revolutionstaleren» i L’aube, begge i Paris.
1897
6. januar John Gabriel Borkman utgis i engelsk oversettelse ved William Archer (London, W. Heinemann). Opplaget var på 1000 eksemplarer. En billigutgave utkom samme år.
10. januar Urpremierer på John Gabriel Borkman ved både det finske og det svenske teateret i Helsingfors.
16. januar John Gabriel Borkman har tysk premiere på Stadttheater i Frankfurt am Main.
17. januar Den første danske oppførelse av John Gabriel Borkman på Arbeidernes frie Theater i København (medlemsforestilling). I Norge står August Lindbergs trupp for premieren 19. januar på Drammens Theater, mens den svenske finner sted på Vasateatern i Stockholm 25. januar. På Det kongelige Theater, København får stykket premiere 31. januar.
25. januar Ibsen overværer Christiania Theaters John Gabriel Borkman-premiere.
24. mars Fransk premiere på John Gabriel Borkman i madame Aubernon de Nervilles salong, Paris.
Mars/april Sobranie sočinenij, bind 5. Utgitt av I. Jurovskij. St. Petersburg, Ch. Braude: Stroitel’ Sol’nes (Bygmester Solness, oversatt ved O. Naumov), Džon Gabriel’ Borkman (ved I. Jurovskij) og Vrag naroda (En folkefiende, ved N.K.).
22. april Jean-Gabriel Borkman. Oversatt og med forord av M. Prozor. Paris, Perrin et Cie.
Ultimo april / primo mai Publiserer annet opplag av En folkefiende. 1250 + 75 eksemplarer mot et honorar på 875 kr.
3. mai Premiere på John Gabriel Borkman på The New Century Theatre, London.
23. juni Fransk premiere på Kærlighedens komedie på Théâtre de l’Oeuvre på Nouveau Théâtre, Paris.
15. juli Første franske oversettelser på vers av Ibsen-dikt ble trykt i Revue blanche, oversatt av Léon Matthey ( «Med en vandlilje» , «Edderfuglen» , «Byggeplaner» ).
18. november USA-premiere på John Gabriel Borkman på Hoyt’s Madison Square Theatre, New York.
Ukjent dato (mellom 15. februar og 21. april) Første tyske oversettelse av Catilina (ved Hugo Greinz) utgis av A. Langen (Paris, Leipzig, München) i 2000 eksemplarer. Kort etter utgis to nye opplag à 1000 eksemplarer.
Ukjent dato Die Stützen der Gesellschaft. Oversatt av Helmine Fick. Halle, O. Hendel, [1897] (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes nr. 1051–52).
Ukjente datoer I serien Teatro Straniero utgir Fratelli Treves, Milano oversettelser av Lille Eyolf og Samfundets støtter: Il piccolo Eyolf (nr. 67, oversatt ved Ernesto Gagliardi) og Le colonne della società (nr. 68, ved Bice Savini).
Ukjent dato Sobranie sočinenij, bind 6. Utgitt av I. Jurovskij. St. Petersburg, Ch. Braude: Brand (oversatt ved A. Ivanova), Per Gint (ved O. Naumov) og Rosmersgol’m (ved Ol’ga Davydovaja).
Ukjent dato John Gabriel Borkman. Oversatt av J.H. Rössing. Amsterdam, A.M. van den Broecke.
Ukjent dato Pjetur Gautur. Oversatt av Einar Benediktsson. Reykjavík, Félagsprentmiðjan (utgitt i 30 eksemplarer; ordinær utgave i 1901).
Ukjent dato Terje Viken. Oversatt fra norsk av Alfred Lishman. Fockerby, A. Lishman, [1897].
1898
16. mars Første hefte utkommer av Samlede værker (folkeutgaven). Ultimo mai 1900 har alle heftene i bind 1–9 utkommet. Opplaget var på 15 000 mot et honorar på 75 000 kr. (Det første heftet kom i 25 000 eksemplarer.) Bind 10 (supplementsbind) utkom i 1902 i et opplag på 10 000 mot et honorar på 7300 kr. Ibsen skrev et forord til verket.
19. mars Tysk premiere på Brand på Schiller-Theater, Berlin.
19. mars «Terje Vigen» trykkes i fri oversettelse ved Th. Lindh i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (nr. 65B).
20. mars Ibsen fyller 70 år og mottar gratulasjoner i sitt hjem.
21. mars Ibsen er til stede på Christiania Theaters festforestilling, Bygmester Solness.
22. mars Hylles av studenter i fakkeltog og holder tale til dem fra sin balkong.
23. mars Festmiddag i Logen i Kristiania, hvor Ibsen taler.
København 29. mars – 6. april
29. mars Ibsen reiser til København med tog for å delta i jubileumsfeiringen av ham.
30. mars Ankommer København, spiser middag med Jacob Hegel og Alexander Kielland. Samme dag er det engelskspråklig USA-premiere på Hedda Gabler i New York.
31. mars Overværer gallaforestilling av Vildanden på Det kongelige Theater og taler deretter til studentenes fakkeltog.
Mars Bind 2 (først utgitt) av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer) utkommer i anledning 70-årsdagen. I alt utkom 10 bind frem til 1904. Bind 2 inneholdt Die Herrin von Oestrot (oversatt ved Emma Klingenfeld) og nye oversettelser av Das Hünengrab (Kjæmpehøien), Olaf Liljekrans (begge første utgave på tysk, ved Klingenfeld) og Das Fest auf Solhaug (ved Christian Morgenstern).
1. april Deltar på festbankett på Hotel d’Angleterre, hvor Ibsen taler.
2. april Får Storkorset av Dannebrog i audiens hos kongen. Feires i Kvindelig Læseforening og Studentersamfundet, hvor han holder korte taler.
3. april Ser Brand på Dagmarteatret.
5. april Hegel holder festmiddag på Skovgaard for Ibsen.
6. april Reiser fra København til Stockholm. Blir underveis hyllet i Lund av studenter og taler til dem fra toget.
Stockholm 7.–17. april
7. april Ankommer Stockholm og tar inn på Hôtel Rydberg. Besøker Skansen dagen etter.
9. april Mottar Storkorset av Nordstjerneordenen i audiens hos kongen. Deltar om kvelden på middag på slottet.
10. april Teaterdirektør Gustaf Fredrikson holder middag for Ibsen.
11. april Deltar på den svenske forfatterforenings fest for Ibsen på Hasselbacken, hvor han også taler.
12. april Overværer oppsetning av Kongs-emnerne på Vasateatern.
13. april Deltar på Stockholms stads bankett for Ibsen på Grand Hotel, hvor han taler.
14. april Ser Fru Inger til Østråt på Kongl. Dramatiska Theatern.
16. april Deltar på «Kvinnenes fest» for Ibsen på Hasselbacken, hvor han taler og blir introdusert for Rosa Fitinghoff.
17. april Reiser fra Stockholm med tog og ankommer Kristiania om kvelden den 18.
21. mai Dansk premiere på Kærlighedens Komedie på Dagmarteatret.
26. mai Holder tale på Norsk Kvindesagsforenings fest for Ibsen.
Primo august Publiserer åttende opplag av Hærmændene på Helgeland. 1250 + 100 eksemplarer mot et honorar på 520 kr.
10. august Brandur, oversatt av Matth. Jochumsson, starter som føljetong i Ísland (Reykjavík). Oversettelsen ble utgitt som bok samme år.
2. september Finlands svenskspråklige premiere på Kongs-emnerne på Svenska Teatern, Helsingfors.
Medio oktober Publiserer niende opplag av Kongs-emnerne i København. 1500 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1200 kr.
November Bind 3 av Sämtliche Werke (Fischer, S. Berlin): Die Kronprätendenten (oversatt ved Adolf Strodtmann), Die Helden auf Helgeland (ved Emma Klingenfeld) og ny oversettelse av Komödie der Liebe (ved Christian Morgenstern).
Primo desember Publiserer fjortende opplag av Brand i København. 2000 + 200 eksemplarer mot et honorar på 1870 kr.
Ukjent dato [høst] Publiserer åttende opplag av Kærlighedens komedie, 1899. 1250 + 100 eksemplarer mot et honorar på 625 kr.
Ukjent dato Publiserer fjerde opplag av Fru Inger til Østråt i København. 1000 eksemplarer mot et honorar på 600 kr.
Ukjent dato Wybór dramatów. Oversettelse og forord ved Walerya Marrené. Warszawa, S. Lewentala (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiéj): Podpory spoleczenstwa (Samfundets støtter), Nora, czyli Domowe ognisko lalki (Et dukkehjem), Upiory (Gengangere), Wróg ludu (En folkefiende), Dzika kaczka (Vildanden), Rosmersholm, Kobieta morska (Fruen fra havet), Hedda Gabler, Budowniczy Solness, Maly Eyolf og Jan Gabriel Borkman.
Ukjent dato Rosmersholm. Oversatt av K.R. Złoczów, Wilhelma Zukerkandla (Biblioteka powszechna nr. 252–53).
Ukjent dato Džon Gabriel’ Borkman. Oversatt fra tysk av K. Krǔstev. Plovdiv, Iv. G. Ignatov.
Ukjent dato John Gabriel Borkman. Oversatt av Sigurd Ibsen. Berlin, S. Fischer. (Tidligere utgitt av A. Langen, jf. ovenfor.)
Ukjent dato A vadkacsa (Vildanden). Oversatt av Attila Gerő. Budapest, Vass (Fövárosi szinházak müsora nr. 41).
Ukjente datoer I serien Fövárosi színházak müsora utgir Lampel, Budapest oversettelser av Gengangere og John Gabriel Borkman: Kisértetek (nr. 12, oversatt ved Gyula Rudnyánszky) og John Gabriel Borkman (nr. 15, ved Mari Jászai).
Ukjent dato A népgyűlölő (En folkefiende). Oversatt av Béla Vikár. Budapest, Lampel, [1898] (Magyar könyvtár nr. 41).
Ukjent dato Rosmersholm. Oversatt av Karel Kučera. Praha, F. Simácek (Dramatická díla Henrika Ibsena).
1899
[Januar?] Publiserer ellevte opplag av Peer Gynt. 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1815 kr.
1. februar Finskspråklig premiere på Brand på Suomalainen Teaatteri, Helsingfors.
22. februar Påbegynner arbeidsmanuskriptet til Når vi døde vågner.
Mars Diktene «Til Frederik Hegel» og «De sad der, de to –» trykkes for første gang, i bind 4 av Samlede værker (folkeutgaven).
April Bind 5 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): Kaiser und Galiläer (oversatt av Paul Herrmann).
15. juni Ser Samfundets støtter på Christiania Theater. Dette var teaterets siste forestilling.
24.–26. juli Treffer Rosa Fitinghoff daglig under hennes besøk i Kristiania.
31. juli Ferdigstiller første akt av Når vi døde vågner (arbeidsmanuskriptet).
1. september Nationaltheatret åpner. Ibsen overværer festforestillingene 1.–3. september, deriblant En folkefiende (2. september). Treffer Edmund Gosse for første gang.
21. september Ferdigstiller tredje akt av Når vi døde vågner (arbeidsmanuskriptet).
19. oktober Avslutter renskriften av første akt av Når vi døde vågner.
21. oktober Un enemigo del pueblo starter som føljetong i Suplemento a La Revista Blanca (nr. 23–78), Madrid. Utgitt som bok i 1899.
21. november Renskriften av tredje akt av Når vi døde vågner avsluttet. Trykkmanuskriptet ble sendt til Gyldendal dagen etter.
16. desember Copyright performance av Når vi døde vågner i London.
19. desember Publiserer Når vi døde vågner i København og Berlin. 12 000 + 300 + 10 eksemplarer mot et honorar på 9540 kr. Samme dag utgav W. Heinemann en engelsk «originalutgave» i tolv eksemplarer i London.
19. desember Wenn wir Toten erwachen ved Christian Morgenstern utkommer som tysk «originalutgave» hos S. Fischer (Berlin) og Gyldendal.
22. desember Publiserer annet opplag av Når vi døde vågner i København og Berlin. 2000 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1457 kr.
Desember Bind 9 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): Klein Eyolf (oversatt ved Sigurd Ibsen), John Gabriel Borkman (ukjent oversetter) og Wenn wir Toten erwachen (ved C. Morgenstern).
Ukjent dato Henrik Ibsens dramatische Werke. Oversatt av Wilhelm Lange. Berlin, Hugo Bermühler (b. 1: Gespenster; b. 2: Rosmersholm).
Ukjent dato El pato silvestre (Vildanden). Oversatt av Luciano Ruiz Martin. Madrid, Marzo.
Ukjent dato Divoká kachna (Vildanden). Oversatt av Hugo Kosterka. Praha, F. Šimáček. 1899. (Moderní dramata Henrika Ibsena nr. 2).
Ukjent dato A társadalom támaszai (Samfundets støtter). Oversatt fra norsk av Béla Lázár. Budapest, Lampel, [1899] (Magyar könyvtár nr. 123).
Ukjent dato Nóra. Oversatt av Gyula Reviczky. Győr, Gross Testvérek.
Ukjent dato Vorog naroda (En folkefiende). Oversatt av og forord ved Jurij Kmit. Lvov.
Ukjent dato Peer Gynt. Oversatt (til plattysk) av Bernhard Brons. Emden, W. Haynel.
1900
1. januar Quand nous nous réveillerons d’entre les morts utkommer i La revue de Paris (oversatt av M. Prozor). Blir utgitt som bok av Perrin et Cie 19. oktober.
26. januar Urpremiere på Når vi døde vågner på Königliches Hoftheater, Stuttgart.
28. januar Nordisk premiere på Når vi døde vågner på Det kongelige Theater i København. Stykket hadde deretter premiere i Helsingfors på Svenska Teatern 29. januar, i Kristiania på Nationaltheatret 6. februar og i Stockholm på Svenska Teatern 14. februar.
28. januar «Terje Vigen» utgis i fransk prosaoversettelse ved Lugné-Poë i Annales politiques et littéraires.
17. februar Når vi døde vågner oppført for første gang i USA (Chicago), på originalspråket.
25. februar Britisk premiere på The League of Youth ved Stage Society på Vaudeville Theatre, London.
12. mars Deltar på slottsball i anledning kronprinsesse Victorias fødselsdag.
13. mars Blir syk og får muligens sitt første slag.
22. mars When We Dead Awaken utgis i autorisert oversettelse av William Archer. London, W. Heinemann. 2. utgave utkommer i mai samme år.
8. juni Reiser på behandlingsopphold til Sandefjord bad og blir der ut august.
Juli Bind 6 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): Der Bund der Jugend (oversatt ved Adolf Strodtmann), Die Stützen der Gesellschaft (ved Emma Klingenfeld) og Ein Puppenheim (ved Marie von Borch).
September Kogda my mertvye prosnemsja (Når vi døde vågner). Oversatt fra norsk av Jurgis Baltrušaitis og S. Poljakova. Moskva.
8. oktober Ibsens første dikt, «[Skjær min Pen]» fra omkring 1844–46, trykkes for første gang i Eidsvold (nr. 233).
Ukjent dato (første halvår) Love’s Comedy. Oversatt av C.H. Herford. London, Duckworth. (Amerikansk utgave i Chicago ved Charles H. Sergel.)
Ukjent dato Publiserer fjerde opplag av Samfundets støtter i København. 1000 eksemplarer mot et honorar på 662,50 kr.
Ukjente datoer I serien Teatro Straniero utgir Fratelli Treves, Milano oversettelser av John Gabriel Borkman, Hærmændene fra Helgeland og Gildet på Solhaug: Gian Gabriele Borkman (nr. 81, oversatt ved Mario Buzzi), Spedizione nordica (nr. 86, ved Paolo Rindler) og La festa di Solhaug (nr. 87, ved Rindler og Oreste Poggio).
Ukjent dato Quando noi morti ci destiamo (Når vi døde vågner). Oversatt av Piero Ottolini. Milano, «La Poligrafica», [1900].
Ukjent dato Gdy się zbudzimy z pośród zmarłych (Når vi døde vågner). Oversatt fra fransk av J. Puzyna. Warszawa, Gebethner i Wolff.
Ukjent dato Prazdnikut v Solhaug. Oversatt fra russisk til bulgarsk av D. S-v. og Iv. N. V-Ski. Plovdiv, Chr. S. Galunski.
Ukjent dato «La sala di re Haakon» i Rime nordiche : Whitman, Poe, Tennyson, Munch, Biornson, Ibsen : versioni ritmiche, ved Francesco Contaldi. Giulianova, s. 45–46.
1901
[Vinter/vår] Flere slagtilfeller.
Februar Bind 7 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): Gespenster, Ein Volksfeind og Die Wildente.
10. september Ibsens annet barnebarn, Irene Ibsen, blir født.
Oktober Bind 4 av Sämtliche Werke (Fischer, S. Berlin): bl.a. nye oversettelser av Brand og Peer Gynt (begge ved Christian Morgenstern).
Desember Er modell for byste av Gustav Vigeland.
Ukjent dato Publiserer annet opplag av Bygmester Solness. 1000 eksemplarer mot et honorar på 855 kr.
Ukjent dato Quan ens despertarém d’entre’ls morts (Når vi døde vågner). Katalansk oversettelse og forord ved Emili Tintorer. Barcelona, Joventut.
Ukjent dato W dniu zmartwychwstania (Når vi døde vågner). Oversatt av Edmund Rayner. Złoczów, W. Zukerkandla, [1901?] (Biblioteka powszechna nr. 353).
Ukjent dato Žhenščina s morja (Fruen fra havet). Oversatt av E.E. Mattern og A.P. Vorotnikov. Moskva, Br. Derjaginy.
Ukjent dato Shakai no teki (En folkefiende). Tokyo, Meiji 34 nen, [1901].
1902
April Bind 8 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): Rosmersholm, Die Frau vom Meere, Hedda Gabler og Baumeister Solneß.
Medio mai Publiserer åttende opplag av Digte i København. 1500 + 100 eksemplarer mot et honorar på 1040 kr.
15. august – 15. september Catilina utgis i Paris-tidsskriftet La Plume nr. 320–22 (vol. 14). Utkommer som bok hos Librairie Nilsson, Paris samme år, med forord av oversetterne vicomte de Colleville og F. de Zépelin.
Oktober Gedichte utgis av S. Fischer, Berlin. Oversatt av Christian Morgenstern, Emma Klingenfeld og Max Bamberger.
8. desember Mottar Bjørnstjerne Bjørnson i anledning dennes 70-årsdag.
Medio desember Publiserer bind 10 (supplementsbind) av Samlede værker (folkeutgaven) i 10 000 eksemplarer mot et honorar på 7300 kr. Her trykkes diktet «En Livsvaar» og Olaf Liljekrans for første gang på originalspråket.
Ukjent dato Bind 1 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): nye oversettelser av Gedichte (ved Christian Morgenstern, Emma Klingenfeld og Max Bamberger), Nachtrag zu den Gedichten (ved Ludwig Fulda, Klingenfeld og Bamberger), Prosaschriften. Reden (ukjent oversetter) og Catilina (ved Morgenstern).
Ukjent dato [januar–mars] Lyrical Poems. Utvalg og oversettelse ved R.A. Streatfeild. London, Mathews (Vigo cabinet series).
Ukjent dato [høst] Første oversettelse av Digte til fransk, med forord av Georg Brandes: Poésies complètes. Oversatt av vicomte de Colleville og F. de Zépelin. Paris, La Plume.
Ukjent dato [siste halvår] Publiserer femte opplag av Et dukkehjem i København. 1000 eksemplarer mot et honorar på 656,25 kr.
Ukjent dato Madame Inger à Östraat. Oversatt fra norsk av vicomte de Colleville og F. de Zépelin. Paris, Librairie Nilsson.
Ukjent dato Publiserer annet opplag av Fruen fra havet i København. 1000 eksemplarer mot et honorar på 855 kr.
Ukjent dato Imperatore e Galileo (Kejser og Galilæer). Oversatt av Mario Buzzi. Milano, Treves.
Ukjent dato Halvard Solness. Barcelona, Francisco Badia (Teatro Antiguo y Moderno nr. 1).
Ukjent dato Despertaremos de nuestra muerte (Når vi døde vågner). Oversatt av Luis Ruiz Contreras. Madrid, Ediciones de la Revista de Arte Dramático.
Ukjent dato Dikaja utka (Vildanden). Oversatt for Moskva Kunstnerteater. Moskva, S. Skirmunt.
Ukjent dato Prizraci (Gengangere). Oversatt fra tysk av A. Jaranov og S.M. Kotljarevski. Sofia, «Sv. Sofija».
Ukjent dato Un duşman al poporului (En folkefiende). Oversatt av Petre I. Sturdza. Bucuresti, Editura Librǎriei «Universala» Alcalay, [1902] (Biblioteca Pentru Toţi nr. 288).
1903
[Ca. 23. januar?] Hedda Gabler. Oversatt av C. Costa og J.M. Jordá. Barcelona, A. López (Teatro Antiguo y Moderno nr. 2).
25. januar Britisk premiere på When We Dead Awaken på Imperial Theatre, London.
4. februar Første kjente trykk av diktet «Til Stjernen» , i avisen Fremskridt (nr. 29).
Februar Publiserer ungdomsdiktene «Ved Havet» , «Erindringskilden» , «Høstaftenen» , «Maaneskinsfart paa Havet» og «Aftenvandring i Skoven» i Tilskueren.
20. mars Ibsen fyller 75 år og mottar hilsener i sitt hjem. Bjørnstjerne Bjørnson er den eneste han mottar på visitt. Nordisk premiere på Kejser og Galilæer (første del) på Nationaltheatret i anledning fødselsdagen.
28. mars Svigermoren, Magdalene Thoresen, dør.
Ultimo mars Publiserer tiende opplag av Kongs-emnerne i København. 2000 eksemplarer mot et honorar på 1650 kr.
15. april Britisk premiere på The Vikings at Helgeland på Imperial Theatre, London.
April Publiserer ungdomsdiktet «Vaagner Skandinaver!» (utdrag) i Tilskueren.
Medio mai Publiserer femtende opplag av Brand i København. 2000 eksemplarer mot et honorar på 1870 kr.
Ultimo juni / primo juli Publiserer tolvte opplag av Peer Gynt i København. 2000 eksemplarer mot et honorar på 1815 kr.
Juni/juli La fête à Solhaug; L’ennemi du peuple og Ölaf Liljekrans; Le tumulus (Kjæmpehøien). Oversatt fra norsk av vicomte de Colleville og F. de Zépelin. Paris, Librairie Nilsson.
17. august Mottar Gustav Vigeland, som tegner skisser til ny byste.
19. november Peer Gynt har premiere i Tyskland på Theater des Westens, Berlin, ved Lessing-Gesellschaft.
Ukjent dato Publiserer tredje opplag av Gengangere. 1000 eksemplarer mot et honorar på 615 kr.
Ukjent dato Los espectros (Gengangere). Forord og oversettelse fra tysk og norsk ved Pompeyo Gener. Barcelona, Maucci.
Ukjent dato Los espectros; Hedda Gabler; El maestro Solness. Oversatt av A. López White. Valencia, F. Sempere, [1903?].
Ukjent dato Emperador y galileo (Kejser og Galilæer). Oversatt av Eusebio Heras. Valencia, F. Sempere, [1903].
Ukjente datoer I serien Teatro Antiguo y Moderno utgir A. López, Barcelona oversettelser av Samfundets støtter, En folkefiende, Et dukkehjem, De unges forbund, Brand og Vildanden: Los puntales de la sociedad (nr. 3, oversatt ved José Farrán y Mayoral), Un enemigo del pueblo (nr. 4, ved C. Costa og J.M. Jordá), Casa de muñeca (nr. 7, ved A.P.), La unión de los jóvenes (nr. 8, ved A. Palau y Dulcet), Brand (Fuego) (nr. 10, ved Pedro Pellicena) og El pato silvestre (nr. 11, ved Manuel M. Blanquè y Puig).
Ukjent dato Polnoe sobranie sočinenij, bind 5. Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt: Stolpy obščestva (Samfundets støtter), Kukol’nyj dom (Et dukkehjem), Prividenija (Gengangere) og Vrag naroda (En folkefiende).
Ukjent dato Brand. Oversatt av N.M.J. Warszawa, Stefana Dembego.
1904
14. februar Skriver det siste egenhendige brevet man kjenner, til legen Edvard Bull.
18. mars Gir sitt siste intervju, til avisen Verdens Gang.
28. mars USA-premiere på Rosmersholm ved The Century Players på Princess Theatre, New York.
Medio oktober Publiserer Kæmpehøjen og Olaf Liljekrans i København. 1500 eksemplarer mot et honorar på 765,62 kr.
Primo november Breve fra Henrik Ibsen (2 bind) utgis av Halvdan Koht og Julius Elias (Gyldendal, København). 3000 eksemplarer mot et honorar på 5775 kr. Her trykkes også diktet «Til den eneste» for første gang.
Ukjent dato [før 10. mai] Joan Gabriel Borkman. Oversatt av J. Roca Cupull. Barcelona, L’Avenç (Biblioteca popular de «L’Avenç» nr. 19).
Ukjent dato Ein Puppenheim (Nora). Oversatt av Marie Lie, med forord av Roman Woerner. Leipzig, Max Hesse, 1904 (Die Meisterwerke der deutschen Bühne nr. 18).
Ukjente datoer I serien Teatro Antiguo y Moderno utgir A. López, Barcelona oversettelser av Gengangere, Fruen fra havet og Rosmersholm: Espectros (nr. 14), La dama del mar (nr. 26) og Rosmersholm (nr. 28), alle oversatt av Antonio de Vilasalba.
Ukjent dato Terje Vigen. In alto ( «Paa Vidderne» ). Oversatt av Mary von Verno og Renato Manzini. Bari, Laterza.
Ukjente datoer Polnoe sobranie sočinenij, bind 3, 6 og 7. Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt. Bind 3: Komedija ljubvi (Kjærlighedens komedie, også utgitt separat), Bor’ba za prestol (Kongs-emnerne, også utgitt separat) og Brand. Bind 6: Dikaja utka (Vildanden), Rosmersgol’m (også utgitt separat etter 19. august), Doc morja (Fruen fra havet) og Gedda Gabler (tidligere utgitt i 1891). Bind 7: Stroitel’ Sol’nes, Malen’kij Eiol’f, Džon Gabriel’ Borkman (tidligere utgitt i 1896) og Kogda my, mertvecy, probuzdaemsja (Når vi døde vågner).
Ukjent dato Brand. Metrisk bearbeidet av W.J.W. van Groningen. Haarlem, P.C. Wezel.
1905
1. januar Engelskspråklig USA-premiere på An Enemy of the People ved Progressive Stage Society på Berkeley Lyceum Theatre, New York.
[Ca. 13. januar?] Rosmersholm. Oversatt av Felip Cortiella. Barcelona, Josep Ortega. Utgitt i forbindelse med en oppsetning ved Teatro Circo Español.
2. mars Engelskspråklig USA-premiere på When We Dead Awaken ved Maurice Campbell’s Company, Oswego, New York.
Mars/april Un ennemi du peuple. Oversatt og med forord av M. Prozor. Paris, Perrin et Cie.
Ultimo mai Publiserer niende opplag av Hærmændene på Helgeland (1904 på tittelblad). 1500 eksemplarer mot et honorar på 640 kr.
3. juni Selger bokrettighetene til Gyldendal for 150 000 kr.
Primo juli Publiserer femte opplag av Kejser og Galilæer.
September The Correspondence of Henrik Ibsen. Red. Mary Morison. London, Hodder and Stoughton.
8. oktober USA-premiere på The Young Men’s League ved Progressive Stage Society på Murray Hill Theatre, New York.
Ultimo november Publiserer annet opplag av Terje Vigen (med illustrasjoner av Christian Krohg) i København. (Eksemplarer uten årstall: til abonnenter på Frem.)
Ukjent dato Publiserer sekstende opplag av Brand i København.
Ukjent dato Bind 10 av Sämtliche Werke (Berlin, S. Fischer): Briefe von Henrik Ibsen, utgitt av Julius Elias og Halvdan Koht (3000 + 2000 eksemplarer).
Ukjent dato La commedia dell’amore (Kjærlighedens komedie). Oversatt av Piero Ottolini. Milano, Sonzogno (Biblioteca universale nr. 328).
Ukjent dato Espectres (Gengangere). Oversatt av P. Fabra og J. Casas-Cabró. Barcelona, L’Avenç (Biblioteca popular de «l’Avenç» nr. 35).
Ukjent dato El niño Eyolf. Oversatt av José Farrán y Mayoral. Barcelona, A. López (Teatro Antiguo y Moderno nr. 29).
Ukjent dato Paní z námoří (Fruen fra havet). Oversatt av Jaroslav Kvapil. Praha, J. Otto (Světová knihovna).
Ukjent dato Stavitel Solness. Oversatt av Hugo Kosterka. Praha, F. Šimáček (Moderní dramata Henrika Ibsena nr. 3).
Ukjent dato Stavitel Solness. Oversatt fra norsk av Karel Kučera. Praha, Nakladatelské družstvo máje (Divaldení knihovna majá nr. 22).
Ukjent dato Per Gjunt. Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt.
Ukjent dato Sojuz molodezi (De unges forbund). Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt.
Ukjent dato Rosmersholm. Oversatt av Vojislav Jovanovic. Mostar, Knizarnica Pachera i Kicica.
Ukjent dato Polnoe sobranie sočinenij, bind 4. Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt: Kesar’ i Galilejanin (Kejser og Galilæer, første oversettelse), Per Gjunt’ og Sojuz molodezi (De unges forbund).
1906
28. januar Britisk premiere på Lady Inger of Östråt ved Incorporated Stage Society på Scala Theatre, London.
12. april Ibsens tredje barnebarn, Eleonora Ibsen, blir født.
23. mai Ibsen dør i sitt hjem i Arbins gate, klokken halv tre om ettermiddagen. Begravelsen ble holdt i Trefoldighetskirken 31. mai. Han ble gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund.
Ukjent dato Publiserer trettende opplag av Peer Gynt i København.
Ukjent dato Publiserer tredje opplag av Terje Vigen (med illustrasjoner av Christian Krohg) i København.
Ukjent dato Dschons Gabriels Borkmans. Oversatt av K. Jakobsons. Riga, Burtneeka, [1906].
Ukjent dato Rozmersholm’. Oversatt av R.A. Varna, P.N. Ikonomov’ (Biblioteka «S’urěmenen’ teat’r» nr. 1:6).
Ukjent dato Polnoe sobranie sočinenij, bind 2 og 8. Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt. Bind 2: Bogatyrskij kurgan (Kjæmpehøien), Fru Inger iz Estrota, Pir v Sol’chaug, Olaf Liliekrans og Voiteli v Gel’geland. Bind 8: artikler, taler og brev.
Ukjent dato Katilina. Oversatt fra dansk-norsk av A. og P. Hansen. Moskva, S. Skirmunt.
Ukjent dato Di schtizen fun der geselschaft (Samfundets støtter). Oversatt av A. Prumkin. London, Arbeiterfreind.
Ukjent dato Een poppenhuis (Nora) (2. utg.). Oversatt av Marg. Meijboom. Amsterdam, Maatschappij (Wereldbibliotheek nr. 40).
Ukjent dato Dramatische werke. Oversatt fra norsk av J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam, Meulenhoff: Steunpilaren der maatschappij (Samfundets støtter), Nora, Spoken (Gengangere) og Een Vijand des Volks (En folkefiende).
Ukjent dato Der folks feind. New York, Nationaltheatret, [1906?].
Ukjent dato En folkfiende. Stockholm, Björck & Börjesson (Berömda böcker nr. 7).
Ukjent dato Peer Gynt. Oversatt av F. Torres y Ferrer og Antonio de Vilasalba. Barcelona, Libreria de Antonio López (Teatro Antiguo y Moderno nr. 38).
Ukjent dato Dalle «Liriche». Oversatt av Mary von Verno og Renato Manzini. Napoli, Gennaro Salvati.