Du er her:
Medarbeideroversikt
Personene under har bidratt i arbeidet med utviklingen av HIS.
HISe: elektronisk utgave
Ledelse Nettredaktør
 • Nina Marie Evensen - edisjonsfilolog og nettredaktør for elektronisk utgave (2016-), Senter for Ibsen-studier, UiO
 • Stine Brenna Taugbøl - edisjonsfilolog og nettredaktør for elektronisk utgave (2010-16), Senter for Ibsen-studier, UiO
Utvikling
 • Espen Ore - overingeniør, databaseansvarlig, Eining for digital dokumentasjon
 • Vemund Olstad - utvikler, ansvarlig for stilark og visninger, Eining for digital dokumentasjon
Innleid hjelp
 • Ellen Wiger - edisjonsfilolog. Oppgaver knyttet til brev, sakprosa og varia.
Studenthjelp
 • Regine Torbjørnsen
 • Oda Torbjørnsen
 • Emanuele Lapponi
 • Eivor Finset Spilling
 • Inger Marie Kjølstadmyr
 • Oliver Blomqvist
HISb: bokutgave (-2010)
Prosjektredaksjon (-2010)
 • Vigdis Ystad - faglig prosjektleder og hovedredaktør
 • Christian Janss - ledende filolog (2002-10)
 • Daniel Apollon (2001-10)
 • Thoralf Berg
 • Jon Gunnar Jørgensen - ledende filolog (-2002)
 • Tone Modalsli
 • Espen Ore (1998-2001)
Manusredaksjon, produksjon
 • Sibylle Söring - teknisk redaktør
 • Elise Østbø Jansen - teknisk redaktør
 • Anette Hjerde - teknisk redaktør
 • Erlend Lønnum - manusredaktør
 • Maria Alnæs - manusredaktør
 • Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy - manusredaktør
 • Gaute Mikal Sortland - manusredaktør
 • Nina Marie Evensen - manusredaktør
 • Eva Rief - redaksjonssekretær
Edering
 • Christian Janss - ansv. 2002-09
 • Jon Gunnar Jørgensen - ansv. 1998-2002
 • Ellen Nessheim Wiger
 • Hilde Bøe
 • Stine Brenna Taugbøl
 • Nina Marie Evensen
 • Aina Nøding
 • Ståle Dingstad
Dataledelse
 • Tone Merete Bruvik (2002-10)
 • Espen Ore (1998-2002)
 • Vemund Olstad
Kollasjonering og tekstkoding
  Forskningsmedarbeidere:
 • Gry Berg
 • Hilde Bøe
 • Mette Gismerøy Ekker
 • Nina Marie Evensen
 • Ingrid Falkenberg
 • Helene Grønlien
 • Åshild Haugsland
 • Hanne Lauvstad
 • Margit Sauar
 • Henninge Margrethe Solberg
 • Eivor Finset Spilling
 • Karl Johan Sæth
 • Stine Brenna Taugbøl
 • Ellen Nessheim Wiger
 • Mette Witting
 • Ingvald Aarstein
  Forskningsassistenter:
 • Oliver Blomqvist
 • Kari Kinn
 • Inger Marie Kjølstadmyr
 • Ingrid Korvald
Kommentatorer
 • Sverre Bagge, professor, leder for Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen - emne: norsk historie
 • Thoralf Berg, førsteamanuensis ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag - emne: teaterhistorie
 • Ståle Dingstad, Universitetet i Oslo - emne: 1800-tallshistorie (brev)
 • Alvhild Dvergsdal, førsteamanuensis ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen - emne: Oehlenschläger og Wergeland
 • Erik Henning Edvardsen, museumsbestyrer ved Ibsen-museet i Arbins gate, Oslo - emne: lokalhistorie
 • Svend Eegholm-Pedersen, redaktør for Holberg-Ordbog - emne: Holberg-allusjoner
 • Jørgen Fafner (-2005), professor emeritus, København - emne: vershistorie, retorikk
 • Narve Fulsås, professor ved Institutt for historie, Universitetet i Tromsø - emne: 1800-tallshistorie
 • Karl Gervin, sogneprest, Oslo - emne: idéhistorie, kirkehistorie og bibelkunnskap
 • Nils Grinde, professor, Oslo - emne: musikkhistorie
 • Dag Gundersen, professor, Oslo - emne: norsk/dansk språkhistorie
 • Arnbjørn Jakobsen, lektor, Oslo - emne: bibelallusjoner, salmer, postillspråk
 • Christian Janss, Universitetet i Oslo - emne: tysk litteratur
 • Egil Kraggerud, professor, Oslo - emne: klassisk litteratur og historie
 • Kristoffer Kruken, førsteamanuensis, leder for Seksjon for namnegransking, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo - emne: navnebruk
 • Hanne Lauvstad, Universitetet i Oslo (1998-99) - emne: vershistorie
 • Else Mundal, professor ved Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen - emne: norrøn litteratur, middelalderlitteratur
 • Erik Mørstad, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo - emne: kunsthistorie
 • Aina Nøding, Universitetet i Oslo - emne: mediehistorie, bokhistorie, litteraturhistorie, 1800-tallshistorie
 • Tore Rem, professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo - emne: bokhistorie, rettighetsspørsmål
 • Kristian Smidt, professor, Oslo - emne: engelsk diktning
 • Olav Solberg, professor ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark - emne: balladediktning, folklore
 • Stine Brenna Taugbøl, Universitetet i Oslo (2005-) - emne: vershistorie
 • Per Øhrgaard, professor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, p.t. gjesteprofessor ved Handelshøjskolen i København - emne: Goethe