Du er her:
Vildanden (1884)
Tar De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske,
så tar De lykken fra ham med det samme.

(Doktor Relling, 5. akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2009
1. utgave 1884
2. utgave 1884
Folkeutgaven, bd. 7 1900
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, III.1 1884
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1115c 1884
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1115b 1884
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1115a 1884
Arbeidsmanuskripter/notater NBO Ms.8° 1944 1884
Notater NBO Ms.4° 1674 1884