Du er her:
Last ned kildefilLast ned pdf
OVERSIKT OVER TEKSTKRITISKE TEGN, TERMER OG FORKORTELSER
]lemma (kommentert tekststed) slutt
(…)utelatt tekst i lemma
/linjeslutt eller verslinjegrense
/ /avsnitt eller strofegrense
[tekst]HIS’ utfylling av manglende tekst i utgivertekst, f.eks. datering
<… >uleselig tekst
<tekst>usikker, men sannsynlig tydning og/eller utfylling
bl.blad
ekspl.eksemplar
endret fragenetisk ubestemmelig endring, oftest strykning med erstattende variant som ikke kan bestemmes som senere eller umiddelbar
foran/etter er strøketgenetisk ubestemmelig strykning uten erstattende variant
foran/etter er senere strøketstrykning uten erstattende variant som ut fra f.eks. hånd eller skriveredskap kan bestemmes som senere
HISHenrik Ibsens skrifter, brukes ved konjektur (rettelse uten grunnlag i tekstkilder)
HUSamlede verker, hundreårsutgave, 1928–57
gjenopprettetgjeninnføring av strøket tekst
ms.manuskript
rrecto (fremsiden)
senere endret fraendring som ut fra f.eks. skriveredskap kan bestemmes som senere
s.side
sp.spalte
tilføydsenere endring i form av tilføyelse uten erstattende funksjon
umiddelbart endret fraendring, oftest strykning med erstattende variant i linjen rett etter det strøkne
usikker rekkefølgeendring hvor det ikke kan avgjøres hvilken lesemåte som erstatter hvilken (alternative lesemåter) (etter annen standardtekst)
utg.utgave
vverso (baksiden)
FORKORTELSER FOR EIERINSTITUSJONER
BOB Bergen Offentlige Bibliotek
KBK Det Kongelige Bibliotek, København
TarkUiB Teaterarkivet, Universitetet i Bergen
NBO Nasjonalbiblioteket, Oslo
FORKORTELSER FOR IBSEN-UTGAVER
ES Efterladte skrifter 1909
FU Samlede værker, folkeutgave, 1889–1902
HIS Henrik Ibsens skrifter 2005–10
HU Samlede verker, hundreårsutgave, 1928–57
MU Samlede værker, minneutgave, 1906–07
SU Samlede digter verker, standardutgave, 1918